Forbrukerrådet etter sigarettavsløringen: – Myndighetene bør politianmelde

– Nå må myndighetene rydde opp og sikre at alle sigaretter med feil informasjon trekkes fra det norske markedet, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet etter VGs reportasjer om sigarettavsløringen i helgen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Forbrukerrådet forventer at at sigarettavsløringen får rettslig etterspill.

– Myndighetene bør politianmelde. Vi kommer til å følge saken nøye. Det skal ikke lønne seg å lure forbrukeren, sier fagdirektør Gunstein Instefjord.

VG skrev lørdag om de mikroskopiske hullene som finnes i så og si alle sigarettfiltre.

LES ALT OM AVSLØRINGEN HER

Tobakksbransjen kaller dem ventilasjonshull. Forskere kaller dem svindel. De mener hullene manipulerer målingene – slik at sigarettene fremstår mindre helsefarlige enn de faktisk er.

VG var til stede da norske sigaretter, på oppdrag for Kreftforeningen, ble målt i et uavhengig laboratorium. I disse testene ble ventilasjonshullene tettet igjen. Intensjonen var å gjenskape hvordan mennesker faktisk røyker – med fingre eller lepper som dekker til de mikroskopiske hullene.

les også

Kreftforeningen: – Norske sigaretter må trekkes fra markedet

– Alvorlig og betenkelig

Resultatene viste at alle de fem merkene som ble målt i Nederland, inneholdt langt mer tjære, nikotin og karbonmonoksid enn det som var oppgitt på pakken. I 10 av 15 tilfeller var innholdet av de tre helsefarlige stoffene høyere enn det som er lovlig i Norge.

Og kanskje mest overraskende:

De mildeste sigarettene hadde de største overskridelsene i forhold til det som står på pakken.

– Det er sjokkerende. Dersom slike hull brukes for å lure målingene og dermed lure seg unna regelverket for hva som er tillatt, så er det alvorlig og veldig betenkelig, sier Instefjord.

Han mener det er graverende at enkelte merker tilsynelatende har høyere giftinnhold enn loven tillater.

– Et produkt som er så helseskadelig, kan ikke oppgi feil informasjon til forbrukerne. Det er dessuten alvorlig at de røyker de mildeste sigarettene – festrøykerne, ungdom og de som prøver å slutte – blir hardest rammet, sier Instefjord.

les også

Anne Marie skal dø. Men først vil hun se bransjen dømt.

Pluss content

På spørsmål om myndighetene vil trekke sigarettene fra markedet eller politianmelde tobakksindustrien, svarer Helse- og omsorgsdepartementet at de vil se nærmere på saken.

– Departementet vil undersøke nærmere lovligheten av tobakksindustriens praksis. En foreløpig vurdering fra Helsedirektoratet er at dette ikke er i strid med lovverket for utslippsmålinger i EU i dag. Det er ikke aktuelt å trekke sigaretter fra markedet, men vi vil jobbe for å endre regelverket for utslippsmålinger i EU, sier kommunikasjonsrådgiver Alexandra R. Tufteland.

FØLER SEG LURT: – Dette er alvorlig. Vi må få en ny metode for måling av sigaretter som gir et sannferdig bilde av hva røykere faktisk får i seg, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet. Foto: Ole Walter Jacobsen

Skal regulere smaken

Direktør i den nederlandske tobakksforening (VSK), Jan Hein Sträter avviser at ventilasjonshullene lurer noen og understreker at hullene er der for å regulere smaken av sigaretten.

– Ventilasjonshull har vært i sigaretter lengre enn ISO-metoden eller noen annen metode har eksistert. Det er åpenbart ikke en oppfinnelse for å lure røykmaskinene, sier han.

Det føler ikke fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet seg sikker på. Han mener dagens målemetode for sigaretter må vrakes.

At en målemetode som gir et til de grader misvisende mål, er blitt standardisert, er sjokkerende. Hvordan det har skjedd, er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved.

Det er mye ved denne metoden som forundrer meg, blant annet at røykemaskinen kun trekker ett puff i minuttet. Hva er dette for noe? Hvem i all verden er det som røyker slik? spør Instefjord.

Han får støtte fra professor ved Stanford University, Robert N. Proctor.

– ISO-metoden er meningsløs, sier Proctor til VG. Han har skrevet dokumentarboken «The Golden Holocaust» og var den første historikeren som vitnet mot tobakksbransjen i en rettssak.

– Den eneste sanne måten å måle innholdet i en sigarett på, er å måle nikotin i selve tobakken - før den blir røyket, mener Proctor.

VIL HA ENDRING: Stanford-professor Robert N. Proctor er tydelig på hva han mener om både målemetodene og ventilasjonshullene i filtersigaretter.

«Villedende målinger»

Bruk av røykemaskiner – og hvordan målingene blir kommunisert til forbrukerne – har vært omdiskutert i USA lenge. Allerede i 2008 tok det føderale konkurransetilsynet i USA (FTC) sterk avstand fra bruk av røykemaskiner, i en pressemelding. Tilsynet ville ikke lenger stille seg bak den amerikanske målingsmetoden – som er nesten identisk med den EU-godkjente ISO-metoden. «Tobakksbransjen skal ikke lenger få kamuflere sine villedende tjære- og nikotin-målinger med statlig sponsing. Enkelt sagt, FTC ønsker ikke å være et dekke for tobakkindustriens skamfulle markedsføringspraksis,» skrev tilsynet.

Stanford-professor Robert N. Proctor forteller at det amerikanske Food and Drug Administration nå undersøker muligheten for å innføre en helt ny målemetode. Men ikke bare det: De vil også senke nivåene av nikotin, slik at sigaretter ikke lenger er avhengighetsskapende.

– Først da vil vi endelig få en tryggere sigarett – som også kan kontrolleres og reguleres av helsemyndighetene. For menneskeheten kan dette bli like viktig som utviklingen av penicilin eller tilgang på rent drikkevann. Mennesker vil fremdeles dø av røyking, men de som røyker vil gjøre det av fri vilje, ikke fordi de er avhengige, sier professor Proctor.

– Vi følger loven

Kommuniksjonsdirektør Pia Prestmo i tobakkselskapet Philip Morris mener at dagens målemetode er presis. Hun peker også på at bransjen simpelthen følger loven når de bruker ISO-standarden.

– Det har lenge vært kjent for regjeringer og offentlige helsemyndigheter at ISO-standarden ikke er ment til å vise hvor mye tjære, nikotin og karbonmonoksid en røyker får i seg eller viser en gjennomsnittet av hvor mye røykerne egentlig inhalerer. Det finnes ingen standardmetode som kan gjøre dette fordi ingen røyker på samme måte, sier hun.

MILDERE: – I dag er ventilasjonshull brukt sammen med andre designgrep, som for eksempel porøst papir og effektive filtre, for å imøtekomme smakspreferansene til røykere som ønsker seg en mildere sigarett, sier kommunikasjonsdirektør Pia Prestmo i Philip Morris.

Det er ikke godt nok for Forbrukerrådet, som vil kreve en ny målemetode for sigaretter. Denne må tetter igjen alle ventilasjonshullene - slik at de ikke får påvirke resultatet, mener fagdirektør Gunstein Instefjord.

– Vi må ha en målemetode som er realistisk og sannferdig ut ifra hva som er de reelle forholdene når mennesker røyker. Disse målemetoden skal ta hensyn til hvor mye du kan risikere å få i deg.

Når produktet inneholder helseskadelige stoffer, skal sikkerhetsmarginen skal være på forbrukerens side, ikke på industriens, sier Instefjord.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder