1959: Åpningsseremonien for atomreaktoren i Halden. Her Kong Olav på omvisning i anlegget etter åpningen. Fra v: Direktør Gunnar Randers, Kong Olav, direktør Odd Dahl, Major Arne Haugli og direksjonssekretær Bjarne Aabakken. Foto: Jan Nordby / NTB / Scanpix

Haldenreaktoren: Demontering og sikring av atomavfall vil koste milliarder

Miljøvernorganisasjoner jubler etter at det onsdag ble kjent at Haldenreaktoren stenges. Nå skal atomavfallet sikres og reaktoren demonteres.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Styret ved Institutt for energiteknikk (IFE) har onsdag denne uken besluttet å legge ned virksomheten ved atomreaktoren i Halden.

– Vi er veldig fornøyd med at man endelig har tatt til vettet og stengt reaktoren. Den har vært en økende sikkerhetsrisiko og gått med stadig større underskudd, sier Nils Bøhmer, daglig leder i Bellona, til VG.

les også

Haldenreaktoren stengt etter 59 år

Miljøbevegelser også utenfor Norge feirer stengingen av reaktoren.

– Dette er en stor seier for hele den norske miljøbevegelsen. Sammen har vi gjennom mange år jobbet for å få reaktoren stengt, sier leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen.

Millardregning

Stenging av reaktoren innebærer demontering av kraftverket og sikring av atomavfallet.

Det vil koste nærmere én milliard å demontere Haldenreaktoren.

MILLIARDREGNING: Haldenreaktoren ble stengt onsdag. Men probleme er ikke over. Foto: Mick Tully / Image Communication / NTB scanpix

Å demontere og sikre atomavfall fra landets to reaktorer, i Halden og på Kjeller, er beregnet å koste 14 milliarder kroner totalt, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

I en statlig utredning utført i 2016, kom det frem at arbeidet vil ta mellom 12 og 15 år.

Ifølge avdelingsdirektør Per Strand i Statens Strålevern, må atombrenselet håndteres før reaktoren rives. På kort sikt blir det trolig lagret ved anlegget, og på mellomlang sikt blir det sendt til Frankrike, Sverige eller Norge for behandling. Endelig deponi blir trolig i Norge.

les også

PST avdekket ulovlig atom-eksport
gjennom 60 år - saken henlagt

– Demonteringen av en atomreaktor er en komplisert prosess. Først blir det en planperiode. Det tar lang tid før byggene rives. Vi er opptatt av at det gjøres på en trygg og sikker måte, sier Strand.

– Det er viktig at det ikke skjer noen utslipp eller uhell. Det er fremdeles snakk om en atomanlegg, sier han.

DEN GANG: Atomreaktoren i Halden, klar til innvielse i oktober 1959. Reaktoren i Halden ble bygget i perioden 1955 til 1958 av daværende Institutt for Atomenergi (nå Institutt for Energiteknikk, IFE). Foto: Knoblauch / NTB / Scanpix

Regjeringen bidrar

Nå er det bekymring for hvem som skal finansiere arbeidet.

– Regjeringen må sikre langsiktig finansiering til dette arbeidet. IFE med sine underskudd har ikke kapasitet til å utføre jobben alene, sier Bøhmer.

HISTORISK: Reaktoren ble bygget som en forsøksreaktor, med tilstrekkelig effekt til også å brukes som en prototype dampprodusent for industrien. Kjøling av reaktoren og moderering av nøytroner skjedde med 14 tonn tungtvann. Denne typen reaktorer kalles en kokvannsreaktor. Her interiør av reaktoren. Foto: Knoblauch / NTB / Scanpix

Nærinsminister Torbjørn Røe Isaksen forsikrer at myndighetene er sitt ansvar bevisst.

– Regjeringen har påtatt seg et medfinansieringsansvar for håndtering av det norske atomavfallet og dekommisjonering av de norske reaktorene. Dette er en langsiktig forpliktelse fordi arbeidet kommer til å pågå over flere tiår, sier Isaksen til VG.

les også

Strålevernet vil ha fortsatt drift for Haldenreaktoren

– Regjeringen gir sine tilskudd til dette gjennom årlige budsjetter og har i de senere år bevilget det som er nødvendig av penger etter innspill fra Institutt for energiteknikk.

– Dårlig rustet

Greenpeace mener Norge er dårlig rustet til dekommisjoneringsarbeidet.

– De skiftende regjeringer har forsømt sitt arbeid. Vi er dårlig rustet til dette arbeidet, sier Erik Martiniussen, kommunikasjonsleder i Greenpeace Norge.

– Jeg satt selv i et utvalg for ti år siden, hvor man skulle se på hvordan dette arbeidet skulle utføres, ingenting har skjedd siden. Nå haster det med å få finansieringen på plass, sier Martiniussen.

Miljøvernere, i likhet med tillitsvalgte ved IFE, er redd for at kompetansen ved Halden kan forsvinne ut av bransjen.

– Nå er det viktig at man klarer å beholde den kompetansen som finnes hos de ansatte. Det er de samme menneskene som trengs for demontering og sikring av atomavfall. Staten må sikre finansieringen, sier Bøhmer.

– Regjeringen er opptatt av å ivareta kompetanse ved IFE som er nødvendig for å planlegge og gjennomføre dekommisjonering av reaktorene når det skal skje, og vil følge opp dette videre gjennom de årlige budsjettforslagene til Stortinget, sier Isaksen.

les også

Atomsjefen i Halden vet ikke om de har bidratt til militært misbruk i utlandet.: Giske om atomsamarbeidet: - Dette er alvorlig

Trenger mer kunnskap

Avdelingsdirektør Strand i Statens Strålevern forklarer at de i demonteringsperioden vil ha tett kontakt med utenlandske tilsynsmyndigheter for å dra nytte av deres erfaringer, mens IFE vil lære av andre operatører.

– Halden har en forholdsvis stor forsøksreaktor. Den er større enn noe vi tidligere har demontert i Norge. Da blir det viktig å bygge opp kunnskap om demonteringen, både hos operatøren IFE og Statens Strålevern som tilsynsmyndighet, sier han.

les også

Utvalg vil sende atomavfall til Frankrike

Haldenreaktoren ble satt i drift i 1958. De siste årene har reaktoren vært under intensivert tilsyn, på grunn av problemer med sikkerhetskulturen.

– Haldenreaktoren har vært under intensivert tilsyn fra 2014 til i dag. I vår rapport fra 2014 avdekket vi 13 avvik. Vi har nå lukket en del avvik, men er som tilsynsmyndighet ikke helt fornøyd enda, sier Strand.

– Hovedkonklusjonen i 2014 var at det var en manglende sikkerhetskultur hos operatøren av reaktoren, Institutt for Energiteknikk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder