Foto: Geir Olsen VG

Kirkeverge dømt for underslag og økonomisk utroskap

INNENRIKS

Den tidligere kirkevergen har tilegnet seg 1,7 millioner gjennom ti år, mener retten.

Publisert:

I Eidsivating lagmannsrett kom det fram at den tidligere kirkevergen drev «butikk i butikken» og blant annet leide ut kirkelokaler og tjenestebiler på fritiden, melder NRK. Mannen er nå dømt til ett års fengsel og må betale 830.000 kroner i erstatning.

Mannen skal også ha tømt kontoer som tilhørte menighetsrådet og brukte pengene på andre formål enn de var tiltenkt. Mannen bedyrer at han ikke brukte pengene privat. Han sier pengene ble brukt på kirkelig aktivitet uten vedtak fra det kirkelige fellesrådet, skriver NTB.

Holdt på i over ti år

Totalt mener retten at mannen tilegnet seg 1,7 millioner kroner ulovlig, men aksepterer i stor grad forklaringen om at mannen ikke har hatt særlig økonomisk vinning.

Samtidig mener domstolen han har vært raus med pengegaver til seg selv og andre og slår fast at en del av pengene ikke kan gjøres rede for fordi han har ført uriktig regnskap.

Det legges vekt på at mannen har misbrukt en betrodd stilling i over ti år. Statsadvokatene i Hedmark og Oppland skrev i tiltalen at mannen i tidsrommet januar 2002 til og med 19. juli juli 2012. Den tidligere kirkevergen fikk strafferabatt fordi han har sagt seg villig til å gjøre opp for seg.

Oppdaget store avvik

Saken har blitt etterforsket av Hedmark politidistrikt siden 2012. Det var da et revisjonsselskap foretok en revidering av regnskapene til menighetsrådene i den aktuelle kommunen for 2011, samt en kontroll av posteringer foretatt i 2012, at de oppdaget ugler i mosen.

Det ble avdekket store avvik mellom faktiske bankinnskudd og de opplysningene som gikk fram om de samme bankinnskuddene i årsregnskapene.

Kirkevergen ble da anmeldt til politiet av det kirkelige fellesrådet i kommunen.

Her kan du lese mer om