VIL SETTE GRENSE: Lundteigen vil beholde mer av kraften når norske vannmagasiner når et visst minstenivå. Her fra Førrevassdammen i Blåsjø i Rogaland.

Sp-Lundteigen ut mot egen regjering

Sp-kjempe Per Olaf Lundteigen går ut mot egen regjering. – Folk forventer at regjeringen kommer med nye løsninger på strømpriskrisen. Så er det de får et nytt utvalg. Det er rett og slett for dårlig, sier han.

Publisert:

– Det er ikke til å komme fra at det er stor frustrasjon på grasrota i vårt parti over manglende initiativ for å løse strømpriskrisen. Det forventes at regjeringen endelig setter seg i førersetet for å vise vei ut av den krisen. Da holder det ikke å komme med nye utredninger, sier Lundteigen til VG.

Harmen skyldes at regjeringen vil oppnevne et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det er mulig å få ned strømprisen. Det bekreftet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag overfor Dagbladet.

– Folk forventer handling for å få ned strømprisen, ikke noen ny utredning. Det er jo nettopp dette energikommisjonen skulle utrede, sier Sp-kjempen, som har vært innvalgt på Stortinget i snart 30 år - siden 1993.

MYE UT AV LANDET: Per Olaf Lundteigen sier kraftkablene til utlandet skal bidra til kraftutveksling som går begge veier mellom Norge og Europa. Han sier at det ikke er tilfelle: Norge sender mye mer ut enn vi får inn.

Kommisjonen han viser til er den regjeringsoppnevnte energikommisjonen, som skal levere sin innstilling 1. februar. De skulle etter planen være ferdige før jul, men måtte utsette fristen.

I en kronikk i VG foreslår han at regjeringen tar konkrete grep for å redusere eksporten av kraft til Europa.

VG har snakket med flere i Senterpartiet som er på linje med svært erfarne Lundteigen (69).

BUSKERUD-FAN: Magnus Weggesrud er fylkesordfører-kandidat ved fylkestingsvalget til høsten. På bildet er han innsvøpt i det gamle fylkesflagget til Buskerud under det desentraliserte landsmøtet i partiet i 2021.

En av dem er Magnus Weggesrud (32) - partiets kandidat som fylkesordfører i det gjenopprettede Buskerud fylke.

– Jeg er enig med Per Olaf. Vi trenger mer handling nå, vi kan ikke bare sette ned utvalg og utrede i evigheter. Regjeringen må ta mer kontroll over kraften og markedet for å holde prisene lavere, sier Weggesrud til VG.

– Viktig med handlekraft for å styrke et svekket Senterparti?

– Det er viktig for folk i Norge at regjeringen viser handling. Vi kan ikke fortsette å plastre såret med strømstøtteordninger i all fremtid. Samtidig er det også viktig for Sp at regjeringen evner å gjøre ord til handling, svarer Weggesrud.

– Eksport, ikke utveksling

Per Olaf Lundteigen viser til at likestrømkablene til Danmark/Tyskland/Nederland og England har fått konsesjon for kraftutveksling, ikke krafteksport.

– Utgangspunktet er altså utveksling av kraft, men når vi ser på virkeligheten, så viser det seg at det i liten grad dreier seg om reell utveksling, sier han:

Lundteigen vil ha mer jevn utveksling av kraft mellom Norge og Europa.

Tallene fra de to siste årene avslører at utvekslingen har endt opp i norsk eksport. Netto eksport fra Norge var 30 terrawattimer. Da kan vi med avtalen i hånden kreve at det ikke lenger aksepteres at Norge bidrar med så mye kraft til Europa, uten at vi får noe tilbake.

Han skriver at det ikke bør tillates nettoeksport når norske vannmagasiner er under et visst nivå og at denne praksisen må gjennomføres og at «dette må meddeles EU-kommisjonen og den britiske regjeringen.

– Helt vanvittig

Leder Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri, reagerer kraftig.

– Det er helt vanvittig å nedsette et slik utvalg som skal utrede hva staten kan gjøre for å få ned strømprisen. Det vi trenger nå er handling, ikke nye utredninger.

Det sier Lier-Hansen til VG etter at det torsdag ble kjent at regjeringen vil sette ned et strømutvalg etter at energikommisjonen leverer sin innstilling 1. februar.

TYSK VRI: Stein Lier-Hansen ber regjeringen se til Tyskland.

– De langsiktige løsningene vil energikommisjonen levere vurderingene av. Det får holde. Det er de kortsiktige løsningene folk etterspør, ikke minst næringslivet og industrien, sier Lier-Hansen.

Han er veldig klar på hvilken kortsiktig vei norsk industri trenger.

– Det kommer til å ta tid før regjeringen får opp et fungerende fastprismarked. I mellomtiden må regjeringen velge den tyske løsningen, hvor staten tar regningen for strømkostnader over 70 øre kilowattimen, for trefjerdedeler av forbruket.

– Finnes ikke enkle løsninger

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier han «kan forsikre Lundteigen om at regjeringen hver eneste dag jobber for å løse energikrisen og få strømprisene ned».

– Vi har gjort mye, blant annet trygget forsyningssikkerheten vår gjennom vinteren, fått på plass en strømstøtteordning som avlaster husholdningene for de ekstrem høye strømregningene, etablert et fastprisregime for næringslivet og tatt grep for hurtigere utbygging av ny kraft og nytt nett, men vi skal selvfølgelig også gjøre mer. Dessverre finnes det ingen raske og enkle løsninger, sier Aasland.

STÅR PÅ SITT: Terje Aasland sier vi aldri har vært i en lignende situasjon, og at det derfor er nødvendig med en utredning.

Han forsvarer oppnevnelsen av utvalget.

– Her blander Lundteigen mellom tiltak på kort og lang sikt. Situasjonen vi står i er helt ny, noe vi aldri tidligere har opplevd. Det gjør at vi også trenger et bredere kunnskapsgrunnlag for å finne løsninger som fungerer på lengre sikt. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har derfor besluttet at vi skal gå gjennom ulike forhold ved prisdannelsen for strøm.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no