KAN BLI FORBUDT: I dat startet rettsaken mot klubben Satudarah hvor påtalemyndigheten vil forby klubben.

Politiadvokat i rettssaken mot Satudarah: − Hva driver de egentlig med?

Hva Satudarah MC gjør og hvor interesserte medlemmene er i MC, er viktige spørsmål i den historiske rettsaken hvor klubben kan bli forbudt.

Publisert:

Dette er første gang en ny lovbestemmelse ,lovbestemmelse ,Dette er første gang en ny lovbestemmelse som kan forby kriminielle "sammenslutninger".som kan forby kriminelle «sammenslutning«sammenslutningKlubb, gjeng, forening, osv. er», prøves for retten.

Aldri før har påtalemyndigheten forsøkt å forby en klubb på denne måten. De mener Satudarah begår alvorlig kriminalitet.

Klubben selv avviser dette, men mener de er beskyttet av menneskerettighetene.

Flere vitner er kalt inn for retten, blant annet klubbens president.

Narkotika, innkreving og gjeld

Retten skal de neste dagene ta stilling om det en grunn til å forby klubben basert på hva klubben består av.

– Hva driver de egentlig med? Spurte politiadvokat Phillip Green sakens første vitne onsdag formiddag.

– Satudarah og resten av 1%-miljøet1%-miljøetEn 1%-klubb er en klubb som regnes seg som lovløse og som kun forholder seg til egne lover og regler. Uttrykket oppstod etter at Motorcyclist Association skal ha uttalt at 99 % av motorsyklister er lovlydige, og at den siste prosenten dermed er består av lovløse har tradisjonell MC-kriminalitet som inntektskilde, svarte Mats Bjørnstad fra Kripos.

Bjørnstad har det nasjonale fagansvaret for de kriminelle MC-klubbene.

– Vi snakker da om omsetning av narkotika, det kan være seg innkrevingsoppdrag og bruke trusselen som ligger i klubben til å innkreve det jeg vil kalle fiktiv gjeld, fortsatte Bjørnstad.

«Ryggen dekket»

Politioverbetjenten fortalte videre at flere medlemmer tok med seg personlige konflikter inni klubben da de ble etablert i Norge i 2020.
Han mener disse medlemmene nyter godt av å ha «ryggen dekket» av en internasjonalt kjent organisasjon.

– Nettopp på grunn av rykte og fryktkapitalen som ligger i den merkevaren til den klubben, sa Bjørnstad.

Les også

Politi-undersøkelse: Ingen hadde MC-lappen – alle hadde rulleblad

De kaller seg en MC-klubb. Men ingen av de politiet kartla i og rundt klubben Satudarah Oslo, hadde førerkort for MC da…

Skyting og knivstikking

Satudarah regnes som en såkalt 1%-klubb 1%-klubbEn 1%-klubb er en klubb som regnes seg som lovløse og som kun forholder seg til egne lover og regler. Uttrykket oppstod etter at Motorcyclist Association skal ha uttalt at 99 % av motorsyklister er lovlydige, og at den siste prosenten dermed er består av lovløse. Klubben har hovedsete i Nederland og regionalt hovedkontor i Danmark, ifølge Kripos.

Den siste tiden har klubben blitt knyttet til flere voldelige hendelser:

Nå har påtalemyndigheten tatt ut en begjæring begjæring Et krav om at domstolen tar stilling til et spørsmål om forbud for klubben.

MØTES I RETTEN: Klubbens forsvarere i denne saken, Usama Ahmad (tv.) og Jon Christian Elden sammen med statsadvokat Ingelin Haugen.

– Begår alvorlige lovbrudd

Det er statsadvokatene i Oslo som møter klubben i retten.

I utgangspunktet er retten til å være medlem av en klubb beskyttet av både menneskerettighetene og Grunnloven.

Les også

Går rettens vei for å forby Satudarah MC

Klubbens forsvarer sier medlemmene ikke skjønner hvorfor MC-klubben bør forbys og mener politiet ikke har nok…

– Men foreningsfriheten er ikke absolutt, sa statsadvokat Ingelin Hauge i retten onsdag morgen.

Hun mener klubbens rett til å samles går på bekostning av samfunnets rett på trygghet og sikkerhet.

– Ved interessekonflikt er det en rettstats plikt å avveie og beskytte det større gode, sa statsadvokaten.

Bjørnstad i Kripos vitnet onsdag formiddag om at politiet er bekymret for at klubben skal utvides i Norge. Han advarer mot konsekvensene.

– Vi pleier å si at «expansion leads to violence». Da smeller det, sa Bjørnstad.

Uenig om den nye loven

En av klubbens forsvarere i denne saken, Jon Christian Elden, mener det ikke er grunnlag for å forby Satudarah.

Han mener den nye lovbestemmelsen ikke kan brukes på klubben fordi saken ikke er alvorlig nok.

– Lovens krav er at det skal være tungtveiende grunner til å forby og at det skal være tvingende nødvendig, sa Elden i retten onsdag formiddag.

– Vår påstand er at begjæringen ikke kan tas til følge, fastholdt han videre.

FRA NEDERLAND: Satudarah MC er opprinnelig fra Nederland hvor hovedkontoret ligger.

Det er satt av tre dager i retten til å behandle begjæringen om forbudet.

– På linje med andre MC-klubber

Sammen med Jon Christian Elden, er det Usama Ahmad som forsvarer klubben i denne saken.

– Fra denne siden vil det tilbakevises at Satudarah MC har en kriminell profil som ha evne til å skape frykt i et lokalmiljø, sa Ahmad i retten.

Forsvarerne mener det ikke er nødvendig med et forbud.

– Satudarah er klare på at en vesentlig del av ikke består i å begå alvorlig kriminalitet, men at dette er er en MC-klubb på lik linje med andre MC-klubber, sa Ahmad videre.

Medlemmer og kriminalitet

VG har tidligere skrevet at Kripos mener Satudarah rekrutterer raskere enn andre MC-klubber og at de som rekrutterer gjerne er fra kriminelle miljøer.

Det tilbakeviser forsvareren som sier at medlemmer som har begått gjenntatt kriminalitet har blant annet blitt ekskludert fra klubben.

– Vi vil i løpet av bevisførsel belyse at enkeltmedlemmer som har begått straffbare handlinger har fått kosekvenser, sa Ahmad i sin inneldning for retten.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no