Slår seg sammen: To av tre ordførere overtallige

ANDEBU (VG) Ingen skulle miste jobben da Sandefjord, Andebu og Stokke ble slått sammen til en kommune 1. januar. Men to av tre ordførere ble overtallige.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Forutsetningen for sammenslåingen var at folk flest skulle merke minst mulig, og at ingen kommuneansatte skulle stå uten jobb. Fire uker etter sammenslåingen har mange fått nye arbeidsoppgaver.

Men ordførerne i de to minste kommunene var det ikke plass til.

– Vi har rasjonalisert bort oss selv, sier tidligere ordfører i Andebu, Bjarne Sommerstad (Sp).

«Vi» er ham selv og tidligere ordfører i Stokke, Erlend Larsen (H).

Nå er det ordfører i «gamle» Sandefjord, Bjørn Ole Gledisch (H) som leder hele den nye storkommunen.

I disse dager er Gledisch på bli-kjent-besøk i Stokke og Andebu, som nå har blitt utkantstrøk i nye Sandefjord kommune.

Kommunereformen har satt sinnene i kok mange steder i landet.

Noen nekter å bli ett med naboene, men i Sandefjord, Andebu og Stokke har det hele tiden vært stort politisk flertall for sammenslåing.

Sammenslåing en «dødsdom»: Småkommuner frykter fraflytting, jobbsvikt og dårlige tilbud

NYTT KJEDE: Førsteklassingene på Andebu skole inspiserer ordfører Bjørn Ole Gleditschs nye kjede. Foto: Roger Neumann

Utkantbesøk

På Andebu skole flokker eleven seg rundt den høye mannen med ordførerkjede rundt halsen. Førsteklassingene peker på symbolene og spør hva de betyr. Gleditsch forklarer:

– Det største bildet er av det nye kommunevåpenet. Det viser en fangstmann. Det store bildet rett over, viser Høyjord stavkirke. Den er også viktig i et ordførerkjede. På siden her vi Tønsberg Tønne. Og her er et fly, fordi vi har Torp flyplass. Så har vi et bilde av trær fordi det er mye skogbruk i kommunen. Og kornaks, fordi det også er en stor landbrukskommune.

Hva som skal skje med de gamle ordførerkjedene til Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner er ikke helt klart ennå. Det ble diskutert på formannskapsmøtet denne uken.

– Sannsynligvis havner kjedene og byvåpnene i montere på rådhuset i Sandefjord, sier Gleditsch.

Etter sammenslåingen 1. januar er det meste av kommuneadministrasjonen samlet i Sandefjord rådhus. Andebu Herredshus skal på sikt gis tilbake til bygda og brukes som aktivitetshus, mens rådhuset i Stokke har blitt kontorbygg, der blant annet storkommunens økonomiavdeling har fått plass.

ANDEBU HERREDSHUS: Tidligere kommuneadministrasjon. Nå skal det bli aktivitetshus. Foto: MONA LANGSET

Nye jobber for ordførerne

I Sandefjord rådhus har Bjørn Ole Gleditsch det samme kontoret som før. Men mens han tidligere ledet en kommune med 45.000 innbyggere, leder han nå en kommune der det bor 62.000.

De andre to tidligere ordførerne har fått nye jobber, uten annen «fallskjerm» enn det som er vanlig når ordførere går av: Seks ukers etterlønn.

Bjarne Sommerstad fra Andebu har blitt leder av det nyopprettede utvalget for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling i Sandefjord, en 40 prosents stilling. I tillegg har han et byggefirma, og en gård.

Erlend Larsen fra Stokke har forlatt politikken. I sin periode som ordfører skrev han også bøker. Den siste handler om kommunesammenslåing. Hans nye jobb i konsulentfirmaet BDO er å gi råd om kommunesammenslåing.

Det er en tjeneste det er behov for i disse kommunereformtider. Over 90 av landets 426 kommuner har foreløpig vedtatt sammenslåing, og flere slike vedtak vil komme de neste ukene.

Kommunereformen: Forskere varsler flere tvangssammenslåinger

Les også: Ap-Jonas anklager Erna for hemmelig og skittent kommune-spill

SENTRUM: Andebu vil fortsatt være Andebu, selv om det ikke er en egen kommune lenger. Foto: Roger Neumann

Går seg til

Sandefjord, Stokke og Andebu var først ute.

– Da de ansatte kom på jobb etter jul hadde alle fått nye e-postadresser, og nytt lønnssystem. Det viktigste var å få alt det praktiske til å fungere, sier ordfører Gleditsch.

Kommunen fikk 70 millioner kroner for å dekke direkte omkostninger knyttet til omorganiseringen, blant annet IKT-systemer.

– For folk flest er det lite endring i hverdagen. Skolene, SFO, barnehagene, brannvesenet og sykehjemmene er der som før. De som kan merke noe endring, er de som trenger kommunens spisskompetanse. Psykiatri og barnevern er nå samlet til større enheter, sier Gleditsch.

FORSATT SAMARBEID: Nå sitter de tre sammen i Sandefjord kommunestyre. F.v: Bjørn Ole Gleditsch, tidligere Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad, og tidligere Stokke-ordfører, Erlend Larsen. Foto: Roger Neumann

Ifølge tidligere Andebu-ordfører Bjarne Sommerstad, har de merket stordriftsfordeler på flere områder.

– Vi har begynt å utnytte kapasiteten på sykehjemmene bedre. Allerede nå har fire beboere fra Sandefjord fått plass på sykehjem i Andebu, sier han.

Før jul opprettet de tre NAV-kontorene et felles markedsteam som jobber mot næringslivet for å få folk ut i arbeid.

Kulturskolene begynte å samarbeide allerede for et år siden, slik at barn i alle de tre tidligere kommunene kan benytte det samme tilbudet.

En liten endring innbyggerne vil merke, er justering av kommunale avgifter. Til nå har avgiftene vært lavest i Sandefjord og høyest i Andebu. Innen 2018 skal satsene være like i hele storkommunen.

Les også: Så mye tar din kommune i avgifter

Tidligere Andebu-ordføreren Bjarne Sommerstad påpeker at sammenslåingen har gitt de tre kommunene mulighet til å gjøre større investeringer. Et eksempel er vedtaket som ble gjort allerede i det første kommunestyremøtet: Bygge ny Kodalen skole med flerbrukshall i Andebu.

– For landkommunene betyr sammenslåingen større muskler, større volum, sier han.

– Og for Sandefjord betyr det at vi har blitt en bykommune med optimal arealkapasitet. Vi har stort behov for plass både til næringsbygg og boliger. Nå har vi nok areal de neste 50 årene, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

Kommunereformen: Diskuterte tvangssammenslåinger av kommuner på Stortinget

Avventende skepsis

PÅ LÆRERVÆRELSET: F.v.: Magni Wegger, Rita Tolvsrød, Lone Uth og Bente Sparby. Foto: Roger Neumann

Men selv om de tre tidligere ordførerkollegaene er enige om at sammenslåingen har vært til det gode, er det en avventende skepsis på lærerværelset på Andebu skole.

– Jeg er redd vi som bor i utkanten blir glemt litt bort. Selv om det hele tiden har vært snakk om at det er tre kommuner som slår seg sammen, og at ikke Andebu og Stokke legges inn under Sandefjord, er jeg red for at det blir langt til sentrum for oss her ute, sier Lone Uth.

Det samme sier kollega Rita Tolvsrød.

– Før kunne vi bare snakke med «a Bjørg» hvis det for eksempel var noe vi lurte på med lønn. Nå vet vi ikke helt hvor vi skal henvende oss, sier hun.

Magni Wegger har litt problemer med å orientere seg mot Sandefjord.

– Det er liksom Tønsberg som er «byen vår.» Bussforbindelsene til Tønsberg er mye bedre enn til Sandefjord, sier hun.

– Bussforbindelsen er noe vi jobber med, skyter rådmann Gudrun Haabeth grindaker inn. Hun er med på bli-kjent-runden i Andebu sammen med ordfører Gleditsch, og er innom lærerværelset samtidig med oss.

Hun spør de fire lærerne om de har noe råd til de som skal styre storkommunen fremover.

– Passe på oss i utkanten, kommer det fra alle fire.

– Vi er ikke leie oss for sammenslåingen. Vi vil bare ikke bli glemt! sier lærer Lone Uth på Andebu skole.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder