TAPTE: LO-leder Gerd Kristiansen tapte pensjonsvoteringen i dag. Foto: Jan Petter Lynau , VG

LO-Gerd gikk på kjempesmell

Nå blir det ny maktkamp i LO-sekretariatet

LOs representantskap har vedtatt lønns- og pensjonskravene foran vårens hovedoppgjør. LO-lederen gikk på en tung smell som gjør at maktkampen om pensjon fortsetter i LO helt til oppgjøret starter 8. mars.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mandag kveld ble LO-sekretariatet enige om krav til årets lønnsoppgjør. Det var ventet at representantskapet ville følge opp denne innstillingen i dag - men slik gikk det ikke.

LO-leder Gerd Kristiansen gikk i stedet på et stort nederlag i den betente kampen om pensjon.

Her er hovedpunktene som representantskapet vedtok:

** Hovedkravet er å opprettholde kjøpekraften og at lavtlønte og kvinneyrker skal prioriteres. Det betyr at du vil få omtrent like mye i lønnsøkning i år, som prisene stiger, altså rundt 2,5 prosent.

** Pensjon ved 67-års alder skal være 66 prosent av tidligere lønn.

** Det blir i år forbundsvise forhandlinger hvor Fellesforbundet leder an i de såkalte frontfagsforhandlingene, hvor det er det bedriftene i konkurranseutsatt industri som legger rammene.

** Fellesforbundet skal forsøke å få til en løsning hvor pensjonsopptjening skal skje fra første krone. I dag går grensen på rundt 90.000 kroner (1G) og pensjonen skal telle fra første jobb du har her i livet.

** Tjenestepensjon skal tariffestes. Dette sier motparten NHO klart nei til.

Striden

Striden står om pensjon. Fellesforbundet, som er LOs største forbund i privat sektor, får hard medfart for det mange mener har vært et solooppgjør i utformingen av kravene. De har blant annet utarbeidet et forslag om at den enkelte skal få ansvaret for sin egen pensjonskonto, som Norsk Industri har gitt sin tilslutning til.

Dette ble utvannet i innstillingen fra representantskapet, hvor det nå heter at forhandlingene skal prioritere «lettere jobbskifte mellom virksomheter uten tap av opptjening og uten kostnader for den enkelte» og at det skal bygge på et «system for bedre samling av opptjente rettigheter og pensjonskapital», samt evaluering av AFP.

Dette er komplisert, men den sentrale formuleringen er «uten tap av opptjening og uten kostnader for den enkelte».

Dette betyr at LO ikke vil sende medlemmene ut på en shopping for å finne beste måte å plassere pensjonskontoen på, og at omleggingen ikke vil gi deg og meg økte kostnader når pengene skal plasseres.

Det ble fremmet et benkeforslag om tjenestepensjonen, hvor det kreves at pensjonskapitalen skal knyttes til «brede kollektive ordninger».

LO-Gerd advarte salen

LO-leder Gerd Kristiansen gikk på talerstolen og argumenterte kraftig mot å rokke ved den enstemmige innstillingen sekretariatet kom frem til mandag.

– Da tvinges LO-sekretariatet til å sette seg ned å ta en ny diskusjon, advarte hun.

Det hjalp ikke.

Benkeforslaget fikk 61/52 støtte.

Etterpå var det en noe betuttet LO-leder som møtte pressen.

– Den enstemmige innstillingen sørget for handlingsrom for alle. Nå er det spent bein for løsningen som Fellesforbundet har vært med på.

– Det er et stort prestisjenederlag for deg og ledelsen; du advarte kraftig mot det fra talerstolen?

– Vi ønsket støtte for den enstemmige innstillingen. Vi må nå sette oss ned og ta en prat i LO-sekretariatet for å diskutere konsekvensene av vedtaket. Så må vi prate med Fellesforbundet og de må ta en prat med motparten Norsk Industri. Og så er det faktisk slik at LO-kongressen i 2014 vedtok en lignende formulering og viser til at det der står at det må bygges «bredere ordninger».

– En seier

Handel og Kontor-leder Trine Lise Sundnes var derimot fornøyd. Hun

har kjempet en kamp for bredere kollektive ordninger, fordi det vil kunne sikre at det foretas en fordeling som gjør at kvinne kompenseres, blant annet fordi de lever lenger.

– Vi opplever dette som en seier. Vi tror det er nødvendig med brede ordninger. Dette understreker at det er den kollektive retningen som er LOs vei, sier hun.

Fellesforbundet

Fellesforbundsleder sier de må definere innholdet i benkeforlaget.

– Dette er ingen katastrofe. Hva som er brede ordninger er veldig vanskelig å definere, men vi får sette oss ned og finne et fundament for det, som vi kan presentere for LO-sekretariatet før lønnsforhandlingene begynner, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Det innebærer at det blir ny maktkamp i LO-sekretariatet om hva brede ordninger er.

– Er det en pensjonskonto for den enkelte som samles i en felles konto. Vi får se, sier Eggum.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder