Nokas-saken vil koste over 300 mill.

(VG Nett) David Toska og hans ranergjeng fikk med seg svimlende 57,4 millioner kroner fra Nokas. Det er likevel under én fjerdedel av det etterforskningen og rettssaken vil koste.

ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

KOSTER SAMFUNNET DYRT: Stortingspartiene har allerede slått fast at det ikke skal stå på pengene i etterforskningen av Nokas-saken. Summen som er utbetalt i forbindelse med Nokas-ranet til David Toska er rekordhøy. Foto: Scanpix

Når Toska og de andre tolv tiltalte i saken får dommen i morgen, er det allerede klart at etterforskningen av det brutale ranet, og den etterfølgende rettssaken, har skapt rekordhøye utgifter.

Over statsbudsjettet er det allerede bevilget 190 millioner kroner fra skattebetalerne for å dekke opp ekstrautgifter i etterkant av ranet. 126 millioner kroner av disse har gått til politiet for å finansiere den omfattende etterforskningen.

- Til tross for at rettssaken fortsatte noen uker lenger enn forventet i januar i år, så regner vi med å holde oss innenfor budsjettet og de pengene vi har fått bevilget, sier politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt.

- Hvor mye penger er det brukt totalt på etterforskningen?

- Det har jeg ingen oversikt over, svarer Sønderland.

Rekordhøye advokathonorarer

Kriminalomsorgen har fått 7,9 millioner kroner for å finansiere økte sikkerhetstiltak ved fengslene. 22,6 millioner har gått til domstolene for ombygging av rettslokalet, husleie og drift av pressesenteret. Det er imidlertid ikke nærheten av å dekke utgiftene i saken.

Frem til i forrige uke hadde Stavanger tingrett betalt ut nærmere 31 millioner kroner i advokathonorarer, og flere av advokatene har ikke sendt inn sine krav siden i oktober. Advokatutgiftene for behandlingen i tingretten vil trolig ende på 35 millioner. Flere avgjørelser omkring Nokas-saken er i tillegg anket til lagmannsretten, og Høyesterett hvor også advokatsalærene utgjør millionbeløp.

Totalt er 26 advokater engasjert med å forsvare saken til de 13 tiltalte, og med den fastsatte salærprisen på 805 kroner i timen, vil taksameteret tikke raskt også under ankesaken i lagmannsretten som starter i høst. Hver eneste rettsdag vil advokathonorarene være på minimum 150.000 kroner. Timelønnen skal dekke alle utgiftene som advokatene har i forbindelse med rettssaken.

Vaktholdet koster

Det ombygde menighetslokalet på Forus, som fungerer som rettslokale, har blitt voktet dag og natt gjennom den 16 uker lange rettssaken. Politifolk, fra flere steder i landet, er fløyet inn til Stavanger og innkvartert på hotell, for å hjelpe Rogaland politidistrikt med sikkerheten. Det alene har kostet 15 millioner kroner, og beløpet vil trolig bli det samme under ankesaken.

David Toska, Johnny Thendrup og de andre ranerne som angrep Nokas-lokalet, fikk med seg 57,4 millioner kroner som senere er erstattet av forsikringsselskapet If. Bare seks av disse millionene har kommet til rette.

Politiet jakter fortsatt på det resterende ransutbyttet, og svensken Jusuf Hani som etterforskerne mener var en del av ranslaget. Denne jakten vil trolig kreve økonomiske ressurser i lang tid fremover.

Justiskomiteen har allerede oppfordret regjeringen til å komme tilbake med forslag om hvordan merutgiftene i 2006 skal dekkes. Komiteen har også slått fast at det ikke skal stå på penger, og mener samfunnet må markere at denne type kriminalitet ikke er akseptabelt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder