VAKSINE MOT HPV: En kvinne får en sprøyte med HPV-vaksine på St. Hanshaugen helsestasjon i Oslo i 2016. Livmorhalskreft er mulig å forebygge ved hjelp av vaksine og test.

Kvinner vil få tilbud om HPV-test, i stedet for celleprøve

Alle kvinner ned til 25 år vil få tilbud om hpv-test i stedet for celleprøve. Hpv-test har vist seg mer effektiv til å oppdage forstadier til livmorhalskreft.

  • NTB
Publisert:

Fram til nå har det norske screeningprogrammet tilbudt kvinner mellom 25 og 33 år celleprøve. Først fra 34 år blir kvinner tilbudt hpv-test, selv om den har vist seg mer effektiv, skriver Sykepleien.

Nå informerer Helsedirektoratet i et brev om at yngre kvinner, i to omganger, skal få tilbud om hpv-testen. Fra 1. januar 2023 får kvinner ned til 30 år tilbud om hpv-test. Innen 1. juli får også kvinner ned til 25 år hpv-test i stedet for celleprøve.

Livmorhalskreft er mulig å forebygge ved hjelp av vaksine og test. Screeningprogrammet har tradisjonelt vært en celleprøve minst hvert tredje år, for å oppdage mulige forstadier til livmorhalskreft.

Tror innføringene vil føre til færre krefttilfeller

Forstadier kan opereres bort for å unngå videre kreftutvikling.

Per nå gjøres det hvert år 7.000 slike operasjoner, som kalles konisering, som er anslått å forebygge mellom 300 og 600 tilfeller av livmorhalskreft.

Helsedirektoratet tror innføringen av ny testmetode vil føre til ytterligere 500 operasjoner per år og at inntil 44 kvinner unngår kreft.

Forekomst av livmorhalskreft i Norge er redusert med nærmere 40 prosent de siste 50 årene. Ifølge Kreftregisteret er den likevel ennå den tredje mest vanlige kreftformen blant kvinner, med over 300 nye tilfeller hvert år og mellom 70 og 90 dødsfall.

Det er anbefalt at alle kvinner mellom 25 og 69 år tester seg jevnlig, for dem under 33 år er anbefalingen én test hvert tredje år.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no