VELKOMMEN EUROPA: - Her er Europa hjertelig velkommen til å deponere sitt CO2, sier olje- og energiminister Åslaug Haga. Foto: Hugo Bergsaker

Åslaug vil ha alle med på energi-dugnad

OSLO/NORDSJØEN (VG) Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) inviterer det norske folk på miljødugnad. Hun ber deg gjøre fem grep i ditt eget hus.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- Vi må ha med hele folket, hvis vi skal få til et norsk løft for klimaet. Derfor inviterer jeg på vegne av regjeringen folket med på en dugnad, sier Haga optimistisk og engasjert.

Hun trekker i dette intervjuet opp hovedsatsningsområdene for å få ned energiforurensningen i Norge i årene som kommer.

Først; hva du kan bidra med:

- Vi foreslår fem enkle grep. Får vi folk med på det, kan vi redusere forbruket med seks terrawattimer pr. år (twh). Det er like mye som ni Alta-kraftverk, sier Haga.

Se oversikten over hva regjeringen skal jobbe for nederst i denne artikkelen.

Stort forbruk

Samlet bruker Norge 125 twh i året.

Haga vil at du skal slå av det meste hjemme.

- Folk må komme seg opp av sofaen og slå av standby-knappen når de ikke lenger ser på tv eller hører på stereoen. Bare ved å slå av ting vi ikke bruker, kan vi tjene en twh, sier hun.

- Du, jeg, vi er for sløve og må skjerpe oss. Vi må bli litt mer bevisste på at vi ikke sløser med energi. Vi vet at folk har lyst til å bidra.

Dette er hva hun og regjeringen til gjengjeld vil bidra med for å redde miljøet:

- Som en styrtrik olje- og gassnasjon har Norge særlig ansvar for at verden får mer miljøvennlig energi. Det gjør det ved to hovedsatsinger:

- Det ene er at vi vil bruke store ressurser på å utvikle teknologi for fangst og lagring av CO2. Det internasjonale energibyrået sier klimagassutslippene slik kan reduseres med mellom 20 og 28 prosent.

Garanterer ikke

- Jeg kan ikke garantere at vi blir først med den teknologien, men fordi vi allerede ligger helt i front i verden for å utvikle slik teknologi, kan jeg love at det blir et norsk satsingsområde.

- Gasskraftverkene ved Kårstø og Melkøya er i år åpnet uten rensing og bidrar til at Norge neste år setter rekord i CO2-utslipp. Er ikke det pinlig?

- Jeg er ikke glad for det; jeg har tross alt sittet i en regjering som gikk av på forurensende gasskraftverk. Men skal vi få ned klimautslippene må vi jobbe på lang sikt. På kort sikt jobber vi på spreng for å få opp et pilot renseanlegg på Kårstø. Det er helt avgjørende for å komme i gang med fanging av CO2. Testsenteret for å fange CO2 på Mongstad skal være klar i 2010.

Sleipner-feltet

- Deponering av CO2-en - kan skje her, sier hun:

Vi er sammen med henne på Sleipner-feltet i Nordsjøen, hvor CO2 injiseres 1000 meter under havoverflaten, ned i brønnene som er tømt for olje og gass.

- Her er det trolig plass til å ta imot CO2 fra hele Europa. Potensialet ved CO2-rensing er kommet i fokus de siste årene. Vi tror EU vil se at Nordsjøen er et trygt og godt CO2-deponi i årtusener.

- Det andre området vi har bestemt oss for å satse er på havmøller, hvor vi har varslet en tung satsing som gjør at industrien kan satse.

Hånd i hånd

- Fred. Olsen mener det vil gå raskere å satse på land?

- Det er ofte mye mer konfliktfylt, på grunn av lokaliseringsdebatter. Vi skal også bygge ut vindkraft på land de neste årene. Her i Nordsjøen kan vi bygge store havmølle-parker, sier hun.

Hun sier vi må gå hånd i hånd.

- Det er først når politikerne, folket, industrien og kommunene går sammen at vi virkelig kan få til et miljøløft som monner, sier Haga.

Hun sier hun vil si ja der andre sier nei.

- Jeg ble sterkt advart mot mitt forslag om å kreve at alle kommunene skulle ha miljøplaner, fordi kommunene ikke likte å få ting tredd nedover hodet. Vi gjorde det likevel, og det viste seg at dette var noe kommunene virkelig ville.

I enkeltpunkter på disse to sidene, forteller hun om hva regjeringen vil bidra med, for at du og Norge skal bli mer miljøvennlig.

Dette skal regjeringen jobbe for:

Åslaug Haga mener Norge har et særlig ansvar for at verden får mer miljøvennlig energi. Slik vil hun at Regjeringen skal bidra til det:

I hjemmet

Oppvarming av boliger og andre bygg skal over til fornybar energi fra elektrisitet og fossilt brensel. For nye bygninger har vi innført dette.

Eksisterende bygg må også over på fornybar energi. Vi skal neste år gjennom Enova bruke 1,4 mrd. kroner på blant annet å få boliger og bygg over på fornybar energi. Her vil det bli mye å søke på! Vi bør varme opp boligene våre på flis, søppel og kloakk i fremtiden.

Bilen

Vi vil øke bruk av biodrivstoff og vi vil ha rask overgang til såkalt 2. generasjons biodrivstoff som ikke konkurrerer med matproduksjon. Det er et teoretisk potensial for at inntil 30 % av veitrafikkens drivstoff kan dekkes av norskprodusert biodrivstoff om 10-20 år.

Folk vil kjøpe den bilen som er mest miljøvennlig: Elbil, biler som går på biodrivstoff eller hydrogenbiler.

Til dette kreves forskning og regjeringen vil intensivere innsatsen her. Rushtidsavgift vet vi virker. Jeg er positiv, men det er opp til byene.

CO2

Ett av to norske satsingsområder for å gjøre kloden mer miljøvennlig. Mongstad og Kårstø er svært viktige. På Kårstø vil vi få unik erfaring med fullskala bruk av eksisterende teknologi fra 2011/2012. På Mongstad skal vi teste nye teknologier for CO2-fangst.

Nordsjøen

På Sleipner-feltet kan vi lagre CO2 i mange tusen år. Det er vårt tilbud til Europa. Transport og lagring av CO2 er en sentral del av regjeringens klimaarbeid.

Kommersielle selskaper har begrensninger som gjør det lite sannsynlig at de vil kunne gjøre dette. Det er hovedgrunnen til at Gassnova, Gassco, NVE og Oljedirektoratet er bedt om å vurdere mulige transport- og lagringsløsninger for CO2 fra fullskala fangstanlegg på Mongstad og Kårstø.

Vi har som langsiktig mål å bruke CO2 som trykkstøtte for å få opp mer olje, men foreløpig er resultatene dårlige.

Elektrifisering

Plattformene henter i dag energi fra gasskraftverk på riggene som forurenser veldig mye.

Miljøbevegelsen krever at plattformene får strøm fra land i stedet.

- Oljeministeren i meg sier ja, men energiministeren sier nei, fordi vi per i dag ikke har nok strøm på land til å elektrifisere hele sokkelen. Men på sikt skal vi elektrifisere, lover Haga.

Vannkraft

- Opprusting av eksisterende vannkraftverk og bygging av nye småkraftverk er viktig. Vi går inn med støtteordning for fornybar elektrisitet neste år, som vil gi 4 øre pr. kWh i støtte for de første 12 GWh pr. år.

Jeg har stor tro på mini, micro og småkraftverk, og vil legge til rette for slik kraftutbygging.

Kraftverksbeskatning vil vi gjøre noe med og komme tilbake til i revidert i mai.

Vindkraft

- Vi vil ha på plass en tung satsing på havmøller. Vi gir selskapet Hywind 59 millioner kroner (av 196 mill kroner) til deres havmølleprosjekt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder