PÅ VENT: Anders Anundsen kan ikke love at politiet i inneværende år får svar på hvor mange distrikter det skal være i Norge. Foto: GISLE ODDSTAD,VG

Politireformen kraftig forsinket

Stortingsbehandling først i 2015

Politireformen som opprinnelig var bebudet i vår kommer tidligst til høsten – med stortingsbehandling først neste
år. Forsinkelsene bekymrer Politi-Norge.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Vi jobber hardt, med ukentlige møter i departementet for å få det til i høst, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og legger til:

– Men vi tar alle mulige forbehold for at det kan skje senere.

Han erkjenner åpent at jo lengre tid det tar før regjeringen bestemmer seg for hvordan fremtidens politi skal være, jo vanskeligere blir det å få et godt resultat.

– Utgangspunktet er uansett at dette skal bli en politireform som skal stå seg over tid, mange år fremover.

– Hvorfor kommer stortingsproposisjonen så sent?

– For det første har det ikke vært laget noen politisk fremdriftsplan som har vært realistisk. Dernest er dette et omfattende prosjekt som involverer veldig mange, svarer statsråden.

Ett år siden Politianalysen

Torsdag er det nøyaktig ett år siden Politianalysen, som bereder grunnen for det nye Politi-Norge, ble lagt frem.

31. januar i år uttrykte Oslos politimester hans Sverre Sjøvold at han var lei av å vente på at politikerne skulle bestemme seg for hvor mange politidistrikter Norge skal ha. Et svar på dette får han tidligst neste år.

UTÅLMODIG: Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold ønsker snarlig svar på hvordan politi-Norge skal bli. Foto: NILS BJÅLAND Foto: ,

Sjøvold vil ikke nå utdype sin kritikk ytterligere.

Aps leder av justiskomiteen, Hadia Tajik, sier hun er overrasket over at regjeringens kvittering av Politianalysen først kommer til høsten, når det egentlig lå i kortene at den skulle legges frem for Stortinget før sommeren.

– Det er viktig at prosessen ikke trekker ut. Vi må ikke få et politi i limbo, som stanser mulige forbedringer de selv kan initiere i påvente av politireformen.

- Holder kortene tett

– Det er uklart hva regjeringen vil komme med. Justisministeren holder kortene tett til brystet, legger Tajik til.

Senterpartiets Jenny Klinge, som også sitter i justiskomiteen, synes regjeringen tar seg vel god tid.

FORNØYD: Sps Justispolitiske talskvinne Jenny Klinge liker dårlig at politidistriktene og «på vent» når det gjelder fremtidig struktur. Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

– Jeg forventer at regjeringen fremmer saken for Stortinget i høstsesjonen, men utelukker ikke at behandlingen først kan finne sted våren 2015. Det er store og vanskelige avgjørelser som skal tas som vil ta tid å behandle. Jeg har også en forventing om at regjeringen går langt dypere inn i realitetene enn det politianalyse-utvalget har gjort, sier Klinge.

Forventer avklaring

KrFs justispolitiske talsmann, Kjell Ingolf Ropstad, forventer at det kommer en avklaring denne høsten.

– Arbeidet med politireformen er omfattende, men det er gjort mye godt forarbeid gjennom ulike rapporter og analyser. Reformen må sette politiet i stand til å gjøre en bedre jobb enn i dag. Det må frigjøres mer politikraft og vi må sikre raskere responstid og bedre tilstedeværelse ute blant folk. Det er helt nødvendig med en nøye vurdering av oppgaveporteføljen til politiet. For KrF vil det være viktig å ta ut noen oppgaver fra politiet, slik at politiet får frigitt tid til den jobben som vi ønsker politiet skal gjøre.

Utålmodig

Nestleder i justiskomiteen, Anders B. Werp fra Høyre, er også utålmodig.

– Vi ønsker en politireform som både tar for seg oppgaveporteføljen og strukturen. Samtidig må reformen være tilpasset et nærpoliti og hvordan man bygger opp de faglige miljøene spesielt knyttet til utfordringene til organisert kriminalitet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder