MØRKE TALL: I en ny rapport fra Forsvaret oppgir 40 menn og kvinner at noen har hatt sex med dem uten deres samtykke det siste året. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tidligere forsvarsministre om sjokktallene fra Forsvaret: – Uakseptabelt

Alvorlig, overraskende og fullstendig uakseptabelt er dommen fra tre tidligere forsvarsministre om Forsvarets nye rapport.

– Det finnes ikke én sektor som er mer avhengig av tillit og integritet enn Forsvaret. De skal kunne bruke de sterkeste maktmidlene du har i samfunnet, og da skal man i hvert fall kunne vite at de står for alle de verdiene vi prøver å løfte fram. Sånn sett er dette alvorlig, sier Anne-Grete Strøm Erichsen (Ap) til VG.

Det er resultatet fra Forsvarets nye undersøkelse den tidligere forsvarsministeren reagerer på.

8805 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt på det som er Forsvarets hittil største undersøkelse om mobbing seksuell trakassering. Over 40 menn og kvinner oppgir at noen har hatt sex med dem uten deres samtykke det siste året.

Sjokkrapport fra Forsvaret: Over 40 menn og kvinner oppgir å ha blitt voldtatt det siste året

Anne-Grete Strøm Erichsen var forsvarsminister fra 2005 til 2009, og fra 2012 til 2013. Også i hennes tid var det mye fokus på problemstillinger om trakassering og likestilling i Forsvaret:

– Vi jobbet mye med å få inn flere kvinner i forsvaret. Allerede den gangen var det snakk om noen tilfeller, men da hadde vi et inntrykk at det var noen overtramp, og ikke i den dimensjonen. Det betyr ikke at det ikke var det, sier hun.

– Har det blitt gjort for lite med disse problemene i Forsvaret over tid?

– Det er jo helt åpenbart at det ikke har vært gjort nok, med disse tallene. De avdekker at det ikke har vært nok fokus på dette, og at det ikke er tatt alvorlig nok.

Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen (Ap). Foto: Roger Neumann

– Må vise at de tar det på alvor

Erichsen mener det er både alvorlig og overraskende at Forsvarets rapport avdekker så mange overgrep. Men det hun ser på som enda mer alvorlig, er at mange ikke har varslet.

Ifølge Forsvarets undersøkelse har kun to anmeldt saken, av de 40 som har svart at de har hatt sex mot sin vilje.

– Det er rett og slett trist, at det ikke er så mye tillit internt i forsvaret at man gjør det. Det tenker jeg er noe av den største svakheten.

Hun priser at det har vært snakket mer om seksuell trakassering i mange sektorer de siste årene, og håper det gjør det lettere å komme frem med saker også i Forsvaret. Samtidig mener hun det er behov for å se på varslingskanalene, og andre måter å møte dette på.

les også

Forsker kritisk til tiltak fra Forsvaret: – Holdningskampanjer er neppe nok

– Nå har forsvarsministeren og forsvarssjefen en skikkelig jobb å gjøre, og må ta et virkelig løft. Og det virker som forsvarssjefen var klar på det, men nå må de virkelig brette opp ermene, sier hun.

For selv om mange som går inn i Forsvaret kommer ut med gode erfaringer, er statistikken over dem som ikke gjør det for høy, sier hun.

– Det kan vi ikke akseptere. Jeg tviler ikke på at Forsvaret tar fatt i dette, men jeg må si at det er virkelig sånn at de må vise for hele det norske folk at de tar dette på alvor.

les også

Bakke-Jensen om fersk forsvarsrapport: – Veldig trist

– Et kontinuerlig arbeid

Ine Eriksen Søreide (H) var forsvarsminister fra 2013 til 2017. I hennes periode ble det blant annet innført allmenn verneplikt.

– Forsvarsdepartementet bidro til viktig forskning på kjønnskultur og kvinners deltagelse i Forsvaret. Et viktig tiltak vi påbegynte var utviklingen av MOST-undersøkelsen. Denne er nå gjennomført.

Det er tallene fra denne undersøkelsen de tidligere forsvarsministrene nå reagerer på. Søreide mener funnene er alvorlig.

– Det skal være trygt å tjenestegjøre i Forsvaret. Disse tallene viser at det er behov for ytterligere tiltak for å få bukt med dette problemet, sier hun.

Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Roger Neumann

Som forsvarsminister hadde Søreide nulltoleranse for mobbing og trakassering.

– Dette er temaer jeg viet betydelig oppmerksomhet. Jeg var også tydelig på at jeg hadde klare forventninger til at dette arbeidet ble prioritert og motvirket innenfor rammene av Holdninger, etikk og ledelse (HEL).

les også

Ble trakassert i Forsvaret: – Visste ikke hvem jeg skulle si det til

Søreide mener ethvert tilfelle av mobbing eller seksuell trakassering er ett for mye.

– Omfanget var derfor for stort også under min periode. Arbeidet mot mobbing og seksuell trakassering er et kontinuerlig arbeid i alle sektorer og organisasjoner, et arbeid man aldri kan si seg ferdig med. Det er positivt at forsvarssjefen har vært tydelig på at dette ikke er akseptabelt, og at han allerede har varslet at Forsvaret vil iverksette tiltak, mener hun.

– Ekstra viktig å ta tak

Espen Barth Eide (Ap) husker spesielt godt en episode fra 2011, under hans periode som forsvarsminister:

– En offiser beordret en kvinne til å bade naken sammen med 30 mannlige medsoldater mens befalet så på. Kvinnen ble satt i en svært ubehagelig situasjon, som hun naturligvis reagerte på.

Tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap). Foto: Achilleas Zavallis

Eide mener Forsvaret i alle år har vært opptatt av problemstillinger rundt trakassering og likestilling.

– Den nye rapporten viser likevel at det er behov for å ta enda mer tak i det. Jeg er enig med forsvarssjefen, det er fullstendig uakseptable tall, sier han.

– Overgrep er forkastelig uansett hvor og i hvilken situasjon det skjer. Skjer det i situasjoner der mennesker er satt i oppdrag fra staten, som for eksempel i Forsvaret, opplever jeg at det er ekstra viktig å ta ordentlig tak i situasjonen.

Eide påpeker at Forsvaret er en offentlig arbeidsplass, og at de som jobber er pliktig til det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder