TILBAKE TIL OLJÅ: Tommy Tjessem (28) fra Stavanger fikk seg fast jobb som logistikk- og lagermedarbeider etter årene med brønnboring  på oljeplattform. Etter påske er han tilbake i oljebransjen som mekaniker på Martin Linge-feltet.

TILBAKE TIL OLJÅ: Tommy Tjessem (28) fra Stavanger fikk seg fast jobb som logistikk- og lagermedarbeider etter årene med brønnboring på oljeplattform. Etter påske er han tilbake i oljebransjen som mekaniker på Martin Linge-feltet. Foto: Marius Vervik, VG

Fire av ti ledige bytter yrke - men Tommy (28) er tilbake i oljebransjen

Tommy Tjessem (28) ble arbeidsledig etter nedturen i oljenæringen. Etter påske er han tilbake på plattform etter to år som lagerarbeider. Tjessem er en av veldig mange eks-ledige som har prøvd ny yrkesvei.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Høyre: NAV skal gi bemanningsselskaper navn på ledige

Fire av ti ledige finner seg jobb i et annet yrke, viser en ny NAV-analyse der forskerne har sett på drøyt 170.000 arbeidsledige som hadde rett på dagpenger fra januar 2013 til oktober 2017.

De som blir arbeidsledige og mottar dagpenger bytter langt oftere yrkesgruppe enn bosted når de skal finne seg ny jobb, viser analysen.

les også

Nå må bedriftene åpne dørene for NAV-ere

Undersøkelsen viser også at de fleste kommer seg relativt raskt i jobb. I de tilfellene det er snakk om å pendle eller bytte yrke, så skjer dette raskt, mens det tar noe lenger tid før arbeidsledige flytter.

– Vi ser også at når det nærmer seg slutten på utbetalingene av dagpenger, så øker sannsynligheten for å få seg jobb som innebærer flytting, pendling eller at jobben er i en annen yrkesgruppe, sier seniorrådgiver Inger Cathrine Kann i NAV til VG.

les også

Nav: – Trygdekostnader kommer til å skyte til værs

– Er du overrasket over at hele to av fem ledige finner seg jobber i nye yrker?

– Ja, jeg finner det overraskende fordi vi ikke har analysert dette bredt tidligere. Vi har ikke noe å sammenligne med, sier Kann i NAV.

Hun presiserer at i analysen skal det ikke så veldig mye til før definisjonen på «ny yrkesvei» inntreffer. Men bildet er likevel tydelig. Mange ledige er åpne for å omstillle seg.

Etter at blant annet sentrale politikere i perioder med økende ledighet, har oppfordret folk til å flytte bosted for å få ny jobb, sitter dette mye lenger inne blant de som har vært ledige.

– Vær villig til å ta arbeid i hele Norge, oppfordret arbeidsminister Anniken Hauglie som ett av flere råd til ledige høsten 2016.

Kun et fåtall, to prosent, har respondert på rådet ved å flytte til en ny bo- og arbeidsmarkedregion for å få seg jobb.

BLE LAGERFORMANN: Tommy Tjessem (28) tok seg jobb som formann på lageret hos Brødrene Sunde AS da han mistet jobben som brønntekniker på plattform. Nå har han på nytt fått seg fast jobb som mekaniker på Martin Linge-plattformen. Foto: Marius Vervik, VG

– Det er uvanlig å flytte for å få ny jobb, viser våre tall. Det er en stor beslutning å flytte på seg. Blant annet må mange ta hensyn til at partneren også har en jobb. Da blir det spesielt krevende å flytte på seg. Derimot er det mange som godtar en pendlertilværelse for å starte i ny jobb, sier Inger Cathrine Kann.

les også

Reagerer på NAV-krav: – Et eksempel på ubalansen i menn- og kvinnehelse

– Hva kan NAV gjøre for å hjelpe ledige tilbake i yrkeslivet?

– Ut fra den analysen vi nå har gjort, kan vi være mer oppmerksom på hva som må til for å finne yrker de ledige kan passe inn i. Vi kan veilede og spørre åpent om nye yrker kan passe for den ledige.

Tommy Tjessem fra Stavanger var for sin del en av de heldige som fikk ny jobb etter oljejobben - uten at han behøvde hverken å pendle eller skifte bosted.

27-åringen hadde vært arbeidsledig i ett år og tre måneder da han fikk et vikariat som lagerformann hos Brødrene Sunde AS, en bedrift som driver med gulv- og veggisolasjon. Etter noen måneder som vikar, fikk han fast jobb i bedriften. Men etter to år der - med mye kontorarbeid - er han tilbake igjen i oljenæringen som mekaniker på Martin Linge-plattformen etter påske.

– Det har vært usikkert, så det var greit å få beskjeden om fast jobb, sa han i et intervju med VG i 2016.

Den tidligere brønnteknikeren så da ikke for seg å vende tilbake til oljebransjen med det første.

– Jeg regner med at det kommer til å ta seg opp for oljebransjen. Men det kommer nok aldri til å bli sånn som det har vært, sa Tjessem.

Nå er han mer optimistisk på egne vegne før sitt comeback i «oljå».

– Er det risikabelt?

– Jeg skal innrømme at jeg har vurdert dette nøye. Men for meg er dette riktig. Jeg savnet nok turnusen, friperiodene og det å jobbe med noe konkret. Det ble litt mye kontorarbeid i lagerjobben, sier Tjessem.

Han understreker likevel at det er alfa og omega å være åpen for nye yrkesveier i en situasjon som arbeidsledig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder