• Slik blir studiestart

  Sveip for å lese hvordan 16 høyskoler og universiteter løser undervisningen ved studiestart i august.

  Publisert 24. juni, kl. 14:02

 • NTNU

  NTNU planlegger cirka 80 prosent fysisk undervisning.

  – Hvis Regjeringen fortsetter gjenåpningen i planlagt tempo, vender vi tilbake til nesten normale forhold fra høsten av, sier prorektor for utdanning ved NTNU, Marit Reitan.

 • Det vil være redusert kapasitet i undervisningesrommene så lenge énmetersregelen gjelder. Mange store forelesninger vil fortsatt gå digitalt.

 • Universitetet i Oslo

  Det blir en blanding av fysisk og digital undervisning, men mer fysisk oppmøte enn i fjor høst, opplyser studiedirektør Hanna Ekeli.

 • – Når samfunnet åpner mer vil vi starte som vi har planlagt, men vi vil følge situasjonen og se på muligheter i takt med gjenåpningen, sier hun.

 • OsloMet

  – Fordi situasjonen er som den er i dag, legger vi opp til at noe undervisning blir fysisk, og noe blir digital til høsten, sier prorektor Nina Waaler.

  Hun understreker at OsloMet ønsker å mye fysisk undervisning som mulig.

 • – Timeplanen er planlagt med utgangspunkt i at 1-metersregelen fortsatt gjelder, noe som betyr at det vil være mindre kapasitet i rommene på OsloMet.

 • BI

  Også BI vil tilby en hybrid mellom digital og fysisk undervisning. Rektor Inge Jan Henjesand sier at ambisjonen er at alle studenter skal få møte medstudenter.

  – Studentene vil få mulighet til å delta på én til to undervisningssesjoner på campus gjennom de første ukene.

 • – Coronaviruset er fortsatt en realitet vi er nødt til å forholde oss til, så det er klart det er hensyn vi nå må ta i forbindelse med studiestart som det i et vanlig «normalår» ikke har vært behov for, sier Henjesand.

 • Universitetet i Bergen

  – Høstens undervisning er planlagt med bruk av annethvert sete og så mye fysisk undervisning som mulig innenfor gjeldende smittevernregler, sier rektor Margareth Hagen.

 • Der det ikke er mulig å gjennomføre fysisk undervisning vil det bli tilrettelagt for digital- eller hybridundervisning.

  – UiB vil jobbe for å holde campus åpen så mye som mulig, for å sikre studentenes arbeidsplasser og et sted å møtes i studietiden, sier Hagen.

 • Universitetet i Sørøst-Norge

  – De nye studentene våre blir prioritert til campusundervisning de to første ukene av studieåret, sier studiedirektør Vibeke Bredahl.

  Studenter i eldre kull vil starte med fysisk undervisning i september.

 • – Vi har nå et helt kull som ikke har hatt ordinær undervisning og faglig-sosial fysisk kontakt i sin studietid. Dette tar vi høyde for og legger til rette for faglig-sosiale møteplasser på eller ved campus for våre 2. og 3. klassestudenter fra studiestart.

 • Universitetet i Tromsø

  Ut fra dagens smittesituasjon vil semesteret gjennomføres som et hybrid semester, opplyser Heidi Adolfsen, avdeling for forskning, utdanning og formidling.

 • – Seminarer og laboratoriearbeid vil gjennomføres fysisk, gitt at smittesituasjonen tillater dette. Forelesninger skal være digitalt tilgjengelig. Det vil også bli lagt til rette for forelesninger med studenter fysisk tilstede, gitt at romkapasiteten gjør at gjeldende smittevernregler kan ivaretas og at studentene kan delta både fysisk og digitalt.

 • Høgskulen på Vestlandet

  – Vi vil tilby en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Alle studenter vil få seks til ti timer undervisning på campus per uke, sier Bjørg Kristin Selvik, prorektor for utdanning.

 • – Kravet om avstand på en meter mellom personer tilsier at vi har begrenset plass i undervisningsrommene, dette begrenser fysisk aktivitet på campus. Vi åpner mer opp så snart avstandskravet forsvinner.

 • Universitet i Agder

  Her planlegges studiestarten ut i fra et scenario hvor 1-metersregelen fortsatt gjelder, og det er leid inn ekstra lokaler for å få mest mulig fysisk undervisning. Det vil fortsatt være noe digital undervisning.

 • — Vi har et sterkt ønske om å ta campus skikkelig tilbake, og har satt av to millioner kroner til tiltak som skal bidra til levende og gode campus i høst, sier kommunikasjonsdirektør Øivind Eskedal.

  De som trenger infrastruktur eller utstyr på campus blir prioritert.

 • Høgskolen i Innlandet

  Høyskolen planlegger for mest mulig normal semesterstart der alle studenter møter fysisk.

  – Det vil i noen grad bli benyttet digital undervisning av hensyn til plassmangel og krav om avstand, sier prorektor utdanning Stine Grønvold.

 • Undervisning som krever fysisk deltagelse og som er viktig for studentenes fremdrift i studiene, vil prioriteres.

  – Håpet vårt er at vi ganske raskt i løpet av august-september vil komme tilbake til en normalsituasjon, men det er de nasjonale og lokale kravene til smittevern som avgjør.

 • Universitetet i Stavanger

  Den offisielle semesteråpningen planlegges med fysisk oppmøte utendørs for studenter. Timeplanen er lagt med reglene som gjelder i dag, med maks 200 samlet og med en meter avstand. Det som ikke kan gjennomføres fysisk, vil foregå digitalt.

 • – Alle studieprogram skal legge opp til mest mulig tilstedeværelse for studentene på campus, for eksempel med gruppeundervisning eller gruppearbeid, sier kommunikasjonsrådgiver Leiv Gunnar Lie.

  Førsteårsstudenter skal fortsatt prioriteres for fysisk undervisning.

 • Nord universitet

  – Vi planlegger for en del fysisk undervisning på mindre grupper de første ukene, sier kommunikasjonssjef Andreas Førde.

 • Håpet er at lettelser kan gjøre det mulig også for større grupper studenter å samles etterhvert, men 1-metersregelen gjør at noe undervisning må gjennomføres digitalt.

  – Vi deler opp de største studentgruppene, slik at alle får noe fysisk undervisning, særlig førsteårsstudenter.

 • Høyskolen Kristiania

  Undervisningen blir primært fysisk, samtidig som alt strømmes for de som ønsker å delta digitalt. For studentene som er avhengig av fysisk ferdighetstrening på skolen, vil det være tilpasset med avstandskrav, hygienetiltak og gruppeantall.

 • — Vi vil ha påmelding til alle arrangementer, og alt kan opp- eller nedjusteres etter gjeldende smittevernregler, sier kommunikasjonssjef Anette Johnsrud Larsåsen.

  Ved innstramminger vil skolen i størst mulig grad vil gjennomføre undervisning til planlagt tidspunkt.

 • Høgskolen i Østfold

  I studiestartuken vil større arrangementer foregå digitalt mens det planlegges for noe fysiske arrangementer som oppstartsmøter og undervisning, men da i mindre grupper og etter gjeldende smittevernregler.

 • – Utover 1. års studentene er det også et sterkt fokus på 2. års studentene og at de også skal bli tatt godt imot ved studiestart, her da med egne aktiviteter og møter for disse, forteller informasjonssef Tore Petter Engen.

 • NMBU

  Undervisningen til høsten vil foregå både digitalt og fysisk. Læringslokaler er innredet for å kunne holde en meter avstand til andre.

  — Vi prøver å få til så mye som mulig av fysisk undervisning i små grupper og seminarer, sier prorektor for utdanning Solve Sæbø.

 • — Det er fakultetene som eier studieprogrammet som prioriterer hvem som skal ha fysisk undervisning innen sitt program, sier Sæbø. Her vil førsteårstudenter og undervisning som krever fysiske fasiliteter prioriteres.

 • Høgskulen i Volda

  – Vi planlegger ut fra at det blir nødvendig å holde en meters avstand, sier rektor Johann Roppen.

  Høyskolen vil derfor fortsette å leie ekstra lokaler. Studentene må likevel regne med mer digital undervisning enn et normalt år.

 • – Vi har lite eller ingen smitte i Volda og har hatt mye fysisk undervisning det siste året. Det vil det bli også i høst.

  Rektoren håper studentene skal få sitte nærere enn med én meters avstand etterhvert.

Har du tips om studiestart og studenter? Ta kontakt med våre journalister på 2200@vg.no.

Publisert: