INNGÅR FORLIK: Leder Laila Mjeldheim (t.h) og hennes tidligere ansatte Lisbeth Sogn. Foto: Cicilie S. Andersen og Geir Olsen

Har inngått forlik med Laila Mjeldheim

Lisbeth Sogn (53) har inngått forlik med Det Norske Kartselskapet (DNKS) og selskapets sjef Laila Mjeldheim (42). Samlet koster enigheten nær en million kroner for Mjeldheims firma.

  • Gordon Andersen
  • Erlend Ofte Arntsen

Artikkelen er over ett år gammel

Forliket mellom Lisbeth Sogn og Laila Mjeldheim er det fjerde forliket mellom tidligere ansatte i Kartselskapet og sjefen der, Laila Mjeldheim.

– Det er riktig at siste del av tvisten mellom Lisbeth Sogn og Det Norske Kartselskapet AS (DNKS), ble løst ved rettsmegling i Borgarting lagmannsrett 1. mars. Dette skjedde ved inngåelse av rettsforlik, bekrefter advokat Åshild Schmidt, Sogns advokat.

Saken mellom Sogn og Kartselskapet avsluttes ved dette rettsforliket. Det blir ingen ny runde i Borgarting denne våren.

LEDER: Laila Mjeldheim er sjef i Det norske kartselskapet. Foto: Geir Olsen

VG skrev høsten 2017 flere artikler om Lisbeth Sogns konflikt med Laila Mjeldheim fra den tiden Sogn jobbet i Kartselskapet.

I august dette året stevnet hun Kartselskapet i Oslo tingrett.

Rettssaken skulle egentlig være en ordinær tvistesak om utbetaling av lønn, men ble i tillegg et innblikk i en skjult verden for mange: miljøet rundt Addictologi Akademiet og terapeuten der Espen Andresen (53).

Retten fikk høre historier om utskjelling av de ansatte, om kontroll av hvem de var sammen med, trekk i lønn hvis de kom for sent, eller ikke tok ut av oppvaskmaskinen.

Oslo tingrett karakteriserte Det Norske Kartselskapet som en «usunn arbeidsplass med sterk kontroll og sanksjonssystem som retten ikke tidligere har sett i slike saker».

Lisbeth Sogn vant frem på alle punkter i tingretten.

ADVOKAT: Kjetil Edvardsen, her i Oslo tingrett i forbindelse med en annen sak, representerer Laila Mjeldheim. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Advokat for Det Norske Kartselskapet skriver at dommen i Oslo tingrett ble anket fordi Kartselskapet er uenig i det materielle grunnlaget for søksmålet, og fordi en mener at dommen bygger på en feil forståelse av faktum.

– Kartselskapet var helt uforberedt på den svertekampanjen som ble rettet mot selskapet i tingretten, og var derfor ikke i stand til å føre relevante bevis. Under forberedelsene til ankebehandlingen har Kartselskapet fremskaffet god dokumentasjon som motbeviser de påstandene som ble fremsatt, og som gir et annet bilde av blant annet arbeidsmiljøet i Kartselskapet enn det tingretten la til grunn. I lys av dette har Kartselskapet hatt god tro på å vinne frem i lagmannsretten, skriver advokat Kjetil Edvardsen til VG.

– Når Kartselskapet likevel velger en forliksløsning, er det fordi Kartselskapet og daglig leder siden tingrettens dom har blitt utsatt for en voldsom mediekampanje gjennom VG. Den negative omtalen har påført selskapet betydelig økonomisk tap, og har vært svært ødeleggende i forhold til kunder og samarbeidspartnere. Den har også vært meget belastende for de ansatte, skriver Edvardsen.

Han skriver at Kartselskapet er godt fornøyd med rettsforliket, og at dette både formelt og reelt erstatter Oslo tingretts dom, som dermed blir stående som en nullitet.

– Kartselskapet er også fornøyd med at det spesifikt er tatt inn i forliket at Kartselskapet sitt syn på driften og forholdene på arbeidsplassen, er motstridende til det motparten har gjort gjeldende. Gjennom dette forliket er Kartselskapet ferdig med tvisten, og håper nå å kunne ha fullt fokus på arbeidet med å videreutvikle en god og sunn forretningsvirksomhet i samarbeid med kunder, samarbeidspartnere og ansatte, skriver Edvardsen.

I det ferske forliket står det at Det Norske Kartselskapet aksepterer at Lisbeth Sogn har opplevd situasjonen, både i forbindelse med opphør av arbeidsforholdet og senere ved politianmeldelse og kontakt med namsmyndighetene, som svært vanskelig. Kartselskapet vil av den grunn betale oppreisningserstatning med 145.000 kroner, står det i forliket.

les også

Dropper omstridt terapi i arbeidstiden

– På den andre siden aksepterer Lisbeth Sogn at Kartselskapet ikke opplever dommens premisser som balanserte og dekkende for driften i selskapet, står det i forliket om tingrettsdommen fra 2017.

– Sogn mener dommen beskriver forholdene i Kartselskapet, slik de var da hun var ansatt, på en riktig måte, sier advokat Schmidt til VG.

Selv sier Lisbeth Sogn at hun opplever det som positivt at Kartselskapet i form av erstatningen på 145.000 kroner, erkjenner at dette har vært vanskelig for henne.

– Helt siden motparten ble gjort kjent med at jeg gikk til rettslige skritt, opplevde jeg å bli motarbeidet. Dette har gjort at saken har blitt en stor belastning, ikke bare for meg, men også for vitner på min side, sier Sogn til VG.

DNKS må nå totalt utbetale kr 972.693 kroner til Sogn i anledning saken, noe som er marginalt i underkant av det opprinnelige kravet på 986.170 kroner. Den delen av saken som gjaldt skyldig lønn og feriepenger opptjent før avskjedstidspunktet, ble løst høsten 2018 ved inngåelse av en utenomrettslig avtale.

Laila Mjeldheim har nå ingen tvistesaker i rettssystemet mot tidligere ansatte, men etterforskes fortsatt av politiet etter at hun er blitt anmeldt, blant annet av Lisbeth Sogn for blant annet trusler.

Mjeldheim har tidligere overfor VG sagt at dette er anklager mot henne fremsatt mot bedre vitende og har avvist alle anklager.

Flere artikler

  1. Politiet ransaker Kartselskapet – eieren siktet

  2. Politiet snart ferdig med etterforskning

  3. Politiet: Terapeut anmeldt for skattesvik

  4. Overfall av vitne: Politiet har navn på mulig gjerningsmann

  5. Ville jobbe på fiskebåt – endte opp i terapimiljø: -Minner om en farlig sekt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder