Slakter sikkerheten

Politi og brannvesen bekymret for Romeriksporten

- Vår innsats ved en brann i Romeriksporten vil ha liten betydning for om folk omkommer eller ikke.

ARTIKKELEN ER OVER 21 ÅR GAMMEL

Det er den dystre vurderingen avdelingssjef Jon Myroldhaug ved Oslo Brannvesen har av en eventuell brann i togtunnelen på Gardermobanen.

Opptil 7000 meter til nærmeste nødutgang og lang utrykningstid, mer enn 30 minutter, gjør at sentrale sjefer i brann-, politi- og redningsvesen er dypt bekymret over situasjonen.

- 6000-7000 meter er kjempelangt. Både for folk å ta seg ut, og for oss å ta oss inn, sier Myroldhaug.

- Og med en utrykningstid på i alle fall 30 minutter . . ?

- Ja, i tilfelle en brann, da er jo veldig mye gjort i løpet av en halv time, svarer Myroldhaug.

Ingen nødutgang

Også politiavdelingssjef Steinar Hagvåg ved Romerike politikammer er bekymret over evakueringsavstanden, selv om NSB har lovet å stille til rådighet et redningstog på Oslo S som skal benyttes til evakuering i en eventuell nødssituasjon.

Bare 126 dager før flytoget på høyhastighetsbanen til den nye hovedflyplassen på Gardermoen åpner, er viktige sikkerhetstiltak ennå ikke på plass.

Det viser en omfattende gjennomgang VG har foretatt av NSB Gardermobanens sikkerhetstiltak.

Spesielt er situasjonen alvorlig for sikkerheten i togtunnelen Romeriksporten. Med sine 13,95 kilometer er tunnelen Norges lengste, og byr på helt ekstraordinære problemer ved en ulykke.

Hvert 10. minutt skal det i begge retninger gå et nytt flytog til Gardermoen, med en toppfart på opptil 210 kilometer i timen.

Men også lokaltog og Inter City-tog skal benytte Romeriksporten. På det meste kan det befinne seg hele 10 tog inne i tunnelen, med mer enn 3000 mennesker om bord.

Får ikke øvd

Opplysningene fremkommer i en rapport fra Det Norske Veritas, som på oppdrag for NSB har sett nærmere på sikkerhetstiltakene i tunnelen.

I et brev fra Nedre Romerike Brannvesen til NSB Gardermobanen, datert 4. juni 1998, fremkommer det at det også er registrert store problemer med sambandet inne i tunnelen.

«Det virket fra tunnelen og ut, men ikke omvendt. Mandag 1. juni var sambandet helt dødt ved Stalsberg,» skriver varabrannsjef Fred Øistein Andersen i brevet som VG sitter med kopi av.

Andersens sjef, brannsjef Arne Wold, legger dessuten til at han er bekymret over hvor lite tid mannskapene hans vil få til å øve inn beredskapsrutiner i tunnelen.

Mens datoen 1. april tidligere var endelig frist for start på innkjøringsfasen, har lekkasjeskandalen ført til at den avsatte seksmånedersperioden i alle fall halveres.

På grunn av ferieavvikling i sommermånedene vil mange ikke få den nødvendige tid til forberedelser foran den planlagte storøvelsen i tunnelen 28. august.

- Uten små øvelser i forkant, har storøvelsen liten verdi. Da er den jo dømt til å mislykkes, påpeker Wold.

Tog-propp

Han får støtte fra politiavdelingssjef Steinar Hagvåg ved Romerike politikammer. Hagvåg har ansvaret for å samordne eventuelle redningsaksjoner:

- Det er klart det hadde vært ønskelig om vi kunne øvd inn flere ulykkesscenarier. Men det er jo et såpass stort apparat at jeg tror dette er sånn noenlunde rimelig ivaretatt, sier Hagvåg.

Wold er også bekymret over at flere av lokaltogene som skal trafikkere Romeriksporten ikke har mulighet til å overstyre nødbremsene. Det betyr at hvis en av passasjerene trekker i nødbremsen, vil toget bli stående bom fast inne i tunnelen. Ved brann eller andre ulykker kan dette få skjebnesvangre konsekvenser.

- Vanligvis vil det være fire-fem tog inne i tunnelen samtidig. Men ifølge Veritas-rapporten kan det ved forsinkelser være opptil 10 tog i tunnelen samtidig. Det er mye, sier Wold.

- Er du komfortabel med situasjonen?

- Definitivt ikke. Får man en avsporing i en høy hastighet her, vil det nærmest bli som en propp i en vinflaske. Det vil bli dramatisk, det er helt klart, svarer Wold.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder