Professor Erik Wist ved Oslo Universitetssykehus. Foto:Knut Erik Knudsen,VG

Kreftmedisin brukes over hele Europa - er for dyr for Norge

Overlege: - 100 kvinneår er skuslet bort

Fire helsedirektører har snart brukt ett år på å forhandle med legemiddelgiganten Roche om pris på en brystkreftmedisin som er i bruk i nesten hele Europa. Norske kvinner får ikke medisinen fordi den er for dyr.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– 100 kvinneår er skuslet bort, sier overlege og spesialist på brystkreft Erik Wist ved Oslo Universitetssykehus.

Han mener det helt bokstavelig fordi legemiddelet Perjeta har så gode resultater.

Les også: Norske Jeanine får medisinen Norge ikke har råd til

Perjeta gir alvorlig syke kvinner i gjennomsnitt 15,6 måneder lenger levetid. Halvparten lever fem år eller enda lenger.

Det viser den internasjonale Cleopatrastudien der 808 pasienter har deltatt. Resultatet ble lagt fram på den Europeiske kreftkonferansen i høst.

– Vi har aldri sett liknende resultater før hos pasienter med denne typen kreft, sier dr Sandra Swaun fra MedStar Washington Hospital Center, som har ledet studiet, til NBC News.

Legemiddelet var så høyt priset i Norge i mai i fjor at norske helsemyndigheter sa blankt nei til at sykehusene kunne ta det i bruk.

Skyhøyt priset

Da norske helsetopper vurderte om Perjeta skulle tas i bruk i Norge, viste beregninger at et vunnet, godt leveår ville koste 1,9 millioner. Det er langt over hva Beslutningsforum har godtatt for andre typer kreftmedikamenter.

KOMMENTAR:Oppskriften på et delt helsevesen

Etter det VG kjenner til skal prisen i fjor høst ha blitt justert noen hundre tusen ned til omlag 1,5 millioner kroner.

– Jeg forstår brystkreftgruppens frustrasjon, men vi er nødt til å se på andre grupper samtidig. Vi er opptatt av pris og er i forhandlinger. Disse forhandlingene har tatt uvanlig lang tid, sier Helse Nord-direktør Lars H.Vorland.

Han leder Beslutningsforum for innføring av nye behandlingsmetoder. Det er forhandlingsutvalget som er satt ned av dette forumet som ikke har blitt enig med legemiddelgiganten Roche.

BESLUTNINGSFORUM: Cathrine M. Lofthus (fra venstre) , Herlof Nilssen, Lars H. Vorland, Daniel Haga og Øistein Myhre Vinje som er observatør fra de Regionale brukerutvalgene. Foto:Anne May Knudsen, Helse Nord RHF,

Nye behandlingsmetoder i helsevesenet innføres etter at direktørene i de fire helseregionene har gjennomgått en metodevurdering fra Statens Legemiddelverk og fått en innstilling fra regionenes fagdirektører. Beslutningen fattes ved konsensus.

Kompliserte forhandlinger

VG har snakket med kilder med kjennskap til forhandlingene. De forklarer at det forhandles om en svært komplisert avtale som man knapt har sett maken til i norsk helsevesen. Endringen er det legemiddelindustrien som har ønsket.

De samme kildene sier at mens man før kunne se til andre land og lage mer eller mindre like avtaler, vil legemiddelbransjen nå ha særavtaler fra land til land. Det skal ligge en rabattavtale på forhandlingsbordet som er svært komplisert. Detaljene er taushetsbelagt.

– Det er dialog mellom Roche Norge og de regionale helseforetakene. Vi opplever dialogen som konstruktiv, og begge parter arbeider for å finne løsninger slik at en konklusjon kan foreligge så snart som mulig, sier kommunikasjonsdirektør Line Walen i Roche Norway.

– Vi diskuterer detaljer, sier Lars H. Vorland om forhandlingene.

Ifølge Dagens Medisin har det vært flere forhandlingsmøter i høst. Det siste skal ha vært møter til rett før jul. 30. januar skrev Dagens Medisin at utspillet lå hos Roche.

– Det har vært mye venting i prosessen og det har jeg forståelse for. Litt av problemet når man forhandler med et stort firma, er at vurderinger må innom morselskapet. Det fører til ventetid. Vi er fortsatt i forhandlinger og det handler om mye mer enn pris, sier Vorland.

Disse får kreftmedisinen

Brystkreftrammede kvinner i Island, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Belgia, Nederland, Østerrike, Tyskland, Frankrike, Spania, Tsjekkia, Hellas, Bulgaria og Romania tilbys medikamentet, ifølge en oversikt fra produsenten Roche.

Det er ikke oppgitt hvor mange pasienter som behandles med legemiddelet. Amerikanske NBC News skriver at de gode resultatene har fått leger i USA til å ta legemiddelet i bruk tidlig i kreftbehandlingen.

Perjeta gis til kvinner med undergruppe HER2-positiv brystkreft som gir fjernspredning. I Norge blir rundt hundre kvinner rammet av denne kreftformen hvert år. Medikamentet gis som førstelinjebehandling, det vil si at kvinnen får medikamentet så fort diagnosen er stilt.

– Det føles utrolig galt å sitte i Norge, med vår økonomi, og si nei til en medisinering pasienter kjenner til og etterspør. Vi er verstingen i Europa, tordner overlege Erik Wist ved Oslo Universitetssykehus.

Perjeta står på Norsk Bryst Cancer Gruppes handlingsprogram som er sendt Helsedirektoratet og Beslutningsforum.

– Det har aldri vært tvil om at dette må være en førstelinjebehandling for rundt hundre kvinner i året. Det er brystkreftgruppen klinkende klar på, sier overlegen.

Perjeta var en av de store nyhetene på den europeiske kreftkonferansen i 2014.

– Man skal lete lenge etter et medikament som gir tilsvarende resultater. For våre pasienter, som ofte er unge kvinner med barn, har det å vinne et ekstra år stor betydning for hele familien. Dette medikamentet har så gode resultater at halvparten av kvinnene overlever i fem år, mange lever mye lenger enn det, sier overlege Wist.

Han mener at alle må forstå at helsevesenet ikke kan betale for alt. Men Wist mener at når man skal betale for dyre, livsforlengende medikamenter, bør man velge noe som gir pasienten flere år.

– Hvor mye er Beslutningsforum villige til å betale for et vunnet, godt leveår?

– Det ingen absolutt grense, sier Helse Nord-direktør Lars H. Vorland.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder