TILBYS PENGESTØTTE: Enslige mindreårige tilbys 42.000 kroner for å reise til Afghanistan i en ny UDI-avtale fra mai. Dette bildet viser enslige mindreårige som spiller fotball ved et mottak i Nordland. ss

TILBYS PENGESTØTTE: Enslige mindreårige tilbys 42.000 kroner for å reise til Afghanistan i en ny UDI-avtale fra mai. Dette bildet viser enslige mindreårige som spiller fotball ved et mottak i Nordland. ss Foto: Øyvind Nordahl Næss VG

Ny UDI-avtale: Tilbyr enslige mindreårige 42.000 for å reise hjem til Afghanistan

UDI har landet en ny avtale for å få enslige mindreårige asylsøkere til å returnere til Afghanistan.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Siden mai har UDI tilbudt støtte til enslige mindreårige som vil reise tilbake og gjenforenes med omsorgspersoner i Afghanistan, viser et brev som VG har fått innsyn i.

Etter den nye avtalen får de unge afghanske guttene tilbud om flybillett til Afghanistan, helsesjekk, vaksiner og hjelp til å skaffe reisedokumenter.

I tillegg kommer 42.000 i kontanter, i reintegreringsstøtte. Støtten blir delt i fire og spredt utover et år.

– UDI vil legge føringer på hva den mindreårige kan bruke pengene på (utdanning, arbeidstrening, bedriftsetablering, helse, bolig osv.), skriver UDI i brevet.

Omsorgspersoner som samarbeider om returen får 10.000 kroner.

Dramatisk økning i 2017: Halvparten av asylbarna må ut når de fyller 18 år

– Bare hvis foreldrene samtykker

Halvparten av de enslige mindreårige som har fått svar på sin søknad i år, må ut så snart de fyller 18 år. Disse får bli i Norge til de er 18 år fordi de ikke har en kjent omsorgsperson i hjemlandet – og dermed kan ikke UDI sende dem ut.

De som får tilbud om de 42.000, er enslige mindreårige som har noen som kan ta imot dem.

UDI skal altså ikke returnere enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgsperson?

– Det stemmer. Ingen barn returneres til Afghanistan under dette programmet med mindre vi vet at foreldrene har samtykket til returen. Foreldrenes reise til/fra Kabul betales for slik at de er til stede i Kabul ved barnets ankomst. Barnet får ikke sette seg på flyet i Oslo med mindre det er bekreftet at foreldrene faktisk er til stede i Kabul, sier seniorrådgiver Merethe Bjørkli i UDI til VG.

UDI har utvidet returavtalen med advokatkontoret Shajjan & Associates i Kabul. Der er dem som skal sørge for at foreldrene står der når asylbarnet ankommer.

VG i Kabul: Tidligere i år besøkte VG advokatkontoret som skal ta imot de mindreårige

– Skulle foreldrene forsvinne mens barnet er på reisen mellom Oslo og Kabul og dermed ikke være til stede i Kabul når barnet lander, vil barnet bli tatt med tilbake igjen til Norge, sier Bjørkli.

Arbeidet med å få ut dem uten omsorgsperson har imidlertid stoppet opp.

Arbeidet for et omsorgssenter har stoppet opp

Allerede i 2009 startet arbeidet med å få på plass et eget omsorgssenter i Afghanistan, så Norge også kan returnere dem uten omsorgsperson. Målet var at de som ikke hadde foreldre, kunne tas imot på et omsorgssenter eller barnehjem.

Men arbeidet stoppet opp i 2014. Høyre/Frp-regjeringen meldte om nye forsøk på å få det til i fjor. Men heller ikke det har ført frem.

– Hva er status på arbeidet for å få på plass en avtale for retur av enslige mindreårige asylsøkere uten omsorgsperson?

– Vi har per nå ikke noe aktivt pågående arbeid når det gjelder retur av enslige mindreårige asylsøkere uten kjent omsorgsperson i hjemlandet, svarer Bjørkli i UDI.

– Hva er grunnen til at et slikt omsorgssenter ikke har kommet på plass?

– Det har i begrenset grad vært arbeidet med slike løsninger fra norsk side. Årsaken til dette er sammensatt, blant annet mangelfullt samarbeid fra hjemlandsmyndighetene, kostnadsaspektet, og at det vil være utfordrende å få på plass en samarbeidspartner som kan tilby løsninger på et tilfredsstillende nivå, svarer Bjørkli.

UDI: Derfor er bare to av Afghanistans 34 provinser er utrygge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder