NY KARTLEGGING: Riksadvokaten gjennomførte en kartlegging av voldtektssaker i 2016. Nå varsler han en ny gjennomgang. Foto: Krister Sørbø, VG

Riksadvokaten varsler tre nye tiltak mot voldtekt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) varsler flere nye tiltak mot voldtekt. I 2020 skal det gjennomføres en stor kvalitetsundersøkelse av flere hundre voldtektssaker.

Artikkelen er over ett år gammel

Det bekrefter justisministeren overfor VG.

– Mandag denne uken hadde jeg møte med Riksadvokaten om temaet. Vi ble i dette møtet enig om tre tiltak, sier han til VG.

les også

Riksadvokaten ber om evaluering av etterforskningen i voldtektssaker

Skal sjekke kvaliteten

De tre tiltakene er:

  • Statsadvokatene skal i 2019 gjennomføre en gjennomgang av om lag 100 voldtektssaker. VG har omtalt dette tilsynet her.
  • Ny handlingsplan mot voldtekt: Handlingsplanen skal inneholde tiltak både opp mot politiet og andre offentlige myndigheter, samt en holdningskampanje rettet mot menn.
  • I 2020 skal det gjennomføres en omfattende kvalitetsundersøkelse av voldtektssaker i Norge. Statsadvokatene skal gjennomgå flere hundre saker, et arbeid som skal systematiseres og analyseres av Riksadvokaten. En lignende gjennomgang ble gjennomført i 2016. VG omtalte saken her.
les også

Justisministeren: Finnes ingen unnskyldning

Riksadvokat Tor-Aksel Busch bekrefter at det skal gjennomføres en ny, omfattende undersøkelse av voldtektssaker i 2020:

– Undersøkelsen underbygger riksadvokatens prioritering av voldtektssaker, sier Busch.

Han forteller at et av målene med 2020-undersøkelsen vil være å sammenligne resultatene med undersøkelsen fra 2016. Den viste at politiet har flere svakheter i etterforskningen av disse sakene, blant annet: De er for dårlig på sporsikring, kvaliteten på avhør varierer og bruk av skjulte etterforskningsmetoder blir aldri vurdert i voldtektssaker.

– Tre mellomliggende år bør være en tilstrekkelig periode til å fastslå om det foreligger endringer. Hvordan undersøkelsen konkret skal legges opp er for tidlig å angi i detalj, sier Busch.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at voldtekter ikke skjer. Vi må sørge for en holdningsendring blant enkelte i befolkningen om at voldtekt ikke er greit. Det budskapet har vi alle et ansvar om å formidle, enten man er foreldre, besteforeldre eller justisminister, sier Wara.

Lang saksbehandlingstid

VG har i en serie artikler satt fokus på mangler ved voldtektsetterforskning over hele landet. I slutten av november fortalte VG historien til Tanja Arntsen (43), som anmeldte en voldtekt i 2015.

Saken ble henlagt av politiet og statsadvokaten, før Riksadvokaten omgjorde avgjørelsen og tok ut tiltale.

Totalt tok det 1072 dager, nesten tre år, fra Tanja ble voldtatt til saken ble formelt avsluttet. Politiet brukte 252 dager på etterforskningen. Det er 122 dager mer enn Riksadvokatens krav, som ble fastsatt i rundskriv til politiet i 2001.

Justisminister Tor-Mikkel Wara sier det er viktig å signalisere gjennom holdningsskapende arbeid at voldtekt ikke er greit:

– VG har satt fokus på et viktig tema som berører mange, også meg som justisminister. Mye av fokuset i handlingsplanen er forebygging, sier Wara.

les også

Kine Guttormsen og Tanja Arntsen anmeldte samme mann for voldtekt: – Vi ønsker å hjelpe andre

Tanja: – Fokusere på voldtekt som et samfunnsproblem.

les også

Statsadvokaten åpner tilsyn i Tanja-saken

Tanja Arntsen sier til VG ar holdningsskapende arbeid er viktig, men at det bør bli mer fokus på de unge:

– Jeg synes tiltakene er veldig bra. Men jeg tenker at vi må få temaet inn i undervisningen i større grad. Vi må snakke med barna våre om hva som er gode og dårlige berøringer. Vi mennesker tolker dette ulikt, og derfor må vi foreldre tørre å snakke med ungene våre.

Hun savner også fokus på de psykiske aspektene ved en voldtekt:

Vi må ha mer fokus på hva voldtekt gjør med deg som menneske. Det er viktig for å øke sannsynligheten for at flere anmelder, og for å slutte å se på voldtekt som et tabu.

Like før jul sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch et brev til statsadvokatene, der han la føringene for statsadvokatenes fagledelse i 2019.

Her skriver han at voldtektssaker skal ha et særlig fokus, og være gjenstand for saksgjennomgang og evaluering i år.

LANG VENTETID: VG har fulgt Tanja Arntsen gjennom den tre år lange kampen for å bli trodd. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Flere har reagert kraftig på den lange saksbehandlingstiden som Tanja Arntsen opplevde. I desember åpnet statsadvokaten i Nordland tilsyn i Tanja-saken. Her skal de blant annet se på hvorfor etterforskningen tok så lang tid.

les også

Politiet tar selvkritikk i Tanja-saken: – Det har tatt for lang tid

Tanja-saken har også vært en del av vurderingen Riksadvokaten nå har gjort, bekreftet Terje Nybøe hos riksadvokaten til VG i forrige uke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder