200 griser funnet døde: − Også en menneskelig tragedie

Det var en bekymringsmelding mandag som førte Mattilsynet og politiet til gården i Trøndelag der over 200 griser lå døde.

Publisert:

76 gjenlevende dyr ble besluttet avlivet. Eieren av gården er siktet for grov overtredelse av dyrevelferdsloven.

– Det er snakk om en dyretragedie, sier påtaleansvarlig ved Trøndelag politidistrikt Amund Sand.

Politiet vil kartlegge og dokumentere omfanget og finne ut hvordan vanskjøtselen av dyrene er skjedd.

– Så langt tyder opplysningene vi har på at dyrene ikke har fått tilsyn og stell over en lengre periode, sier Sand.

Bonden er preget

På pressekonferansen tirsdag opplyser han at gårdbrukeren blir avhørt i løpet av dagen. Han sier bonden er preget av det som er skjedd.

– Hvordan stiller han seg til siktelsen?

– Det får vi forhåpentligvis vite mer om i dag, sier Sand, som legger til at det ikke er aktuelt å varetektsfengsle siktede.

Kriminalteknikere er i ferd med å undersøke åstedet. Politiet vil ikke opplyse hvor i Trøndelag tragedien har funnet sted.

– Svært omfattende

– Saken er svært omfattende, i den forstand at mange dyr tilsynelatende er rammet av dårlig stell, sier den påtaleansvarlige.

Sand forteller at det bor flere på gården, men mener det kan være mange årsaker til at vanskjøtselen tidligere ikke er avdekket.

Han opplyser at bekymringsmeldingen kom fra produksjonsmiljøet.

Politiet vil i etterforskningen også vurdere om også andre enn svinebonden selv kan holdes ansvarlig.

– Sjeldent alvorlig

Mattilsynets regiondirektør i Midt-Norge Steinar Westerberg sier at tilsynet bistår politiet i etterforskningen og vil politianmelde.

Han opplyser til VG at Mattilsynet hvert år mottar cirka 12.000 bekymringsmeldinger om dyrevelferd.

– Men det er svært sjelden vi har så alvorlige saker som denne, sier regiondirektøren.

I 2021 registrerte Mattilsynet i alt 17 saker om alvorlig vanskjøtsel i besetninger av storfe, hest, svin, sau og fjørfe.

Politihuset i Steinkjer.

Trøndersk svineproduksjon utgjør nærmere 20 prosent av norsk svineproduksjon. 1,6 millioner griser ble slaktet i Norge i 2020.

– Trist og lei meg

– Jeg blir trist og lei meg og tenker på dyra, men nå har de i hvert fall fått fred, sier leder for Trøndelag bondelag Petter Harald Kimo til VG.

Han understreker at han bare kjenner saken fra media og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det viktigste nå er å ta vare på menneskene som er berørt. Slike saker er også en menneskelig tragedie. Det er en ufattelig og tung situasjon som er vanskelig å forstå, sier Kimo.

I Norge er det om lag 2000 svineprodusenter. Bondelaget presiserer at dyrevelferd er den enkelte bondes ansvar.

Gjennom dyrevelferdsprogrammet for svin har det i årene 2019–2021 vært over 7000 veterinærbesøk hos svineprodusenter.

Mattilsynet gjennomførte i 2021 og 2022 totalt 600 uvarslede tilsyn hos svineprodusenter, som ledd i en kampanje for økt dyrevelferd.

Vel halvveis – etter 342 tilsyn – var det funnet ett eller flere brudd på regelverket i 53 prosent av dyreholdene.

De fleste bruddene var knyttet til at grisene hadde for lite strø og rotemateriale, men det var også mange brudd på reglene knyttet til behandlingen av syke og skadde dyr.

Skjerpede straffer

Vanskjøtsel av besetninger er en form av mishandling som rammes av dyrevelferdsloven.

Straffenivået for overtredelser er vesentlig skjerpet de siste årene, ifølge Økokrim, som har ansvaret for å bekjempe dyrevelferdskriminalitet.

Grov overtredelse straffes med fengsel inntil tre år, og simpel overtredelse straffes med fengsel inntil ett år.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no