LOVER ENDRING: Arbeidsminister Anniken Hauglie skal se på ordningen med arbeidsavklaringspenger. Foto: Terje Mortensen VG

Hauglie: Vil ikke sette ned pengestøtte til unge uten jobb

Frisk ungdom skal ikke pasifiseres med trygd, mener NHO-leder Kristin Skogen Lund. Men arbeidsministeren vil ikke sette ned pengebeløpene.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Dagens AAP-ordning blir av NAV omtalt som «lukrativ» for dem mellom 18 og 30 år. I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet fra mars i år forslår etaten selv og senke den årlige størrelsen på AAP fra 184.000 kroner til 120.000.

Samtidig som unge topper ledighetsstatistikker, viser en ny NAV-rapport at de under 30 år også er høyt representert blant dem som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Som Dagsavisen skrev tidligere, er hver femte person som mottar AAP i denne aldersgruppen.

– NAV foreslår å sette ned pengegrensen, hva mener du om det, arbeidsminister Anniken Hauglie?

– Det kommer vi ikke til å gjøre. Vi må heller se på om det er andre ting å ta tak i som ikke gjør det økonomisk vanskelig for folk som er inne i ordningen, sier Hauglie.

Les også: Tobias var hekta på TV-spill – så snudde han brått om

Lover endring

Men hun er enig i at dagens AAP-ordning ikke fungerer optimalt. Hun vil derfor legge frem forslag til endringer om et par uker.

– Hva konkret er det dere foreslår å endre?

– Det er to uker igjen til forslaget skal på høring, så jeg kan ikke si så mye om innholdet. Målet er at færre skal komme inn i ordningen og at de som er inne i den, får tettere oppfølging. Det er en økning i antall unge som søker om AAP, og det er ingen grunn til at ungdom skal være i så dårlig helse at de må inn på den ordningen.

– Tyder ikke det da på at noen unge utnytter systemet?

– Du skal jo ha medisinsk begrunnelse, så da er det i så fall slepphendte leger.

VG følger arbeidsledighetLes alle våre saker om temaet her!

– Unge bør ikke få AAP

NHO-leder Kristin Skogen Lund er bekymret for det økende antallet unge utenfor arbeidslivet.

– De skal ikke få AAP, men i stedet en ny type økonomisk støtte i forbindelse med opplæring eller arbeidspraksis. Det skal være en kombinasjon av støtte fra NAV og bidrag fra arbeidsgiver, mener hun.

Dette er et av flere tiltak i en ungdomsreform som Skogen Lund nå foreslår for regjeringen.

– Det skjer mirakler når folk kommer ut på en vanlig arbeidsplass som er klar for å ta imot dem. Friske unge skal ikke pasifiseres på trygd. Tiden er overmoden for en ungdomsreform for å sikre den viktige førstejobben til de under 30 år, sier hun til VG.

Ingen krise i nord: Tromsø-ordføreren jubler over rekordfiske og vekst

Noen av tiltakene som er iverksatt:

** Toåring opplæringskurs i regi av NAV. Tiltaket er myntet på dem som har størst problemer på arbeidsmarkedet og hull i CV-en. Personer under 30 år uten fullført videregående opplæring med behov for arbeidsrettet bistand prioriteres.

** NAV-veiledere på videregående skoler: Målet er å redusere frafall fra videregående opplæring ved å hjelpe ungdom med sammensatte problemer på et tidlig tidspunkt.

** Redusere risikoen ved å ansette – derfor har regjeringen økt lærlingtilskuddet. For å stimulere bedrifter til å ta inn flere lærlinger.

** Øremerkede tiltaksplasser for unge – 1 000 ekstra tiltaksplassene for arbeidsledige i 2016 er øremerket unge.

Noen av tiltakene som vil tre i kraft/eller blir behandlet:

** Økt tilskudd til fylkeskommunene som har et spesielt høyt antall unge dropouts. Ekstra tilskudd også til fylkeskommuner som sliter med at mange unge lærlinger ikke får beholde jobben din.

** Ungdomsgaranti i NAV: Garanti til aktivitet/tiltak/tilbud til unge under 30 år fra NAV innen åtte uker for å forhindre at unge blir gående lenge uten å bli fulgt opp. Dette skal også gjelde de som allerede er inne i NAV-systemet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder