Oslo tingrett: Riktig å tvangsutsende Neda (13)

NEDA: Familien til Neda (13) ble kastet ut av Norge etter 10 år på asylmottak i Sandnes. Nå bor de i Jordan. Foto:Terje Bringedal,VG

Neda (13) får ikke komme tilbake til Norge: Familien er i sjokk

11. juni i fjor ble Neda og familien hentet og satt på fly til Jordan. I dag kom dommen fra Oslo tingrett som frifinner Utlendingsnemnda for brudd på menneskerettighetene.

  • Erlend Ofte Arntsen

Artikkelen er over fem år gammel

Utlendningsnemnda er frikjent, står det i den ferske dommen, som kom rundt klokken 11.45.

Det betyr at Oslo tingrett mener det var riktig at Neda Ibrahim (13) og familien ble sendt til Jordan.

– De er i sjokk. Det var nesten ikke mulig å snakke med moren til Neda på en dårlig telefonlinje. Flere av barna er fortsatt på skolen og vet ikke om dette ennå engang, sier Kari Gellein, forfatter av boken «Jeg liker Norge, men Norge liker ikke meg» og støttespiller for familien.

Hun forteller at mens moren fikk beskjed fra Norge om det negative utfallet, så var Neda selv på skolen.

– Familien har ennå ikke fått samlet seg. Noen av barna er på skolen, fortalte moren. Hun er sterkt preget, sier Gellein.

– UNE har ikke forstått alvoret

Etter at de ble sendt tilbake etter nesten ti år i Norge, anket familien utvisningsvedtaket fra Utlendingsnemnda (UNE).

Faren hadde oppgitt feil opprinnelsesland da han søkte om asyl, og ti år senere fikk hele familien unngjelde.

UNE understrekte i et vedtak fra 2010 at de la til grunn sterke menneskelige hensyn, i form av barnas tilknytning til Norge, og at dette tilsa opphold, men at sterke innvandringspolitiske hensyn talte imot.

Et sentralt tema var også sykdomsbildet til Nedas lillebror (12).

– Jeg mener at Staten ved UNE ikke har forstått noe som helst av kompleksiteten og alvoret når det gjelder Nedas lillebror. Det er ikke mulig å skaffe pedagogisk og psykologisk oppfølging til han i Irbit i Jordan. Dommeren mener at dette går greit, men vi har vært der selv og sett. Det går ikke og det er fortvilende at de ikke blir trodd på dette, sier Gellein.

Vant fram i forrige rettsrunde

I november i fjor vant familien frem i retten. Oslo tingrett mente da at UNEs vedtak om utsendelse var ugyldig.

Istedenfor å anke dommen, fattet UNE et nytt vedtak. Da stevnet familien UNE på nytt for å få gjort vedtaket ugyldig og tvangsutsendelsen 11. juni 2013 strider mot menneskerettighetene.

Men denne gangen fikk altså UNE medhold.

Retten: Hensynet til barna forsvarlig vurdert

I retten hevdet familiens advokat Arild Humlen at UNE hadde misbrukt sin myndighet og ikke tatt nok hensyn til barnas beste i saken.

Dette var ikke Oslo tingrett enig i.

«Retten har etter dette kommet til at UNEs skjønn er tilstrekkelig bredt og saklig, og at hensynet til barnas beste er forsvarlig vurdert og avveid og tillagt vekt som et grunnleggende hensyn. Retten finner heller ikke at UNE har lagt til grunn feil i faktum som kan ha virket inn på beslutningenes innhold.», står det i dommen.

– Jeg er overrasket over avgjørelsen, spesielt fordi retten ikke legger til grunn den sakkyndiges forklaring og de barnepsykiatriske faktaene i saken, sier Humlen til NTB.

Møtte Neda i Jordan

VG møtte i fjor sommer familien i byen Irbid i Jordan, der de bor i kummerlige forhold på gulvet hos Nedas farfar. Det ene rommet familien på seks deler med de to eldre menneskene er knapt større enn en norsk studenthybel. Madrassene lå tett i tett på gulvet.

– De har ødelagt livene våre. Dette er et slags helvete, sa Neda til VG.

Les også

Mer om

  1. Utlendingsdirektoratet

Flere artikler

  1. Neda og familien anker utvisningsdom

  2. Humlen mener UNE misbrukte sin makt i Neda-saken

  3. Neda (14) får ikke komme tilbake til Norge

  4. Neda og familien anker til Høyesterett

  5. Familien til kreftsyke Alkeo (8) saksøker staten

  6. Tapte i Høyesterett, mener likevel det var et gjennombrudd for barns rettigheter

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder