UENIGE: Pia Prytz Phiri fra FNs høykommissær for flyktninger og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) under en pressekonferanse i Justisdepartementet i januar. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN , NTB SCANPIX

FNs dom over Listhaugs forslag: Kan føre til frykt og fremmedfrykt

Har sendt ny informasjon om Russlands Syria-returer

I et knusende høringssvar ber FNs høykommissær for flyktninger regjeringen om å revurdere
de omstridte innstrammingsforslagene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Etter å ha fått en utvidet frist ble det 42 sider lange høringssvaret klart denne uken.

FNs oppsummering er klar: Innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) forslag er usolidariske og bryter med internasjonale konvensjoner.

«Signalet Norge sender til andre land, inkludert landene som har flest flyktninger og europeiske land som bør styrke asyl – og integreringskapasiteten for å kunne motta flere flyktninger, er bekymringsfullt og kan føre til frykt og fremmedfrykt», heter det i brevet fra høykommissærens representant i Nord-Europa, Pia Prytz Phiri.

Livsfare

Phiri peker på at Norges innstramminger kan føre til at også andre land strammer inn, noe som igjen kan føre til at flyktninger utsettes for «livstruende risiko».

Les også: Venstre sier nei til innstrammingene

Hun viser videre til at UNHCR gjentatte ganger har oppfordret land til å følge prinsippene om internasjonal solidaritet og ansvarsfordeling.

«UNCHR anmoder derfor Norges regjering om å revurdere intensjonen om en ytterligere innstramming av mulighetene til å søke asyl, og oppfordrer Norge til i stedet å bruke dets posisjon som en global talsperson for menneskerettigheter, demokrati og løsninger til å fokusere på å fremme og bygge en samordnet europeisk respons», heter det i brevet.

Phiri var i Norge i januar for blant annet å inspisere det nye mottakssenteret i Kirkenes. Hun hadde også et møte med Sylvi Listhaug. Under den påfølgende pressekonferansen hørte hun statsråden poengtere at Norge kan la være å følge FNs anbefalinger uten å bryte internasjonale avtaler.

Dette har ikke gått upåaktet hen:

I høringssvaret finner Phiri grunn til å minne om at UNHCR er en juridisk autoritet og at Norge, som har sluttet seg til Flyktningkonvensjonen, er forpliktet til å samarbeide med høykommissæren.

«UNHCR finner det beklagelig at Norges regjering foreslår endringer i det nasjonale lovverk som står i kontrast til Flyktningkonvensjonens ånd, hensikt og formål», heter det.

Punkt for punkt

Høykommissærens har videre konkrete merknader til 15 punkt, deriblant:

* Midlertidig opphold for enslige asylbarn

* Strengere krav til familiegjenforening

* Krav om fem års botid for å få permanent opphold

* Begrensning av asylsøkeres visumfrihet

* Økt bruk av midlertidig opphold

* Redusering av klagefrist fra tre til én uke for søknader som UDI vurderer som åpenbart grunnløse

* Muligheten til å avvise asylsøkere som kommer fra nordiske land

Les også: Listhaug nekter å vike

Ny Syria-rapport

UNHCR gjentar også kritikken mot vurderingen av Russland som et trygt tredjeland. De har tidligere varslet norske myndigheter om at Russland returnerte to syrere til hjemlandet i januar 2015.

Les også: 10 ting du må vite om asylkaoset på Storskog

For tre uker siden omtalte Listhaug disse opplysningene som «angivelige». Hun sa også at hun ville avvente flere opplysninger om sakene.

FRYKTET RETUR: En syrisk barnefamilie protesterte utenfor Vestleiren i Kirkenes i januar. Norske myndigheter mente det var trygt å sende dem tilbake til Russland. Foto: TERJE MORTENSEN , VG

Nå har Phiri sendt en egen rapport til norske myndigheter der det kommer frem at begge syrerne ble utvist til Syria uten at asylsøknadene deres hadde fått en grundig vurdering.

Tvert i mot fikk begge avslag på søknadene seks dager etter at de ble utvist.

Samme dag som de to syrerne ble utvist, 21. januar 2015, sendte UNHCR en protest til russiske migrasjonsmyndigheter. Denne henvendelsen ble besvart etter fire måneder.

Nytt asylmøte

En rekke instanser har uttalt seg kritisk om regjeringens innstrammingsforslag, deriblant Utlendingsdirektoratet og ansatte i Integrerings - og mangfoldsdirektoratet.

På Stortinget har Venstre allerede varslet at de vil si nei til samtlige forslag. I dag skriver Aftenposten at regjeringen ber alle partiene bak asylforliket om å møte på statsminister Erna Solbergs kontor 1. mars.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder