MANNEN BAK: Norsktyske Peer Salström-Leyh grunnla det såkalte Fyrlyktnettverket med stiftelser i en rekke europeiske land. Her er han avbildet i Düsseldorf i fjor. Foto: Kristiansen, Tore

Fyrlykta-tilsyn: Millionlønn og beslutningsprosesser i strid med loven

Forvaltningen har vært uforsvarlig og Fyrlykta har på flere områder operert i strid med stiftelsesloven, ifølge en fersk tilsynsrapport.

Stiftelsestilsynet åpnet tilsyn i juni i fjor som følge av VGs avsløringer og innholdet i en Bufdir-bestilt rapport.

Tilsynsrapporten viser til tre forhold som ikke har vært i samsvar med stiftelsesloven: mangler i beslutningsprosessene, tilfeller av høye påslag i kjøp av reiser fra oppretter Peer Salström-Leyhs aksjeselskap og ledelsens lønn på to millioner kroner hver.

les også

Norsk Fyrlykta-leder: – Det har vært en svært god lønn

Forvaltningen har vært uforsvarlig og stiftelsen har ikke hatt god nok styring, tilsyn eller kontroll, oppsummerer tilsynet.

«Mangler i styrings- og beslutningsprosessene kan ha medført risiko for at andre interesser og aktører kan ha påvirket stiftelsens myndighet og bruk av penger i større grad enn stiftelseslovverket gir ramme for», heter det i rapporten.

Kjøp av veteranbil

I tillegg til kjøp fra Salström-Leyhs heleide aksjeselskap Elukaar har Fyrlykta betalt flere millioner kroner i året til en medlemsorganisasjon i Estland, Interpharus. Slik var pengestrømmene i mai i fjor:

Stiftelsestilsynet viser til enkelttilfeller som utgjør ulovlig utdeling av stiftelsens midler fordi transaksjonene ikke har skjedd til markedspris eller fordi de ikke oppfyller stiftelsens formål.

KPMG Estland har gjort stikkprøver som viser at Elukaar har tatt et påslag på opptil 20–25 prosent for å selge reiser til Fyrlykta, noe VG tidligere har avdekket. KPMG fant også enkelte transaksjoner mellom Elukaar og Interpharus som også kan regnes som ulovlig utdeling, blant annet:

  • 50 tilfeller av business class på fly og hotellsuiter for Salström-Leyh
  • Kjøp av en Morgan veteranbil
  • Leie av lokaler i Tallinn til opptil tre ganger markedspris. Lokalene er eid av Salström-Leyh
  • Alkohol og mat på møter og utgifter til kunst
les også

Sparket rådsmedlem og satte inn kona

I rapporten kommer det frem at det generelt har vært utfordrende å vurdere Fyrlyktas overføringer til utlandet på grunn av manglende dokumentasjon og fordi det er vanskelig å etterpøve markedspriser på et europeisk marked.

Men etter en helhetsvurdering er imidlertid konklusjonen at internprisingen har vært innenfor rammene.

– Vi har ikke holdepunkt for å konkludere med at de involverte systematisk har tatt ut urettmessige gevinster eller at transaksjonene har medført ulovlige utdelinger, sier seniorrådgiver i Stiftelsestilsynet May Helen Vik.

Gjort forbedringer

Etter VGs undersøkelser rundt stiftelsen i fjor vår, gjorde Fyrlykta flere endringer. Styret ble skiftet ut og avtalene med enhetene i Estland er sagt opp. Salström-Leyh trakk seg også fra ledelsen, men har fortsatt myndighet til å oppnevne det såkalte rådet.

Stiftelsen unngår derfor sanksjoner eller pålegg.

– Vanligvis er manglende forvaltning grunnlag for å vurdere sanksjoner som for eksempel styreavsettelse. Men den konsekvensen har stiftelsen tatt selv ved å sette inn et nytt styre i fjor høst. Krav om retting og endringer ville også vært en konsekvens. Men stiftelsen og styret har gjort et omfattende forbedringsarbeid i organisasjonsstrukturen og internkontrollen, sier Vik.

les også

Estland ber om stans av tyske Fyrlykta-barn

Vurderer pengekrav

Fyrlykta viser til at et revisjonsfirma har vurdert at internprisingen har vært i tråd med OECDs retningslinjer.

– Men styret tar til etterretning at Stiftelsestilsynet på enkelte mindre punkter har en annen oppfatning og vi vil se på om det er mulig å fremme krav om tilbakebetaling av midler, sier styreleder Hugo Matre i advokatfirmaet Schjødt.

Han mener Fyrlykta nå har fått en entydig signal om at de i dag driver innenfor stiftelseslovens rammer.

– Vi er opptatt av at Stiftelsestilsynet ikke har funnet grunn til å reise kritikk mot stiftelsen etter at det nye styret startet kvalitetssikringsprosessen. Den prosessen vil styret videreføre i samråd med signalene fra tilsynet, sier Matre.

les også

Bufdir avslutter rammeavtaler med ideelle fosterhjemsleverandører

Stiftelsen har, til tross for Bufdirs og Skatteetatens konklusjon, hele tiden stått fast på at den er å regne som en ideell aktør. Matre utelukker ikke at stiftelsen vil søke på eventuelle fremtidige avtaler som er forbeholdt ideelle:

– Hvis det oppstår alternativ der det har betydning, er det Fyrlyktas oppfatning at man er innenfor rammene for ideell virksomhet, sier han.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder