Forsvarssjefen får ikke gehør for sentrale endringsforslag

I den nye forsvarsplanen vil regjeringen langt på vei sable ned forsvarssjef Sverre Diesens forslag til omorganisering av Forsvaret.

Ifølge kilder i regjeringssystemet, skal forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ha lagt fram skisser med helt andre løsninger enn det Diesen foreslo i Forsvarsstudie 07.

Alt tyder på at forsvarsministeren er på kollisjonskurs med sin nærmeste fagmilitære rådgiver i viktige veivalg for Forsvaret.

Ifølge kildene vil Diesen få blankt nei til sin plan om la vervede soldater være ryggmargen i hæren.

- Mer hjemmetid

Det vil kunne smerte hærgeneralen Sverre Diesen, som anbefalte to mekaniserte manøverbataljoner med vervede mannskaper.

Men ifølge skissene som Strøm-Erichsen har presentert for sine regjeringskolleger, skal hæren bestå av tre kampbataljoner basert på vernepliktige, og i tillegg fortsette med Telemark Bataljon som bygger på vervede mannskaper.

Bakgrunnen for dette er en ambisjon hos regjeringen om å kunne stå ute i internasjonale operasjoner med en bataljon i tre-fem år. Politisk er ambisjonen at Norge skal kunne stille solidarisk i FN-operasjoner hvor som helst på kloden behovet melder seg.

Forsvarsministeren har merket seg bekymringen i Forsvarspolitisk utvalg om stor slitasje på mannskapene på grunn av altfor hyppige utenlandsopphold - ikke minst i Afghanistan.

Ideelt ønsker man at offiserer og soldater skal få være hjemme minst ett år mellom hvert seksmåneders utenlandsengasjement.

- Det vil kreve større utholdenhet enn i dag. Det innebærer at vi må ha en såpass stor styrkebrønn hjemme til enhver tid, for at mannskapene skal få hvilt ut og opprettholdt et familieliv. Da nytter det ikke med to bataljoner, sier en sentral kilde.

Beholder MTB-er

I sin behandling av langtidsproposisjonen som skal legges fram i mars, skal regjeringen også ha kommet fram til andre standpunkt som bryter med forsvarssjefens: Imot rådene fra Diesen og FS07 skal regjeringen ha gitt grønt lys for at Ørlandet flystasjon opprettholdes. Radarstasjonene på Mågerø og Sørreisa skal også beholdes, stikk i strid med FS07. Forsvarssjefen ville flytte disse stasjonene sammen med det nye fellesoperative hovedkvarteret i Bodø. Høyst sannsynlig vil regjeringen gå inn for at MTB-ene av Skjold-klassen blir tatt i bruk. Disse ville Diesen fase ut av sjøforsvaret.

Skjold ble vedtatt bygget av Stortinget i 2001 og 2002, mot tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvolds uttrykte vilje. Det vakte betydelig oppsikt i politiske miljøer at Diesen gikk inn for å vrake fartøyer som det har kostet om lag 10 milliarder å utvikle og bygge - samt å utvikle nye våpensystemer.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder