ENDRINGER: Torsdag ble forslag til mulige endringer for søknadsprosessen til høyere utdanning presentert.

Vil endre studieopptaket: Dette er forslagene

Et utvalg foreslår å ta bort muligheten for å forbedre karakterer ved søking til høyere utdanning.

Publisert:

Siden april i fjor har et regjeringsoppnevnt utvalg jobbet med forslag om hvordan dagens studieopptak kan endres, og torsdag formiddag ble disse levert til utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Det er fortsatt karakterene som skal brukes for å rangere kandidatene, men utvalget foreslår følgende endringer:

  • Fjerne alle alders- og tilleggspoeng
  • Forbedring av karakterer skal ikke telle i opptaket
  • Søkere kan i stedet ta en opptaksprøve.
  • Det skal fortsatt være mulig å ta nye fag etter fullført videregående
  • Fjerne kjønnspoeng og erstatte med kjønnskvote
  • Fjerne særskilte karakterkrav, for eksempel på lærerutdanningen

Utvalget foreslår å erstatte førstegangsvitnemålskvote og ordinær kvote med én karakterkvote hvor alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått. Denne kvoten skal gjelde 80 prosent av plassene.

Vil teste opptaksprøve

De siste 20 prosentene av plassene settes av til en opptaksprøvekvote, der søkerne kan ta en standardisert prøve. Også søkere som er kvalifiserte, men ikke har karakterer fra videregående, kan også ta prøven.

OVERRAKT: Utvalgsleder Marianne Aasen overleverte rapporten til studentminister Ola Borten Moe.

Det er Marianne Aasen (bildet over) som har ledet utvalget. Hun sier dagens modell er kompleks og problematisk på flere måter, og bruker uttrykket «kill your darlings».

– Opptaksmodellen har for mange «darlings», sier Aasen.

– I dag har vi et lappeteppe av tilleggspoeng og rangeringsmuligheter, der alder trumfer kompetanse. Dette fører til at mange bruker lang tid på å komme i gang med studiene og at poenggrensene har blitt kunstig høye. Det gir oss ikke bedre kandidater eller arbeidstagere og det har store samfunnsøkonomiske kostnader, fortsetter hun.

Aasen sier at modellen vil påvirke studiene med flest søkere mest.

– Karakternivået vil gå ned med dette systemet, sier hun.

Til VG sier hun at det var nødvendig å ta noen grep for å forbedre opptakssystemet.

– Karakterer er et godt utgangspunkt, men vi måtte ta grep for å få ned de kunstige høye karakterene, sier Aasen.

Hun forteller at utvalget har hentet mye inspirasjon fra naboland, som Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

– Forslaget vårt er ganske likt slik det er i Sverige. Vi fant nesten ingen andre land som har sånn at søkere kan ta opp fag for å forbedre karakterer.

Ut på høring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) skal nå vurdere hva som skjer med forslagene fra utvalget. På pressekonferansen torsdag sier han at regjeringen og stortinget nå vi konkludere, etter at forslagene har vært på høring. Det vil trolig skje i løpet av neste år.

MINISTER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) forteller at han ønsker å sende forslaget ut på politisk høring så raskt som mulig.

– Utvalget har lagt et godt utgangspunkt for endring. Så er det viktig at alle får rimelig tid til å tilpasse seg endringene når de innføres. Vi vet at søkere jobber aktivt med å nå kravene som er nå for opptak, sier Moe til VG.

– Haster det med å gjøre endringer?

– Min ambisjon er at dette skjer så raskt som mulig. Så må forslaget ut på politisk høring og diskuteres, men jeg skal legge til rette for at det skjer så raskt som det lar seg gjøre.

Han tror det vil ta noen år å få på plass et nytt system.

– Det er nødt til å være forutsigbart.

Norsk studentorganisasjon (NSO) har tidligere uttalt at det har ønsket at opptaket skal handle mindre om karakterer. Etter årets studieopptak gikk NSO-leder Maika Marie Godal Dam ut mot karakterjaget.

Dam sier at mange av forslagene fra utvalget er gode.

– Dette er en stor og viktig endring. Det er viktig at de politiske prosessene som nå gjenstår er like grundige som det har vært til nå, sier hun til VG.

Dam er likevel skeptisk til å innføre standardiserte opptaksprøver.

STUDENTENE: Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Maika Marie Godal Dam er skeptisk til sideveien i forslaget.

– Vi mener det favoriserer de som er flinke til å pugge og har tid til det. Vi ønsker heller en sidevei som i tillegg til karakterer, som erfaring, motivasjon, egnethet og annen relevant kompetanse.

Hun mener erfaring og motivasjon burde teller mer i en sidevei inn i høyere utdanning.

NSO-lederen er ikke utålmodig med å gjennomføre endringer.

– Det kritiske er at alle som skal søke får god tid til å tilpasse seg og er godt informert om endringer

– Veldig fornøyd

Leder for Elevorganisasjonen Aslak Berntsen Husby mener systemet blir mer rettferdig når kandidatene går gjennom samme karakterkvote og tilleggspoengene fjernes.

– Vi er veldig fornøyde med disse forslagene. Det er positivt at de prioriterer et system som er lettere å forstå, sier han til VG.

Husby etterlyser likevel fordeler for de som for eksempel tar førstegangstjenesten mellom videregående og studier.

– Det kunne for eksempel vært en økt studiestøtte, eller andre, nye måter å gi en fordel på.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no