FLERTALLET SIER NEI: Finansminister Siv Jensen har allerede redusert inflasjonsmålet, men det vil ikke Stortingsflertallet. Foto: Tore Kristiansen

Flertall i Stortinget mot å endre inflasjonsmålet

KrF blir med venstrepartiene og går imot at inflasjonsmålet settes ned fra 2,5 til to prosent. Men etter at saken i dag har vakt storm, påpeker KrF at dette er regjeringens domene.

  • Bjørn Haugan
  • Kristian Aaser

Artikkelen er over to år gammel

Da saken ble kjent i VG onsdag ettermiddag, fikk det umiddelbart effekt på kronekursen. Kronen svekket seg, før den hentet seg delvis inn igjen.

Bakgrunnen var at finansminister Siv Jensen (Frp) har iverksatt en forskrift hvor inflasjonsmålet skal reduseres fra 2,5 prosent til to prosent.

VG skrev onsdag ettermiddag at KrF sørget for at et flertall i finanskomiteen er mot denne endringen.

– Forsikriftsendringen er gjort, men vi forventer at finansministeren lytter til flertallet i Stortinget, sa KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, til VG da nyheten ble kjent.

Dempet seg

Kort tid etter presiserte Ropstad i Dagens Næringsliv at «det er regjeringens domene» å bestemme inflasjonsmålet.

Men sier KrF fremdeles er enig med flertallet i komiteen, om at inflasjonsmålet bør være 2,5 og ikke 2 prosent.

– Det viktige for KrF i denne saken er at regjeringen har myndighet til å fastsette inflasjonsmålet, noe de har gjort i forskriften som er vedtatt, sier Ropstad til VG onsdag ettermiddag.

Ikke fremmet forslag

Ropstad viser til at stortingsmeldingen ble oversendt til Stortinget, og at det ikke har blitt fremmet noe forslag der Stortinget ber regjeringen endre inflasjonsmålet.

– Vi vurderte saken nøye, og konkluderte med at det å sette ned inflasjonsmålet kan ha negative, langsiktige konsekvenser. Vi diskuterte om det var riktig å komme med et forslag om delegering av myndigheten, men falt på at det er riktig å la det være hos regjeringen, sier han.

– Skjedde det noe i kulissene som gjorde at det ser ut som at du fikk et behov for å presisere at det er regjeringens domene?

– Nei. Jeg beklager hvis jeg formulerte meg upresist først. Dette er en type sak som kan være krevende å formidle, sier han.

– Hva bør Jensen gjøre?

– Det er opp til regjeringen om de vil endre på det, sier Ropstad.

– Hvorfor valgte dere da å gå inn for dette?

– Hvorfor skulle vi ikke si hva vi mener om saken? Det rare er at det endres en forskrift, og så ber regjeringen om Stortingets mening. Ansvaret her er uansett fortsatt delegert til regjeringen, sier han.

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge.

Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2 prosent årlig.

Ap glad for støtten

Frem til endringen var målet 2,5 prosent.

Den sensasjonelle var at finanskomiteen i Stortinget tirsdag kveld sa nei til endringen som regjeringen allerede har innført.

– Det kan jeg bekrefte, sa Aps finanspolitiske talsperson, Rigmor Aaserud, til VG.

– Vi er glade for at KrF, SV og Sp ble med oss, og at vi også fikk med Rødt og De Grønne om at inflasjonsmålet fortsatt bør være 2,5 prosent, sa hun.

KrFs begrunnelse

– Det er riktig, sa KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Inge Ropstad, før uttalelsene ble moderert i Dagens Næringsliv.

– Hvorfor?

– Vi følger vanligvis regjeringen i en slik sak, fordi vi stoler på at det er sterke faglige begrunnelser. Men etterhvert som vi jobbet med den, fikk vi mange faglige innspill som anbefalte at inflasjonsmålet ikke bør reduseres fra 2,5 til to prosent, blant annet av hensynet til sysselsettingen, sa Ropstad til VG.

– Hva betyr dette i praksis?

– Forsikriftsendringen er gjort, men vi forventer at finansministeren lytter til flertallet i Stortinget, svarte han.

Senere har han ønsket å presisere at selv om KrF er endel av stortingsflertallet, som er imot å foreta den endringen som finansministeren og regjeringen har gjort, så er det regjeringens forskriftsendring som gjelder.

– Vi går imot å redusere inflasjonsmålet fordi vi mener det vil bidra til å presse opp rentene unødvendig tidlig, fordi det gir sterkere krone og dermed større problemer for vår eksportindustri, sa Aaserud.

– Hva bør Siv Jensen gjøre?

– Hun bør lytte til Stortinget og tilpasse sin politikk til flertallets syn i denne saken, sa hun.

Finansminister Siv Jensen (FrP) står på den endringen de har gjort.

– Forskriften for pengepolitikken er i all hovedsak endret i tråd med det som har vært gjeldende praksis. Det er en pengepolitikk som har bidratt til å få ledigheten raskt ned etter lavkonjunkturen. Norges Bank har støttet endringen og sagt at dette ikke vil ha vesentlig betydning for pengepolitikken, fremholder hun i en mail.

– Oppgaven med å fastsette retningslinjer for pengepolitikken er etter sentralbankloven delegert til Kongen i statsråd. Også komiteens flertall viser til at kompetansen til å endre inflasjonsmålet etter sentralbankloven ligger til Kongen i statsråd, og de viser til at endringen allerede er gjennomført. Jeg merker meg at en enstemmig komité tilrår at meldingen om ny forskrift for pengepolitikken vedlegges protokollen, fremholder hun.

NHO: Stortingsregjereri

I NHO er man rystet.

– Dette er historisk: Jeg kommer ikke på noe eksempel i noe moderne demokrati hvor parlamentet overprøver den fullmakten regjeringen har til å endre forskriften som bestemmer inflasjonsmålet. Det er veldig spesielt, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, til VG:

– Det er nemlig meget gode grunner for at slike endringer skal skje gjennom en forskrift som regjeringen fatter vedtak om, fordi den påvirker valutakursen. Hvis Stortinget skal debattere forhold som påvirker valutakursen, så vil noen kunne vinne og tape på det, og vi kan ikke ha det slik at stortingspolitikere kan påvirke et marked så direkte, sier han og viser til at nyheten i dag svekket kronen.

- Dette er stortingsregjereri og jeg er veldig glad for at det ser ut som om KrF nå har besinnet seg og har innsett at det er riktig at det er finansministeren og regjeringen som bør ha hånden på dette rattet.

LO-positiv

Siv Jensen gjennomførte endringen ut fra en rett hun og regjeringen har til å foreta en slik justering av pengepolitikken.

Men når stortingsflertallet er uenig, skaper det stor usikkerhet onsdag om hva som er de lange linjene i norsk pengepolitikk. Striden kan både påvirke kronekursen og den fremtidige rentesettingen i Norge.

LO første kommentar var positiv.

– Flertallet i Finanskomiteen, fra partier som også utgjør et flertall på Stortinget, har i dag sagt nei til å redusere inflasjonsmålet fra 2,5 til 2 prosent. Videre slås det fast at målet om full sysselsetting er det overordnete hensynet også i pengepolitikken. Dette er LO fornøyd med, sier LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

Han fremholder at en reduksjon av inflasjonsmålet kunne ha satt bedringen av konkurranseevnen som er oppnådd, gjennom gunstig kronekurs og de LO kaller fornuftig lønnsdannelse, i fare.

– En reduksjon av inflasjonsmålet er en unødvendig innsnevring av det nominelle handlingsrommet i norsk økonomi. Det ville ha bidratt til høyere renter og sterkere kronekurs i en periode der norsk økonomi er i en kritisk omstillingsfase.

– Vi er derfor glade for at opposisjonen på Stortinget ser verdien av tilstrekkelig fleksibilitet i lønnsdannelsen. Det er frontfagsmodellen som setter rammene for inflasjonen i Norge. Vi er en liten økonomi som er avhengig av god konkurranseevne. Da trenger vi handlingsrom i lønnsdannelsen og en pengepolitikk som understøtter oss i dette arbeidet, blant annet gjennom en stabil og forutsigbar kronekurs, fremholder LO-lederen.

– Siv Jensen må forstå

Kari Elisabeth Kaski, SVS finanspolitiske talsperson, er veldig klar:

– Vi er imot forslaget om å endre inflasjonsmålet fordi det vil påvirke renten og sysselsettingen negativt, og dermed forverre folks økonomi. Siv Jensen må forstå at hun ikke kan foreslå endringer som kan få stor virkning på folks økonomi uten å ha stortingsflertallet med seg.

Flere artikler

  1. Strid i regjeringen om pengene til Human Rights Service

  2. Jensen: Jobbtall viser skivebom fra Ap

  3. Regjeringspartiene enige - flytter 200 millioner i statsbudsjettet

  4. Ropstad: Kan bli nytt budsjett etter nyttår hvis Erna blir felt

  5. Frp-press mot Siv Jensen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder