UT PÅ HØRING: Justisdepartementet har nå sendt ut et forslag på høring om å videreføre de midlertidige innstramningene som ble innført under flyktningkrisen i november 2015. Foto: Odin Jæger VG

Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningene fra flyktningkrisen

Under flyktningkrisen i høsten 2015 ble det vedtatt flere midlertidige innstramningsforslag på grunn av de høye ankomstene. Nå vil regjeringen videreføre dem, selv om ankomstene er rekordlave.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) foreslår å videreføre flere omstridte innstramninger fra høsten 2015 – som skulle være midlertidige – og har i dag sendt ut høringsforslag om å gjøre dem permanente.

– Vi mener at det fortsatt er behov for de midlertidige lovendringene og foreslår derfor at disse videreføres, skriver innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp) i en e-post.

Hun begrunner at disse innstramningene fortsatt trengs med at det er usikkerhet om hvor mange asylsøkere som kommer i fremtiden, selv om ankomstene nå er rekordlave.

Et av de mest betente spørsmålene da de midlertidige endringene ble vedtatt i høsten 2015, var at regjeringen ville kunne instruere Utlendingsnemnda (UNE). Forslagene ble i sin tid innført for å få kontroll på grensen på Storskog.

Der har det i lang tid vært dørgende stille, men regjeringen vil likevel videreføre de midlertidige innstramningene. KrF fikk i 2015 flertall for at loven bare skulle være midlertidig og vare til 1. januar 2018.

– Asylankomstene til Norge er betraktelig lavere nå enn da forslagene først ble fremsatt i november 2015. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til antallet migranter som planlegger å ta seg til Europa i tiden fremover. Det er også usikkerhet knyttet til sekundærbevegelser innenfor Europa, skriver Justisdepartementet om høringsforslaget.

Venstre reagerer ikke positivt på denne nyheten.

– Vi vil ikke garantere flertall for å videreføre tiltakene, og håper også Arbeiderpartiet ser at vi nå har en helt annen situasjon enn i 2015. Venstre gikk imot instrueringen av UNE og håper flere partier nå ser at vi trenger en mer uavhengig klageinstans på utlendingsfeltet, sier innvandringspolitisk talsmann André N. Skjelstad i Venstre til VG.

Vil fortsatt instruere UNE

• Regjeringen foreslår at Justisdepartementet fortsatt skal kunne «instruere Utlendingsnemnda (UNE) om skjønnsutøvelse og lovtolkning i saker etter utlendingsloven».

Regjeringen forslår også fortsatt utvidet adgang til å henvise asylsøkere tilbake til trygge land de har hatt opphold i.

I 2015 var et av disse trygge landene Russland, og hensikten altså å sende asylsøkere tilbake dit.

– Lovendringene høsten 2015 ga utlendingsmyndighetene utvidet adgang til å nekte å behandle en asylsøknad når asylsøkeren allerede har hatt opphold i et trygt tredjeland. Dette mener jeg det er viktig å videreføre, skriver Listhaug.

• Regjeringen vil også videreføre muligheten for å kunne anvende tvangsmidler i tilfeller hvor det er mest sannsynlig at utlendingens asylsøknad vil bli nektet realitetsbehandlet.

– Vi foreslår også å videreføre muligheten til å sette kortere frist for utreise enn vanlig, eller at vedkommende må reise umiddelbart, skriver Listhaug.

I går: Listhaug foreslår nye innstramninger for familiegjenforening

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder