I SAMTALE: Narko-prosjekt Bergen. Åpning av NNPF-konferansen i Bergen, justisminister Anders Anundsen (th) i snakker med politidiektør Odd Reidar Humlegfård idet Anundsen forlater konferansen Foto: Hallgeir Vågenes VG

Ingen kommentar fra justisministeren

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) vil vente med å kommentere varselssaken i Bergen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

En høyt betrodd polititjenestemann leverte i april i år et 52 sider langt varsel til politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. I varselet beskriver politimannen hvordan bergenspolitiet over lengre tid har unnlatt å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, etter det han omtaler som en «stående føring» fra ledelsen i politidistriktet.

Praksisen er ifølge varseleren både etisk og juridisk uholdbar.

Stor VG-spesial: Høyt betrodd tjenestemann slår alarm i Bergen

Anundsen avventer behandling

Det ønsker så langt ikke justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) å kommentere.

Han vil vente med å kommentere saken frem til den er ferdig fulgt opp av Riksadvokaten og Politidirektoratet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i departementet til VG lørdag ettermiddag.

Han sier at Anundsen, som øverste leder både for politi og påtalemyndigheter, ikke kan gå inn i saken før den er ferdig behandlet.

– Grov tjenesteunnlatelse

Det vil derimot leder Hadia Tajik (Ap) i justiskomiteen på Stortinget. Hun sier hun først vil berømme varsleren for å ha tatt opp saken med sine ledere.

– Jeg forutsetter at hordalandspolitiet ikke lar hans frittalenhet få negative konsekvenser for ham, sier hun til VG.

– Hvis det han forteller stemmer, er dette grov tjenesteunnlatelse. Forebygging er noe av det viktigste politiet driver med, og en så systematisk nedprioritering over tid vil kunne gi svært alvorlige konsekvenser.

– Hva tenker du om behandlingen av varselet?

– Dette er svært uheldig, ikke minst for omdømmet til Vest politidistrikt. Hvordan de står seg i denne saken vil også avhenge av hvordan de håndterer dette fremover, nå som det har blitt kjent for et større publikum.

Les kommentaren: Politiet svikter Bergen

Mottok varselet i sommer

Ap-nestlederen bekrefter at hun selv mottok en kopi av varselet i sommer.

– Jeg tenkte da at det var et alvorlig varsel. Jeg forsto på den kontakten han tok at han hadde tatt varselet i linjen, og jeg ga uttrykk for at det ville være av interesse for meg å vite at saken ble fulgt opp. I det lå det at jeg gjerne så at han tok ytterligere kontakt dersom han opplevde at linjen ikke tok tak i det.

Tajik understreker at varslinger i utgangspunktet skal håndteres i linjen.

– Det er når det ikke blir det at folk utenfor må agere. Det lå i svaret mitt til ham.

– Hva håper du skjer videre nå?

– Vi må få klarhet i hvorfor dette skjer. Det kan være flere forhold. Det kan være dårlig arbeidskultur, det kan være svak ledelse, eller det kan være en kombinasjon av flere slike forhold. For eksempel at måltallsstyringen kombinert med svake driftsbudsjetter forsterker en dårlig arbeidskultur ved at man prioriterer saker som er lite arbeidskrevende, men har stort potensial for positiv anerkjennelse fra nærmeste ledere eller mediene, heller enn å prioritere de sakene som har betydning for tryggheten til folk.

I en tidligere versjon av denne saken ble Hadia Tajik spurt av VG om hva hun tenker om at varselet har blitt liggende ubehandlet i snart syv måneder.

Visepolitimester Olav Valland reagerer på spørsmålsstillingen, og sier at det er direkte feil at varslet har blitt liggende ubehandlet i over et halvt år.

Umiddelbart etter at varselet ble levert 21. april, ble det nedsatt en intern arbeidsgruppe i politidistriktet. Den bestod av både fagledere, ledere og jurister fra avsnittet der problematikken som reises i varselet har sin rot, etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA).

Valland sier at denne gruppen arbeidet intenst med saken før de avla sin rapport i mai, med forslag til åtte-ti forbedringspunkter.

– Dette var en faglig vurdering, der det ikke ble tatt stilling til juridiske spørsmål i varselet. Med en gang politidistriktets nye varslingsgruppe var etablert, i midten av august, fikk gruppen varselet til behandling og iverksatte undersøkelser og samtaler med en rekke sentrale personer.

Valland sier at gruppen deretter leverte sin rapport til politimesteren den 20. oktober. Rapporten ble etter avtale umiddelbart oversendt Politidirektoratet, der saken nå ligger til behandling.

– Så det har skjedd ganske mye, sier visepolitimesteren.

Visepolitimesteren svarer: – Fullstendig overarbeidet

– Ligner Monika-saken

Også justiskomité-medlem Hårek Elvenes (H) sier til VG at han reagerer sterkt på saken.

– Hele saken virker uvirkelig. Det er klare likhetstrekk med Monika-saken. Varsling blir ikke tatt på alvor. Dette må man til bunns i. Saken må granskes av uavhenige med tilstrekkelig objektivitet og habilitet. Det må røskes opp i ukulturen i Hordaland politidistrikt, sier Elvenes.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) kaller bergenspolitiets praksis fullstendig uakseptabel. Foto: Frode Hansen VG

Stortingsrepresentanten påpeker at Riksadvokaten er tindrende klar på at alvorlig narkotikakriminalitet skal etterforskes, og sier det er fullstendig uakseptabelt at kriminelle nettverk får bygge seg opp risikofritt i Hordaland.

– Alvorlig narkotikakriminalitet avler annen alvorlig kriminalitet. Her kan det være snakk om menneskehandel, ulovlig opphold i landet, og organisert kriminalitet som får boltre seg fritt. Det er fullstendig uakseptabelt og meget alvorlig, sier Elvenes.

Høyre-politikeren har også lite til overs for forklaringen om at det er etterforskningsressursene som hindrer politiet i å fjerne narkotika fra gaten.

– Det er ulovlig og straffbart å oppbevare narkotika. Politiet kan beslaglegge og fjerne fortjenesten. De behøver ikke «bevise» hvem som eier det. Hvis noen bekrefter at de eier det så har de jo tilstått og da er etterforskningen ferdig. Det viktigste er at politiet fjerner lønnsomheten ved at risikoen på markedsplassene øker.

– Det er meningsløst at politiet ikke beslaglegger narkotika med begrunnelsen at de ikke har råd til å etterforske. Blir narkotika destruert har selgeren ikke noe å tilby, fortjenesten forsvinner, og markedet forstyrres, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder