MOBBEEKSPERTER: Fra venstre, Tove Flack, Kristin Oudmayer og Stian Lindbøl. Foto: Magnar Kirkenes, Kristian Helgesen, Hugo Bergsaker

Ekspertene svarer: - Hvorfor mobber noen?

(VG Nett) - Foreldre som tror barnet deres er en mobber må vise at de tar dette på dypeste alvor, mener Stian Lindbøl i Medietilsynet.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Bry deg på Facebook!

VGs ekspertpanel i mobbesakene har tirsdag svart på tre spørsmål om de som mobber:

1. Hvorfor mobber noen?2. Ser dere fellestrekk ved de som mobber?3. Hva gjør foreldre som oppdager at eget barn mobber andre?

Tove Flack:

1. Det finnes en opplevd «gevinst» ved mobbing. For enkelte kan det å gjøre noen til offer gi dem selv en følelse av å være mektige. Følelsen av tilhørighet til vennene kan bli forsterket ved at noen utestenges. Ved å få andre til å tenke negativt om spesielle elever kan en «spille ut» en konkurrent.

2. Et fellestrekk for mobbere er at de velger å bruke aggressive væremåter for å oppnå det de vil. Årsakene til at de velger aggressive strategier kan være sammensatt. Liten medfølelse med andre, eller høyt ønske om status og makt er noen viktige faktorer som øker sjansen for mobbeatferd.

3. Det er veldig forskjellig, men heldigvis er det mange som samarbeider med skolen om å få barnet til å stoppe mobbeatferden. Noen ser dessverre gjennom fingrene med det som skjer så lenge deres barn later til å ha det bra sosialt.

Kristin Oudmayer:

1. For å hevde seg selv, styrke sin posisjon og for selv å unngå å bli mobbet. Noen mobber også fordi det er omgangsformen i gjengen, og gjør det uten å tenke over at det er det de gjør.

2. Enkelte trekk går igjen, men viktig å understreke at mobbere ikke er én bestemt type barn. Mange flinke til å snakke seg ut av situasjoner, har ofte sterk utstråling, mange venner og en tydelig posisjon i vennegjengen. Tilkjennegir, av ulike årsaker, i mindre grad medfølelse og forståelse for andres følelser og situasjon.

3. Få barnet ditt til å fortelle med sine egne ord - og uten å avbryte det. Beskriv på en rolig måte hvordan du oppfatter situasjonen og hva du mener om den. Forklar hvordan den som opplever mobbingen har det. Ta rede på hvordan barnet ditt oppfører seg og har det på skolen. Vær inviterende i forhold til dialog med både skole og andre foreldre.

Stian Lindbøl:

1. Selvhevdelse, dårlig selvtillit, familiære forhold - kan være noen grunner. Det er lettere å ta de som er svakere. Følelse av makt og kontroll er også elementer som gjør at noen mobber.

2. Ja, som nevnt handler det både om behov for selvhevdelse, aksept og status innenfor en sosial gruppe. I tillegg må man ikke glemme de som er tilskuere til mobbing både aktivt og passivt. Det er jo de som gir næring til at mobberen/-ne fortsetter.

3. De må vise umiddelbar handlekraft. Ikke anklage barnet sitt før de har funnet ut sammenhengen. Foreldre må straks vise at de tar dette på dypeste alvor og at de vil komme til bunns i saken. Ved å vise handlekraft og konsekvens, som står i forhold til forseelsen, gir foreldre et tydelig signal om at mobbing er uakseptabelt.

Møt ekspertene hver dag på Bry Deg-siden på Facebook.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder