MOBIL-DØMT: En 17-åring er dømt for besittelse av bilder som seksualiserer barn. Forsvarer Roy André Håkonsen Arteid anket saken, men fikk ikke medhold. Foto: Dennis Ravndal VG

Gutt (17) dømt for ikke å ha slettet «puppe-bilde»

Gutten (17) gjorde ingen ting for å få tak i bildet, men lot være å slette det.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

En 17-åring har blitt dømt i tingretten for besittelse av bilder som seksualiserer barn. Bildet, som han selv omtaler som et «puppe-bilde», skal være av en jevngammel jente.

Gutten hadde ikke bedt om å få bildet tilsendt, men ble likevel dømt etter straffeloven paragraf 311, for å være i besittelse av bildet. Gutten er nødt til å betal en bot og valgte å anke dommen. Anken ble avvist.

– Vi registrer at selv om det var dissens i tingretten avviste lagmannsretten anken. Jeg har ikke vært i kontakt med min klient og kan derfor ikke kommentere saken utover dette, sier guttens forsvarer, Roy Arteid.

Skjedde i fjor: Dømt til fengsel for nedlasting av Snapchat-bilder

Ønsker å hindre spredning

Ifølge paragrafen kan man etter dømmes med fengsel inntil tre år eller med bot for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstilling som seksualiserer barn.

Politiadvokat Rolf Mikalsen forklarer at denne paragrafen også går på besittelse av slike bilder.

– Man ønsker ikke at slike bilder skal være i omløp og man ønsker å hindre videre spredning. Det at slike bilder spres er i seg selv et stort overgrep av den avbildede og det er det vi ønsker å forebygge, forklarer Mikalsen.

Snapchat-sak i Høyesterett: Går for fem måneders fengsel

Ville ikke slette samtaletråden

Ifølge dommen fikk 17-åringen tilsendt et bilde på mobilen sin. Bildet ble sendt over chattetjenesten Messenger. Han sa selv fra til jenta det var bilde av, og har ifølge dommen forsøkt å slette bildet, men ikke fått det til.

Videre står det i dommen at bildet er seksualisert, og at gutten var klar over jentas alder. Ettersom han forsøkte å slette bildet, men ikke fikk det til, slår retten fast at han dermed var i besittelse av bildet.

– Hvis man blir tilsendt et slikt bilde har man en handlingsplikt på å gjøre det man kan for å slette det, forteller Mikalsen.

Dersom man over en viss tid ikke sletter bildet risikerer man å få et straffeansvar. I dommen står det at gutten mente han ikke klarte å slette bildet uten å slette hele samtaletråden med avsenderen, noe han ikke ønsket.

Politiet: Ungdommer presses for nakenbilder på nett

– Alt skal ikke deles

Bildet ble til slutt slettet i et politiavhør. Ifølge dommen gikk det godt over to måneder før bildet ble slettet og retten mener gutten tok et aktivt valg da han valgte å ikke slette bildet eller samtaletråden.

I dommen står det at gutten var klar over at dette bildet var ulovlig fordi bildet tidligere hadde florert på sosiale medier på skolen og andre elever på skolen ble den gang dømt for spredning av bildet.

– Det har blitt veldig vanlig å dele mye på sosiale medier, uten at man tenker så nøye over hva man deler. Men det er ikke alt som hverken bør eller skal deles, sier Mikalsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder