PROTESTERTE: Direktør i Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, advarte mot å si opp leger som nekter å sette inn spiral. Foto: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Helsetilsynet ville ikke si opp leger som nekter å sette spiral

Advarte mot legemangel ** Mente tilliten til tilsynet ville svekkes

Få dager før helseminister Bent Høie (H) la frem en ny avtale om reservasjonsrett for leger, kom Statens Helsetilsyn med en klar advarsel mot løsningen.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Avtalen, som ble presentert 7. mai, inneholdt et punkt som sier at leger som nekter å sette spiral i ytterste konsekvens kan sies opp.

Punktet kom med i høringsutkastet til tross for protester fra Statens Helsetilsyn.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mai skriver de at det er «svært problematisk» å tvinge kommuner til oppsigelser når man har sørget for at kvinnen har andre alternativ, og begrunner det med at det mange steder er mangel på leger:

«Tilsynsmyndighetenes legitimitet vil kunne bli alvorlig svekket hvis konsekvensen av våre vurderinger er å redusere et tilfredsstillende allmennlegetilbud. En slik svekkelse av tilsynets legitimitet er skadelig for pasienter og for samfunnet for øvrig».

- Kan bli vanskelig

Videre skriver de at omfanget av problemet ikke er kjent, og at det uansett ikke er slik at alle leger har kompetansen til å sette inn spiral.

Direktør Jan Fredrik Andresen sier til VG at hensikten med brevet var å opplyse departementet om konsekvensene av å si opp eller frata leger autorisasjonen.

- Hvis man tolker regelverket på en slik måte at legen mister autorisasjonen dersom han ikke setter inn spiral, men i stedet sender pasienten til nabolegen, så får det konsekvenser. I enkelte kommuner kan det få betydning for det samlede helsetilbudet, og det har vi meddelt departementet.

- Men dere gjør jo mer enn å meddele det, og sier at det er «svært problematisk»?

LA FREM NY AVTALE: I begynnelsen av mai la helseminister Bent Høie frem en ny løsning i reservasjonssaken sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide. Den innebar at leger ikke lenger skal henvise til abort, og at de ikke kan nekte å sette inn spiral. Foto: NTB SCANPIX

- Det kan bli vanskelig i enkelte kommuner, og det er redelig å påpeke. Og så får de som bestemmer ta valget. Det er ryddig å si fra om at det kan oppstå situasjoner som kan bli krevende for enkelte kommuner.

Kan la reaksjon utebli

VG har ved flere anledninger omtalt leger som ikke vil sette inn spiral fordi de mener det kan avbryte påbegynte liv. Flere av sakene er fortsatt til behandling hos Helsetilsynet.

Andresen vil ikke kommentere hvilke andre reaksjoner de mener spiralnekt bør føre til, men sier at de generelt har følgende alternativ:

- Vi kan velge ikke å gi noen reaksjon, vi kan påpeke pliktbrudd og ikke noe mer og vi kan gi advarsler. Vi har hele reaksjonsmønsteret helt frem til tap av autorisasjon.

Skal tydeliggjøre reglene

I brevet ber han departementet tydeliggjøre regelverket dersom de går «på tross av Helsetilsynets tilrådning». Helseminister Bent Høie sier at de har lyttet til ønsket.

- Det som har skjedd etter dette brevet, er at vi sender på høring en tydeliggjøring av forskriften når det gjelder fastleger med felleslister, slik at det blir klart at de ikke har mulighet til å reservere seg av samvittighetsgrunner.

Han står fast på at spiralnekt er en oppsigelsesgrunn.

- Høringsutkastet er helt korrekt. Dersom en lege ikke retter seg etter lover og regler etter gjentatte anmodninger, er siste utvei å si opp kontrakten.

- Sterke føringer

Samtidig med fremleggelsen av den nye reservasjonsløsningen ba Høie om et nasjonalt tilsyn i 2016 for å følge opp praksis rundt begjæring av abort og «lovstridig reservasjon».

I brevet til departementet skriver Helsetilsynet at de oppfatter at regjeringen «legger sterke føringer» for hva de skal føre tilsyn med, og når. De skriver også at tilsyn rundt reservasjon vil kunne gå på bekostning av andre viktige tema som rus og psykiske lidelser.

Andresen sier at de har blitt lyttet til ved at de selv får vurdere hvilken form tilsynet skal ha.

- Vi er anmodet om å føre tilsyn med en egnet metode. Det skal vi ta på største alvor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder