IKKE FORNØYD: Venstres André N. Skjelstad liker dårlig forslagene fra den nye innvandrings- og inkluderingsministeren. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX Foto: ,

Listhaugs asyl-venner er kritiske til innstrammingsforslagene

Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp) sliter med å få støtte for sine innstrammingsforslag i asylpolitikken. Asylforliks-vennene KrF og Venstre er kritiske.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Asylforliket før jul kan henge i en tynn tråd. I Venstre er reaksjonene ganske sterke og VG har fanget opp at hovedinntrykket i Venstre er at det Listhaug legger frem i dag, er alt for mye Frp og for lite forlik.

– Formålet med asylforliket var å hindre at grunnløse asylsøkere overbelastet mottakssystemet ettersom det gikk utover de som hadde behov for beskyttelse. Forslagene Listhaug nå kommer med er problematiske og vil hindre at menn, kvinner og barn på flukt med reelt behov for beskyttelse ikke får det, sier André Skjelstad, som uttaler seg på vegne av partiet tirsdag.

Få oversikt: Slik vil Listhaug stramme inn

- Ikke de riktige virkemidlene

– Vi er enig i at det viktigste for å få til god integrering er aktivitet, men Listhaug tar ikke i bruk de riktige virkemidlene, fremholder han:

– Hun burde heller sørge for at vi tillater flere å komme i aktivitet tidligere enn i dag, og legger til rette for arbeidspraksis med og uten lønn. Det vet vi fungerer. Slik motvirkes passivitet og vil sørge for at flere på best mulig måte lærer norsk språk og samfunnsliv. Dette er måten vi gjør folk i stand til å holde seg i arbeidslivet og ta del i det norske samfunnet. Vinner de, vinner vi, sier Skjelstad.

Skjelstad har fått tilgang til de rundt 150 sidene, som Listhaug legger frem tirsdag. Hans uttalelse er en første reaksjon, før de har gått grundig gjennom hvert punkt.

KrF: Flere forslag problematiske

De første reaksjonene fra et annet asylforlik-parti, KrF, var også kritiske.

– Vi skal vurdere forslagene, men vi ser allerede nå at det her er flere forslag som er problematiske og som først og fremst bare vil gjøre situasjonen for dem som kommer til Norge verre og dermed hemme integrering, sa Knut Arild Hareide til VG mandag kveld.

Det betyr at regjeringen kan få slite med å vinne frem med flere av de sentrale forslagene.

SV: Alvorlig svekking av rettssikkerheten

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, gikk allerede i går hard ut mot regjeringens vurdering av kvoteflyktninger.

Andersens kritikk har ikke blitt mildere etter at Listhaug presenterte flere detaljer i dag.

– Svekking av retssikkerheten er alvorlig. Forslagene gir dårligere integrering og skyver mer av kostnadene over på kommunene. Det er dårlig for landet og dårlig for krigsflykningene, sier hun.

Hun spør om det virkelig er flertall i Norge for å gå i spiss for å gjøre livet vanskelig for de som allerede har mistet alt.

– Nei, kjør på med språkopplæring og krav om å arbeide hvis en kan. Da blir dette bidragsytere, mener Karin Andersen i SV.

MDG: Misbruk av folk som trenger beskyttelse

Storingsrepresentant for Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson, mener Listhaugs forslag er et misbruk av folk som trenger beskyttelse og opphold i Norge.

– De bruker dette til å løse et annet problem, nemlig at mange ønsker å innvandre til Norge mer av arbeidsmessige årsaker. Vi kan ikke ha det slik at vi forverrer situasjonen for de som skal ha hjelp, for å sende signaler til de som ikke skal ha det, sier Hansson.

Han sier at MPD ikke vil støtte en politikk som er inhuman overfor de som skal ha opphold her i landet.

– Umusikalsk

Antirasistisk senter er veldig kritiske.

– Folk flykter fra krig, og i mange tilfeller med livet som innsats. Listhaugs uttalelse om at "En kan ikke bli båret på gullstol inn i Norge." er omtrent like umusikalsk som Per Sandbergs t-skjorte med "Good journey". Snakk om å sette standarden tidlig i ministerperioden, sier Rune Berglund Steen,
leder i Antirasistisk Senter.
– Regjeringens forslag om å begrense innvilgelsen av flyktningstatus, handler blant annet om å sende gamle og syke mennesker som har flyktet fra krig og forfølgelse, inn i økt fattigdom. I stedet for å bli minstepensjonister, skal eldre mennesker henvises til sosialen sine siste leveår.

Flere raser: - Hun er totalt uegnet

STRENG DEBUT: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug møter motbør. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: ,

Sammendrag

NTB har sendt ut et sammendrag av hva rapporten inneholder, hvor de sentrale punktene er:

Bortvisning på grensen, strengere krav til oppholdstillatelse og kutt i fri rettshjelp.

Tirsdag klokken 12 presenterer innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) 18 konkrete forslag som foreslår 40 endringer i lover og forskrifter for asyl- og innvandringspolitikken. Presentasjonen kan du følge direkte på VGTV ca kl. 11.55.

** Et av tiltakene innebærer å innføre krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted. I tillegg foreslås det at søknad om familiegjenforening bør kunne avslås dersom utlendingen ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge, og det åpnes for at familiegjenforening skjer i det landet familien samlet sett har sterkere tilknytning til.

** Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år. Det skal da bli tatt en ny vurdering om de fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på annet grunnlag.

Begrenser visumfrihet

** Listhaug foreslår å begrense visumfriheten for asylsøkere. Det innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.

** Asylsøknader kan avslås hvis søkeren ikke kan avklare egen identitet, eller unnlater å fremskaffe reisedokumenter når det har hindret retur, eller at beskyttelsesbehovet skyldes søkernes egne handlinger etter at søkeren forlot hjemlandet, og at hovedformålet med disse handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse.

** Oppholdstillatelse bør ikke opprettholdes når behovet for beskyttelse faller bort, heter det i høringsnotatet. Dersom beskyttelsesbehovet faller bort før fem år er gått, vil utlendingen ikke ha krav på permanent oppholdstillatelse.

Vil begrense rettigheter

** Listhaug ønsker også å fjerne det såkalte utvidede flyktningbegrepet, som ble innført i utlendingsloven i 2008 og innebærer at personer får status som flyktninger selv om de ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse etter flyktningkonvensjonen. Dermed nektes flere en rekke rettigheter i folketrygden, som for eksempel pensjon og overgangsstønad.

** Klagefristen for asylsøknader reduseres fra tre til en uke, dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) mener asylsøkeren ikke fyller vilkår for beskyttelse eller vern mot retur. Departementet foreslår også å fjerne retten til fri rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven.

Testes for permanent opphold

** Departementet ønsker å utvide introduksjonsprogrammet for flyktninger til å gjelde personer mellom 55 og 67 år. En asylsøker må avlegge avsluttende prøver i norsk språk og samfunn for å få rett til permanent opphold.

** Departementet foreslår å innføre en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet. Den midlertidige oppholdstillatelsen gir ikke rett til permanent opphold, og gir heller ikke grunnlag for familiegjenforening.

Regjeringen vil selv fortløpende legge fram ytterligere skjerpelser som ikke krever lovbehandling, etter det NTB får opplyst.

Høringsfristen er satt til seks uker, og fra regjeringens side er det en klar forventning om at Stortinget ferdigbehandler saken innen påske.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder