FRA START TIL SLUTT: Thorvald Hillestad (Sp) har vært ordfører i Re kommune siden sammenslåingen av Våle og Ramnes i 2002. Snart er også Re kommune historie. Foto: Trond Solberg VG

I Vestfold har samtlige kommuner gått inn for sammenslåing

RE (VG) Vestfold er det eneste fylket i landet hvor alle kommunene vil slå seg sammen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Den nest høyeste andelen finner man i Sør-Trøndelag, der 12 av 25 kommuner har vedtatt sammenslåing.

– Dette er veldig bra. Bykommunene får mye større arealer å utvikle seg på, og innlandskommunene får bli en del av den kraften som bykommunene representerer, sier fylkesordfører i Vestfold Rune Hogsnes til VG.

69 blir trolig 29: 1,1 millioner kan få ny kommune å bo i

Torsdag kom Fylkesmann Erling Lae på besøk til Jan Tore Sanner for å overrekke ham forslaget til ny kommunestruktur i fylket. Forslaget er at fylket skal reduseres fra 14 til seks kommuner.

Sjekk Sanner-barometeret: Høyre-kommuner sier nei til sammenslåing

FRA 14 TIL SEKS: Avtroppende fylkesmann Erling Lae har nettopp levert sitt forslag til kommunestruktur i Vestfold til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Planen er at fylket skal reduseres fra 14 til seks kommuner. Foto: Geir Molnes VG

Sanner får Sp-drahjelp i Vestfold

Senterpartiet har markert seg som den største motstanderen av kommunereformen. Men i Vestfold har Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fått drahjelp både fra de tre senterpartiordførerne i Re, Lardal og Andebu.

Helt uproblematisk har prosessen likevel ikke vært. Re kommune hadde opprinnelig bestemt seg for ikke å slå seg sammen etter at 55 prosent av befolkningen vendte tommelen ned under en folkeavstemning.

– Etter folkeavstemningen fattet vi vedtak om at vi ikke skulle slå oss sammen med noen. Men så kom kommunalministerens inntektsforslag på bordet. Det så ikke noe hyggelig ut for vår del, sier ordfører Thorvald Hillestad (Sp).

­– Dårlig stemning og politikerforakt

På bakgrunn av dette ble det kalt inn nye kommunestyremøter, der resultatet til slutt ble at de vedtok sammenslåing med 21 mot 4 stemmer. Den brå vendingen tas ikke like godt imot hos alle de 10.000 innbyggerne i kommunen, ifølge senterleder Tom Bøyesen (64) på Re-torvet.

– Den politiske overkjøringen har skapt dårlig stemning og politikerforakt i kommunen. Re har klart seg bra som egen kommune gjennom 14 år, og nå setter vi ny rekord som kommune med kortest levetid. Det er veldig synd, sier Bøyesen.

Les mer: Tror Frp-frykt for velgerflukt vil hindre tvang

Senterlederen stemte selv imot kommunesammenslåing, men får støtte også fra ja-siden. Leder Arild Johansen (78) i Re motorklubb er nemlig positiv til den kommende sammenslåingen, men synes lite om lokalpolitikernes håndtering av den.

– Du kan tenke deg at jeg spør 10 medlemmer i klubben om hvilken helg de vil ha motortreff, og så velger jeg det motsatte. Det er ordentlig brutalt, sier Johansen.

– Blir en slags økonomisk pisk

– Det såre og betenkelige er at vi vedtok dette i kommunestyret i strid med folkeavstemningen. Det var ikke noen enkel avgjørelse, men når det ble som det ble, måtte vi gjøre noe, sier Ordfører Hillestad, som mener at mange i kommunen også har vist forståelse for avgjørelsen.

– Føler du at dere fikk hånden tvunget av det nye inntektssystemet?

– Ja, det blir jo en slags økonomisk pisk. Hvis vi hadde fått fortsette med våre opprinnelige tilskudd så ville ikke dette skjedd. Om vi hadde hatt kjennskap til dimensjonen av tilskuddskuttet før folkeavstemningen, er det også mulig vi hadde fått et annet resultat.

Holmestrand, Horten eller Tønsberg

Den neste avgjørelsen for Hillestad og Re kommune blir hvilken kommune de ønsker å slå seg sammen med – Holmestrand, Horten eller Tønsberg.

VG mener: For tidlig å gi opp kommunereformen, Erna

Som et ledd i avgjørelsen vil kommunen leie inn en ekstern aktør til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant 1200 av kommunens innbyggere. De vil få spørsmål om hvilken kommune de vil slå seg sammen med, og hvilken de absolutt ikke ønsker seg.

– Vil dere lytte til innbyggernes mening denne gangen?

– Det gjør vi alltid. Denne undersøkelsen er et av flere viktige elementer i vår vurdering av saken, sier ordføreren, som også kan røpe at han har planer om å gi seg som ordfører når den inneværende perioden er over, etter 24 år i jobben.

Vil kjempe mot inntektskutt

Mens Vestfold fremstår som Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners (H) våte drøm, er nok status for Telemark nærmere et mareritt. Her det bare de to kommunene Bø og Sauherad som vil slå seg sammen. I fylkets resterende 16 kommuner er svaret et rungende nei. Én av disse kommunene er Siljan, der Kjell Abraham Sølverød er ordfører.

– Vi ønsker ikke sammenslåing fordi vi har klart oss relativt godt. Vi leverer gode tjenester til folk, og har ligget bra an på kommunebarometeret over flere år. Det er også et samfunn som ligger litt avskilt fra det øvrige Grenland. Vi er en utkant som det vil være lett å ramme hvis noe må kuttes, sier Sølverød.

Satser på regjeringsskifte

– Frykter du ikke for hva som kan skje med inntektene når det nye inntektssystemet iverksettes?

– Det er en utfordring. Kuttene ble heldigvis redusert i Stortinget. Vi lå an til et kutt på 8,5 millioner, men nå blir det omtrent 5,4 millioner, sier ordføreren.

Han forteller at kuttene til kommuner som ikke ønsker sammenslåing vil bli en kampsak for ham frem mot stortingsvalget 2017.

– Vi må få nulla ut de kuttene. De er en straff til små kommuner som ligger sentralt plassert, sier Sølverød, som satser på at inntektskuttene blir nullet ut med et regjeringsskifte i 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder