Mener Turøy-ulykken må få konsekvenser for helikoptre over hele verden

INNENRIKS

BERGEN (VG) Havarikommisjonen påpeker at et sandkorn kan få hele helikopterrotoren til å falle av. Og sier det må tas grep.

Publisert: Oppdatert: 05.07.18 22:28

Havarikommisjonen har slått fast at det var en feil i girboksen som første til at et Super Puma-helikopter styrtet ved Turøy 29. april 2016. 13 mennesker døde i ulykken.

Når de torsdag la frem sin endelige rapport om hvorfor ulykken skjedde, mener Havarikommisjonen at det må få konsekvenser over hele verden. Så det blir strengere krav for girboksene på alle helikoptre.

– Vi mener det må bli nye designkrav for girboksene, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen til VG.

Girboksen er det som binder rotoren sammen med helikopterkroppen.

Da et tannhjul inne i girboksen på Turøy-helikopteret knakk, førte det til så store skader i girboksen at hele rotoren falt av. Da rotoren falt av, styrtet helikopteret naturlig nok rett i bakken.

Vil ha nye regler så heler rotoren ikke løsner

Havarikommisjonen mener at tannhjulet knakk på grunn av små partikler i oljen på innsiden av tannhjulet – som skapte små sør og sprekker. Partikler som små sandkorn eller metallpartikler.

– Hvordan kan en liten feil som dette, som kan starte på grunn av et sandkorn, få et helt helikopter til å styrte?

– Et helikopter består av mange enkeltkomponenter som hver for seg er sikkerhetskritisk. Et vanlig passasjerfly har vanligvis dublerte system, så hvis et systemer faller ut, har du ett til så du kan fly hjem. Et helikopter er ikke slik. Det har bare én girboks. Og hvis det skjer noe i girboksen, er det ofte fatalt, sier Halvorsen.

– Men vi hadde gjerne sett at det ikke ble så fatalt at rotoren løsnet, understreker han.

Vil ha strengere krav over hele verden

Han påpeker at hvis rotoren ikke hadde falt av, kunne helikopteret ha senket seg ned til bakken.

DE NORGE MISTET: Les minneord om de 13 omkomne i ulykken

– Det er bakgrunnen for at vi tilrår EASA (Det europeiske luftsikkerhetsbyrået) å se på sertifisering på girbokser generelt. At det må være et krav at det ikke skal låse seg og medføre at rotoren forlater helikopteret, slik som det gjorde her, sier Halvorsen.

- Dere mener egentlig at denne rapporten burde få konsekvenser for hvordan denne hovedgirboksen er bygd opp over hele verden?

– Ja. Det er det vi sier i rapporten, svarer Halvorsen.

Mener Airbus burde fulgt opp dette før

Havarikommisjonen påpeker at da Airbus undersøkte 500 slike tannhjul (eller planetgir) som knakk i Turøy-helikopteret, ser de «den samme feilen med partikler på dem alle».

– Det er også en av grunnene til at vi sier at de burde fulgt opp dette litt før, sier Halvorsen.

De mener sikkerhetsmarginene på dagens girbokser er for små.

– Er det levelig å fortsette sånn som det er i dag?

– Vi mener jo, ved å fremme en sikkerhetstilrådning, at det bør være skjerpede krav. Men det er sånn at det ikke er noe som har tilbakevirkende kraft, heller ikke i luftfart. Så de helikoptrene som allerede er sertifisert, de er sertifisert. Og da må man leve med det, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen mener at hvis Airbus hadde gjort flere undersøkelser etter et lignende helikopterulykke i 2009, kunne ting vært annerledes. Det er ikke Airbus enig i.

Airbus skriver i en pressemelding at de ønsker konklusjonene i rapporten velkommen, at hverken luftfartsmyndighetene eller industrien har sett denne typen brudd i en hovedgirboks før og at ulykken har ført til en rekke sikkerhetstiltak.

– Det er likhetstrekk til G-REDL ulykken i 2009, men fordi det ikke fantes klare bevis den gangen var det umulig å iverksette tiltak som kanskje kunne ha forhindret LN-OJF ulykken, skriver Airbus i pressemeldingen.

Her kan du lese mer om