NYE FORSLAG: Venstre-leder Trine Skei Grande. Her under pressekonferansen da partiet sa nei til regjeringens 40 forslag. Foto: Frode Hansen , VG

Venstre lanserer 40 egne asylforslag

For to uker siden sa Venstre blankt nei til regjeringens 40 forslag til asyl-innstramminger. Nå lanserer partiet like mange egne forsalg.

  • NTB
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Trine Skei Grande mener partiets egne forslag til oppfølging av asylforliket gir et bedre grunnlag for videre forhandlinger.

– Et bredt flertall på Stortinget ble i november enig om en rekke tiltak for å møte nye utfordringer på asylområdet. Regjeringen fikk tillit til å følge opp forliket, men forslagene de sendte på høring var for dårlig utredet, og ville hemmet integreringen og brutt med våre internasjonale forpliktelser, sier Venstre-lederen i en uttalelse på partiets egne hjemmesider.

Venstre-lederen sier hun tror regjeringen vil ta innspillet konstruktivt.

– Vi sender det over til statsministeren, så har de det på bordet når de skal drøfte hvilke innstramninger de sender videre til Stortinget for å få flertall for, sier Skei Grande til TV 2.

Bakgrunn: Venstre slakter Listhaugs asyl-innstramminger

– Viktig å stramme inn

Venstre-lederen håper forslagene kan danne grunnlaget for et nytt asylforlik i Stortinget. For to uker siden ba hun regjeringen legge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs omstridte 40-punktsplan i en skuff.

Skei Grande mente flere av Listhaugs forslag brøt med internasjonale konvensjoner, men innrømmer at innstramninger må til for å møte situasjonen i Europa.

– Vi har tatt ut alt som kan være brudd med internasjonale konvensjoner og rett. Vi synes det er viktig å holde oss til internasjonale spilleregler når vi lager norsk regelverk. Men det er viktig å foreta innstramninger som gjør at vi får kontroll på asyltilstrømningen, sier Venstre-lederen.

Skei Grande peker på at Listhaugs omdiskuterte forslag i ettertid har vist seg å bygge på faktiske feil og unøyaktigheter, og at en rekke av høringsuttalelsene viser at de ikke var godt nok utredet.

FNs dom over Listhaugs forslag: Kan føre til frykt og fremmedfrykt

Enige om flere forslag

Til tross for motstanden mot Listhaugs liste åpner Venstre for raskere retur av personer som har fått avslag.

De vil også legge om økonomiske støtteordninger og sier ja til bruk av midlertidig grensekontroll. Skei Grandes parti er også enig om å gjøre nåløyet for å få permanent opphold og familieinnvandring trangere.

– Samtidig som kravene til permanent opphold heves må vi legge bedre til rette for integrering av mennesker med midlertidig opphold, slik at de kan komme i jobb og begynne å skape seg nye liv. Regjeringens krav til selvforsørgelse rammer de aller svakeste, og ville skapt en underklasse av ressurssvake som aldri ville kunne bli fullverdige deltakere i samfunnet. Det mener Venstre er svært uheldig, fortsetter Skei Grande.

Les også: Venter ny flyktningstrøm i 2016

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder