Flere pasientgrupper vil få fritt behandlingsvalg i 2015

Vet ikke hva reformen vil koste, eller når den er ferdig

GODT FORNØYD: Helseminister Bent Høie innfører «fritt behandlingsvalg» for rus og psykiatri i 2015, men kan ikke svare på når øvrige pasientrgupper blir inkludert. Men framdriften går fortere enn planlagt, sier han. Foto:Roger Neumann,VG

Helse-Høie kan ikke tidfeste løftene

Etter et drøyt år som helseminister, kan Bent Høie (H) fortsatt ikke svare på når hans største valgløfte kan innfris for alle pasientgrupper.

 • Nilas Johnsen

Artikkelen er over fem år gammel

Som leder i Stortingets helsekomité frontet Bent Høie ett av Høyres viktigste valgløfter:

Fritt behandlingsvalg for alle norske pasienter, med økt konkurranse mellom offentlige og private sykehus og raskere behandling for pasientene.

Som helseminister skal løftene innfris, og i juni redegjorde en smørblid Høie for reformen sammen med statsminister Erna Solberg. Men tidsskjemaet for hele reformen, og den endelige prislappen, kan Høie fortsatt ikke svare på.

- Hvorfor tar det så lang tid å innføre løftet om fritt behandlingsvalg?

- Det innebærer en endring av pasientrettighetsloven og det må etableres en finansieringsordning. Men vi holder tidsplanen vi lovet, som var å få dette på plass til 2015 for rus og psykiatri. I tillegg skal vi innføre retten for noen vanlig undersøkelser eller sykehusbehandlinger av noen ordinære somatiske sykdommer tidligere enn lovet - men hvilke det blir er ikke klart ennå.

- Hva er egentlig forskjellen på fritt sykehusvalg, som vi har i dag, og løftene om fritt behandlingsvalg?

- Ved fritt sykehusvalg må helseregionen ha en avtale med den private aktøren om antallet pasienter, og det kan medføre ventetid til tross for ledig kapasitet. Nå føres rettigheten over til pasienten.

- Hvorfor velger dere rus- og psykiatri først, er det fordi det er her dere raskest kan få køene ned?

- Det er en pasientgruppe som lenge har kommet dårlig ut, så vi tar dem først fordi det er viktigst, ikke fordi det er enklest.

- Du advarer mot et «to-delt helsevesen» der de som har råd til det kjøper seg fram, men er det ikke nettopp en to-deling på behandlingssiden som vil bli resultatet?

- Den påstanden har jeg hørt utallige ganger, men det er ikke sant. Rus- og psykiatri er ikke enkle pasientgrupper. Også andre tunge pasientgrupper skal med. Men det er også slik at både pasientene og samfunnet kan være tjent med at sykehusene kjøper inn enkelte undersøkelser og enkle inngrep fra private aktører med effektiv organisering.

- Når skal fritt behandlingsvalg gjelde alle pasientgrupper?

- Det kan jeg ikke svare på, vi skal holde framdriften vi har lovet, men når hele reformen kan være på plass har vi ikke satt noen dato på.

- Det er heller ikke klart hva reformen vil koste. 150 millioner er satt av i 2015, men dette vil bli mye dyrere?

- Prisen for hver ny fase vil komme i hvert enkelt budsjett, men det er klart at det blir dyrere når flere pasientgrupper inkluderes.

VRIENT: Helseminister Bent Høie sier den totale kostnaden for regjeringens storsatsning innen helse ikke er kjent ennå. Foto:Roger Neumann,VG

- I tillegg til rus- og psykiatri, var kreftbehandling en sak du var veldig engasjert i da du satt i opposisjon. Betyr det at det er den pasientgruppen som raskest vil få fritt behandlingsvalg?

- For kreftbehandling har vi allerede påbegynt et parallelt løp, med tverrfaglig diagnostisering, pakkeforløp for å unngå ventetider, og styrking av samarbeidet mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Dette iverksettes i 2015.

- En annen ting du kunne på rams da du satt i opposisjon var antallet i helsekø. Tallene så langt viser at 260 000 står i kø, en nedgang på bare 4,4 prosent, mens ventetiden i snitt har gått ned med én dag. Er det rettferdig å måle en helseminister på helsekøene?

- Det viktigste er at ventetiden går ned, og det gjør den, men det også viktig at antallet må ned. Det er fair nok å bli målt på det.

- Du lovet også at hvis du ble helseminister, så skulle du gå gjennom den omstridte sykehussammenslåingen i Oslo og Akershus. Hva har du lært av feilene der?

- Det er innført viktige forbedringer i kapasitet i akuttmottakene, og for å bedre kapasiteten på mellomlang sikt skal de privateide sykehusene Lovisenberg og Diakonhjemmet avlaste OUS og Ahus. Denne regjeringen har heller ingen prestisje i hvordan mulighetene på Aker brukes.

- Du lover at «pasientopplevd kvalitet» skal bli like viktig som «medisinsk kvalitet». Hva er egentlig forskjellen?

- For eksempel ved en operasjon for prostatakreft, så vil en medisinsk vurdering gå på om man er kreftfri og hva overlevelsessjansen er neste fem år, mens det for pasienten også er viktig å vurdere faren for inkontinens og ereksjonssvikt.

- Dine første måneder som helseminister ble preget av striden rundt reservasjonsretten. Hvor mye tid og energi tok det vekk fra arbeidet med ny helse- og sykehusplan?

- Grunnlaget for høringsuttalelsen ble lagt under forhandlingene i Nydalen, så jobbet jeg videre med det de første 14 dagene. Men etterspillet tok mye oppmerksomhet vekk fra andre saker, uten at det tømte meg for energi av den grunn eller gikk ut over fremdriften på de viktige pasientreformene.

Støre: - Dyre reformer, med uklart resultat

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Bent Høies helsereformer tapper sykehusene for penger.

ADVARER: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han tror Bent Høies helsereformer vil tappe de offentlige sykehusene for penger. Foto:Terje Mortensen,VG

- Jeg har respekt for at helsefeltet er komplekst, og at å nå mål er krevende - det fikk jeg erfare selv. Jeg betviler heller ikke Høies engasjement, sier Støre, som selv var helseminister i litt over ett år.

- Men etter at Høie har vært helseminister i ett år, ser vi at flere av hans utspill i opposisjon innhentes av virkeligheten i posisjon, fortsetter Støre.

Ap-lederen mener Høies reform med fritt behandlingsvalg tar penger vekk fra sykehusene.

- Det er dyre reformer med uklar effekt. Høie bekrefter nå at pengene til dette private eksperimentet tas fra det øvrige helsebudsjettet, og at vi må forvente at mye mer penger vil overføres dit.

- Jeg er bekymret over at penger og personell tas vekk fra de offentlige sykehusene.

- Høie snakket også om å få ned helsekøene, men etter ett år er det ingen reelle endringer, bare små, naturlige svingninger som også vi erfarte.

Les også

 1. Ap-Jonas tegner om skatt: Derfor bryter Erna og Siv med folkesjelen

  STORTINGET (VG) Her tegner Jonas Gahr Støre (Ap) hvorfor han mener Erna og Sivs skattekutt til de rikeste er unorsk…
 2. Sykehus saksøkt av sykepleiere

  Sykepleierforbundet går rettens vei for å få slutt på at sykepleiere ved Ahus får ekstralønn som ikke er avtalt med…
 3. Helse-Høie kan ikke klippe skjegget

  Helseminister Bente Høie kan ikke følge den fleipete oppfordringen fra ektemannen om å klippe skjegget for å støtte…
 4. Kunnskapssenter om fødselsskade-forskjellene: – Fødselsomsorgen kan bli bedre

  Sykehusene må bli bedre på blant annet undervisning, trening og å følge sjekklister, skal de unngå alvorlige…

Mer om

 1. Helse
 2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Ap-Jonas: Høyre har sviktet i helsepolitikken

 2. Treg start for Høies prestisjereform

 3. Ap-Michaelsen mener Helse-Høies prestisjereform er en flopp

 4. Fritt behandlingsvalg er viktig for pasientene

 5. Pluss content

  Kronikk: Helsa og dine behov skal ­avgjøre hvilken hjelp du får

Fra andre aviser

 1. Støre om helseministerens helseløfter: Underlig å komme med nye når de gamle ikke er innfridd

  Aftenposten
 2. For tidlig å avskrive fritt behandlingsvalg

  Bergens Tidende
 3. - 1000 pasienter er ikke så lite

  Bergens Tidende
 4. Eldre og syke må vente lenge på valgløfter fra Høyre og Frp

  Aftenposten
 5. - Høie kastet bort titalls millioner

  Bergens Tidende
 6. Pasienter kan ikke lenger velge behandling på private sykehus på det offentliges regning

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no