KAN FLYTTE HJEM: PST bekrefter overfor NTB at undersøkelsene i eneboligen på Røa i Oslo er ferdigstilt og at Bertheussen og justisminister Tor Mikkel Wara nå kan flytte hjem igjen. Foto: Helge Mikalsen

Oslo tingrett stiller spørsmål ved om det er straffbart å vise film av Waras hus

Oslo tingrett stiller spørsmål ved om grunnlaget i siktelsen mot teatersjef og kunstnere bak forestillingen «Ways of seeing» er straffbart eller om filmfremvisning av Wara-boligen er vernet av ytringsfriheten.

VG får opplyst at grunnlaget i siktelsen mot teatersjefen og kunstnerne er at de filmet boligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen, eller medvirket til slik filming, og deretter brukte filmen av boligen i forestillingen “Ways of seeing”.

Onsdag denne uken ba Oslo-politiet tingretten om tillatelse til å ransake teatersjef og kunstnerne bak teaterforestillingen, etter at de samme dag var blitt siktet for krenkelse av privatlivets fred.

Dette fikk Oslo-politiet ikke tilslutning for hos Oslo tingrett, som kom til at vilkårene for ransaking ikke var oppfylt.

Etter rettens syn forelå det heller ikke tilstrekkelig grunn til å foreta slik ransaking som politiet ba om, som blant annet var å ransake kunstnerne selv, boligene deres og elektroniske lagringsmedier.

les også

Wara-saken: Kunstnere og teatersjef siktet etter forestilling

Henlagt og tatt opp igjen

I beslutningen stiller retten spørsmål om kunstnernes fremvisning av Waras bolig er en straffbar handling.

Oslo-politiet henla i første omgang anmeldelsen fra Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen. Hun mener at forestillingen krenket privatlivets fred ved å vise denne filmen av deres hus på Røa i Oslo:

VIST PÅ FILM: Det var slik boligen til nå permitterte Tor Mikkel Wara (Frp) og samboeren Laila Anita Bertheussen ble vist under forestillingen «Ways of seeing». Foto: PRIVAT

I ettertid av teaterstykket har det vært flere hendelser rundt parets bolig, blant annet trusler og hærverk.

Torsdag denne uken, dagen etter at kunstnerne ble siktet, ble Bertheussen pågrepet og siktet av PST for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10 mars. Hun nekter straffskyld. Tor Mikkel Wara (Frp) har tatt permisjon fra justisministerjobben.

les også

Waras samboer siktet etter trusler

14. februar i år, en måned før Bertheussen ble siktet, mente Oslo statsadvokatembeter at det var «maktpåliggende» å undersøke anmeldelsen fra Bertheussen grundigere, etter at Bertheussen hadde klaget på Oslo-politiets henleggelse.

Da ble saken sendt tilbake til Oslo politidistrikt for etterforskning.

Statsadvokat Andreas Strand mente at politiet måtte bestrebe å få kontroll på alt som måtte finnes av videomateriale hvor Berheussens hus er omfattet, samt avhøre de mistenkte kunstnerne.

Dette er ikke Oslo tingrett enig med ham i.

les også

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tar permisjon etter siktelsen mot samboeren

– Ikke relevant

«Etter rettens syn kan det for det første reises spørsmål ved om grunnlaget som beskrevet i siktelsen av 13. mars 2019 er straffbart eller om forholdet er vernet av ytringsfriheten. Retten finner det ikke nødvendig å ta endelige stilling til dette.» går det frem av beslutningen.

Dommerfullmektig Ina Aanerud viser til at det bare er materiale som er vist gjennom «offentlig meddelse», eventuelt som i en teaterforestilling, som rammes av straffelovens bestemmelse om krenkelse av privatlivets fred.

Det går frem av tingrettens beslutning at Bertheussen selv har levert inn opptak av teaterforestillingen til politiet.

Da kunne ikke retten se at det øvrige materialet politiet ønsket å sikre seg gjennom ransaking, og som ikke var vist under forestillingen, ville være relevante bevis i saken slik siktelsen var utformet nå.

UNDERSØKTE: PST gjorde undersøkelser i Tor Mikkel Waras bolig denne uken, etter at den nå permitterte justisministerens samboer ble siktet for å ha diktet opp en straffbar handling ved å tenne på familiens bil natt til 10 mars. Foto: Helge Mikalsen

– Måtte gjøre den jobben

Politiadvokat Arne Valdemar Nielsen ved Majorstua politistasjon sa følgende til Aftenposten om bakgrunnen for siktelsen:

– Det kom en ordre fra statsadvokatene i februar om mer etterforskning. Den er nå gjennomført, og jeg er bare mannen som måtte gjøre den jobben jeg er satt til å gjøre, sier politiadvokaten.

Nielsen har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser i saken.

John Christian Elden er Bertheussens forsvarer.

– Dette styrer politiet fullt ut. Bertheussen har innrapportert et faktisk forhold, så får juristene senere vurdere straffeloven, skriver Elden til VG.

Oslo-politiet har anket beslutningen til lagmannsretten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder