VIL MODERINSERE: Droner, nye jagerfly, oppgraderte stridsvogner, satsing på Etterretningstjenesten og Nordområdene. Dette er bare noen av forslagene i forsvarssjefens forslag til fremtidens forsvar. Foto: Rune Thomas Ege/VG/NTB Scanpix/Forsvaret ,

Slik blir det nye Forsvaret - hvis forsvarssjefen får bestemme

Vil nedbemanne - selv om pengesekken vokser

Kutter i overvåkningsfly - vil kjøpe droner

Flytter Hæren nordover - kutter i HV

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil kutte 12.000 HV-soldater, 800 sjefsstillinger, seks maritime overvåkningsfly, Kystjegerkommandoen, to ubåter og to kystvaktskip.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Forsvarssjefens forslag til nytt forsvar vil koste 175 milliarder kroner mer over 20 år, ut over dagens forsvarsbudsjett, ifølge dokumentet som forsvarssjefen presenterte torsdag morgen, og som regjeringen skal bruke i arbeidet med forslaget til FOrsvarets nye langtidsplan.

Likevel ligger det an til nedbemanning og kutt:.

I denne artikkelen kan du lese hvordan forslaget kan endre både landstyrkene, Luftforsvaret og Sjøforsvaret, dersom Stortinget følger rådet. Se hele oversikten lenger nede i artikkelen!

Kan bli færre folk

GIR RÅD: Torsdag gir forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sin anbefaling om fremtidens forsvar til regjeringen. Foto: Frode Hansen , VG

Det vil komme forslag om betydelige kutt i stillinger både i Forsvarets ledelse og støttefunksjoner.

Selv om Hæren får noen flere soldater, Sjøforsvaret får flere mannskaper til fregattene og E-tjenesten får flere folk, skal det ligge an til færre ansatte i Forsvaret totalt, i Bruun-Hanssens anbefalte struktur.

Planen fra forsvarssjefen forutsetter et enormt økonomisk løft for Forsvaret. Likevel ligger det an til et forsvarsbudsjett under to prosent av BNP, som er NATOs uttalte mål for medlemslandene.

NATO-sjef Stoltenberg: Fullt mulig å gi Forsvaret 17 milliarder mer

Forsvarssjefen vil «spisse» Forsvaret inn mot den nye trusselen fra et mer aggressivt Russland som nå rår over langt mer moderne og mobile væpnede styrker.

Ingen kommentar

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ville onsdag ettermiddag ikke kommentere VGs opplysninger.

– Forsvarssjefen legger fram sitt fagmilitære råd torsdag morgen, og vil svare på spørsmål etter sin presentasjon, sier forsvarssjefens pressetalsmann Vegard Finberg, til VG.

VG-kommentar: Rådgivning om ildgivning

Etter det VG kjenner til har Bruun-Hanssen valgt å gå for et forslag om et «nøkternt førstelinjeforsvar» som både kan forsvare Norge i påvente av allierte forsterkninger, og som kan løse øvrige oppgaver som Forsvaret har – men som altså forutsetter at Stortinget gir Forsvaret omlag ni milliarder kroner mer i gjennomsnitt hvert år, over de neste 20 år.

Les mer: Her er Norges splitter nye kampfly

Her blir det bråk

Det ligger an til bråk når forsvarssjefen lanserer forsalget om å legge ned tre sentrale baser i Nord-Norge:

** Forsvarssjefen vil kutte ut Orion-skvadronen på Andøya, som opererer seks overvåkningsfly, og i stedet kjøpe fire mindre overvåkningsfly som han vil plassere på Evenes.

** Kystvaktbasen på Sortland legges også ned, og antallet kystvaktfartøyer reduseres fra 15 til 13.

** Kystjegerkommandoen og deres base på Trondenes utenfor Harstad, legges ned.

Bruun-Hanssen har allerede varslet at skal besøke Andøy og Sortland med de dårlige nyhetene i neste uke.

FORSLAGET: DETTE ER FORSVARSSJEFENS NYE FORSVAR

Listen under er bygget på en rekke ulike kilder, og viser hovedlinjene i forslaget som blir presentert torsdag morgen. Oversikten er ikke komplett.

FELLESFUNKSJONER

FÅR MER PENGER: Kjell Grandhagen, her utenfor E-tjenestens hovedkvarter på Lutvann i 2011, går av i høst. Men E-tjenesten får trolig mer å rutte med i årene som kommer. Foto: Helge Mikalsen , VG

**VG får opplyst at forsvarssjefen i sitt forslag vil kutte 800 stillinger i Forsvarets ledelsesledd, både i Oslo og de ulike grenstabene, for å frigjøre midler til operativ virksomhet.

**Det gjøres store endringer i ledelses- og støtteelementene til hver enkelt forsvarsgren.

**Dagens generalinspektører blir erstattet av nye stillinger kalt Sjef Heimevernet, Sjef Hæren, Sjef Sjøforsvaret og Sjef Luftforsvaret.

**Etterretningstjenesten blir styrket betydelig for å øke kunnskapen om mulige trusler i Norges nærområder.

HÆREN

FLYTTES NORDOVER: De neste årene får Hæren en rekke nye CV90 stormpanservogner. De skal flyttes nordover, både til nye og eksisterende avdelinger. Foto: Forsvaret ,

**Forsvarssjefen vil flytte enda mer av Hæren til Nord-Norge på grunn av det nye trusselbildet. Stridsvognene og resten av det tunge materiellet i Telemark bataljon på Rena flyttes til 2. bataljon i Indre Troms. Panserbataljonen styrkes med flere soldater.

**Stridsgruppe Porsanger opprettes. Det skal bli en mekanisert styrke med artilleri, luftvern og stridsvogner, som vil være en del av Brigade Nord.

**Grensevakten i Sør-Varanger blir styrket med flere soldater.

**Hans Majestet Kongens Garde i Oslo, som i opprinnelige forslag var forslått kraftig redusert, fortsetter omtrent som i dag.

**Fornyelsen av materiell fortsetter som planlagt, med moderniseringer av en del av Hærens Leopard 2 stridsvogner, innkjøp av lastebiler, anskaffelse av droner, med mere.

**Heggelia leir blir lagt ned, ellers beholder Hæren alle sine leirer.

HEIMEVERNET

BLIR FÆRRE: Heimevernssoldater på øvelse i Finnmark tidligere i 2015. Hovedstyrken skal kuttes - men innsatsstyrkene blir flere. Foto: Christina Gjertsen , Forsvaret

**Hovedstyrken i HV blir kuttet fra 42.000 til 30.000 soldater.

**Det opprettes en Nasjonal Territoriell Kommando (NTK) som HV-sjefen skal lede.

**Samtidig opprettes det to nye innsatsstyrker, slik at innsatsstyrkene vil bestå av 12 styrker på til sammen 3250 soldater.

**Ett HV-distrikt, HV-11 Møre og Fjordane på Setnesmoen legges ned, slik at nye HV vil bestå av 10 distrikter.

**Sjøheimevernet legges ned.

**Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås legges ned.

Landsrådet for Heimevernet kom med følgende kommentar onsdag kveld:

– Om et slikt forslag som VG beskriver skulle bli gjennomført, vil det få som konsekvens at vi ikke lenger vil ha et landsdekkende Heimevernet med lokal forankring, lokal trening og oppsettin, skriver leder Are Tomasgard i en epost til VG.

– Med en så stor reduksjon i antall soldater vil Heimevernet i Sør-Norge bli nesten halvert, og sannsynlig sentrert til de større byene. Heimevernets raske reaksjonsevne ved militær innsats eller støtte til politiet ved skarpe hendelser vil bli svekket og evnen til å støtte det sivile samfunnet ved naturkatastrofer og store ulykker vil bli redusert, meddeler Tomasgard og sier at de vil komme med en endelig uttalese etter at forsvarssjefen har lagt frem sin plan torsdag.

SJØFORSVARET

STYRKES - MEN KUTTER: Kystjegersoldatene (foran) blir kuttet, mens fregattene som KNM «Helge Ingstad» (i bakgrunnen) får flere besetninger og dermed flere seilingsdøgn. Foto: Rune Thomas Ege , VG

**Kystjegerkommandoen (KJK) blir lagt ned. Det samme skjer med KJKs to baser – Trondenes og Harstad Syd. Deler av kapasiteten videreføres som to bordingsteam.

**To Kystvakt-fartøy tas ut av tjeneste – innleide KV «Ålesund», og KV «Magnus Lagabøte» som skal er tiltenkt ny rolle som logistikkfartøy. Av de 13 som skal drives videre, er fem i indre og åtte i ytre kystvakt. De åtte i ytre kystvakt får tilgang på åtte NH-90 helikoptre.

**Kystvaktbasen på Sortland legges ned, i stedet skal KV-fartøyene bruke Ramsund som operasjonsbase for nordlige farvann.

**Sjøforsvarets ledelse skal fortsatt sitte på Haakonsvern i Bergen. I tillegg videreføres også rekrutt- og befalsskolen på Madla utenfor Stavanger, samt basene i Vågedalen og Wallemsviken.

**Fem fregatter med seks NH-90 helikoptre videreføres. Antall besetninger skal økes slik at fire av fem fartøy skal kunne operere samtidig.

**De seks Skjold-klasse korvettene tas ikke ut av tjeneste foreløpig.

**Dagens Ula-klasse ubåter kuttes fra seks til fire. Disse skal erstattes med fire nye ubåter.

**Det nybygde logistikkskipet KNM «Maud» skal drives videre. KNM «Olav Trygvasson» (skolefartøy i dag) og KV «Magnus Lagabøte» blir klassifisert som logistikkfartøy.

**Minesveiper og minejakt-fartøyene fases gradvis ut. Erstattes av fem mobile anti-mine-team som skal kunne plasseres på logistikkfartøyene.

LUFTFORSVARET

VÅRT NYESTE VÅPEN: F-35-flyene som ble rullet ut fra fabrikken i Texas i forrige uke, blir en av bærebjelkene i det nye Forsvaret. Foto: Thomas Nilsson , VG

**De 48 nye F-35 jagerflyene blir kjøpt inn som planlagt, det samme med fire treningsfly som skal stasjoneres i USA. Hovedbasen for Norges jagerflyskvadron blir på Ørland. På Evenes skal det etableres en fremskutt base, der blant annet jagerflyene på NATO-beredskap skal stasjoneres.

**Orion-basen på Andøya legges ned. De seks P-3 Orion overvåkningsflyene blir utfaset. DA-20-flyene som brukes til etterretning og elektronisk krigføring blir også faset ut. I stedet vil forsvarssjefen kjøpe fire mindre overvåkningsfly uten anti-ubåt-kapasitet. Disse skal også stasjoneres på Evenes.

**Evenes vil også bli bygget ut som base for ubemannede operasjonelle og taktiske luftsystemer - droner. Totalt vil luftforsvaret få 12 store drone-systemer dersom forsvarssjefens forslag går gjennom.

**Bell-helikoptrene som i dag er stasjonert på Bardufoss, flyttes til Rygge. Det betyr at de hovedsakelig skal brukes til støtte for Forsvarets spesialstyrker og stå i beredskap for politiet. Dermed mister Hæren i Indre Troms denne kapasiteten.

**I tillegg til Andøya, legges også virksomheten på Kjeller og Kjevik ned. Flystasjonen i Bodø legges ned når nye F-35 jagerfly er på plass.

**Luftoperasjonssenteret på Reitan utenfor Bodø blir videreført sammen med kontrollsentralen på Sørreisa.

**Tre luftvernstridsgrupper blir beholdt, men kan få nye og bedre missiler og systemer.

**C-130J Hercules-transportflyene videreføres på Gardermoen som i dag.

**De 14 nye NH-90-helikoptrene til Kystvakten og Sjøforsvaret blir kjøpt inn som planlagt, med baser på Bardufoss og Haakonsvern.

**Radarvarslingskjeden blir videreført og oppgradert.

Ønskelisten

NORGES NYE ØYNE I NORD?: En amerikansk P-8 Poseidon tar av fra Perth i Australia. Dette er en av de mest aktuelle kandidatene dersom Norge vil fornye Orion-flåten med tilsvarende overvåknings- og ubåtjakt-fly. Foto: Rob Griffith , Ap

Men ni milliarder mer i året er likevel ikke nok for betale for hele forsvarssjefens drøm om et sterkest mulig forsvar.

Bruun-Hanssen vil også legge fram en prioritert ønskeliste, om regjeringen finner enda mer penger til forsvar, og er villig til å strekke seg opp mot NATO-målet på to prosent av BNP:

** Han ønsker seg nye maritime patruljefly som kan erstatte de seks Orion-flyene som nettopp er oppgradert for milliard-beløp, blant annet med nye vinger.

** Forsvarssjefen vil trolig argumentere med at disse flyene er avgjørende for å holde oversikt over Russlands skarpeste våpen i nord – de strategiske russiske ubåtene som har base på Kola, rett ved grensen mot Norge.

** Han ønsker å videreføre seks ubåter som i dag, og erstatte dem med seks nye i 2025.

** Bruun-Hanssen vil – om han får mer penger – også etablere en ny brigade i Hæren for å styrke forsvarets landmilitære evne – men sier ikke klart hvor denne brigaden eventuelt skal stasjoneres.

** Han vil i tillegg kjøpe nye helikoptre til Hæren, og til øke antallet presisjonsvåpen for hele Forsvaret.

Les mer: Erna til Jens: Når ikke NATO-målet

Skrekkforslaget

Men det motsatte alternativet, et forsvarsbudsjett uten vesentlig vekst, er enda verre:

Bruun-Hanssen har også utredet et fremtidig forsvar på dagens kostnadsnivå. VG er kjent med konklusjonen i det han kaller «økonomidrevet struktur»: I så fall må Norge forlate ambisjonen om å kunne forsvare landet mot væpnet angrep, inntil forsterkninger fra andre NATO-land er på plass.

I dette alternativet – som forsvarssjefen sterkt fraråder, – må Hæren krympes fra tre til to bataljoner. Den nye kampflyflåten må beskjæres fra 52 til 42 fly, og Sjøforsvaret blir sittende igjen med fem fregatter og 13 kystvaktskip – men uten korvetter og ubåter.

PS! I en tidligere utgave av denne artikkelen skrev vi at forsvarssjefens plan for Forsvaret ville koste «nærmere 200 milliarder kroner over 20 år». I dokumentet er dette tallet presisert til 175 milliarder kroner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder