VIL VÆRE STRENGERE: Erna Solberg synes folk som sier nei til jobber får klare seg på 70 kroner dagen. Foto: AUDUN BEYER-OLSEN

Solberg: - Lev for 70 kroner dagen eller jobb!

(VG Nett) Erna Solberg vil innføre arbeidsplikt og en nødhjelpssats på 70 kroner dagen for å luke ut late sosialhjelpsmottakere av Nav-systemet.

  • Øyvind Gustavsen

Det er for lett å utnytte trygdesystemet og unødvendig mange blir uføre, mener Erna Solberg.

I et intervju med Bergens Tidende tar hun til orde for en rekke tiltak for å rydde opp i Nav-rekkene.

- Vi vil innføre arbeidsplikt. Det betyr at det ikke er akseptabelt å si nei til jobber fordi de mener jobben ikke passer dem. Vi mener også at kravet om å flytte dit en jobb befinner seg må praktiseres strengere. De som sier nei må ta konsekvensene, sier hun til avisen.

- Kan bli rusmisbrukere av lediggang

Overfor VG Nett utdyper hun synspunktene.

- Vi må tørre å diskutere i Norge at vårt system fratar folk en del av arbeidsevnen. Rusmisbruket kan øke hos folk fordi de ikke har noe annet å drive på med, sier hun.

Solbergs oppskrift er å sette folk i aktivitet fra den dagen de ber om sosialhjelp.

- I stedet for passivt å vente på at Nav skal vurdere nødvendige tiltak, bør folk holdes aktive, sier hun.

- Bør pålegges aktivitetstilbud

Hun besøkte forrige uke Åmli og Grimstad kommune, der de som ber om sosialhjelp settes til å klippe plenen for eldre damer, hugge ved eller kjøre varer hjem for folk.

- I dag er det opp til den enkelte kommune å innføre arbeidsplikt eller ikke for sosialhjelpsmottakere. Vi mener de bør pålegges dette, sier Solberg.

Ifølge Høyre er det to hovedgrupper som mottar støtte fra Nav: De som av helsemessige årsaker ikke arbeider, og sosialhjelpsmottakere som av økonomiske årsaker trenger hjelp. Solberg understreker at hun her ikke snakker til de som er uføre eller syke, men sosialhjelpsmottakere.

Dagsats: 70 kroner

Sterkt funksjonshemmede Torstein Lerhol gikk i mars ut i VG Nett og sa han blir forbannet av ungdom på trygd.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm svarte med å si at det er «for lett å havne på det sporet der du ender opp som ufør.»

I BT forslår Solberg en dagpengesats godt under det vernepliktige får, for de som takker nei til jobbene de blir tilbudt.

70 kroner dagen får man nøye seg med da, mener Solberg.

- Er du ungdom og det ikke er noe i veien med deg annet enn at du har det vanskelig i arbeidsmarkedet fordi du har kommet litt skeivt ut, bør man enten takke ja til jobb eller klare seg på en nødsats på 70 kroner, sier hun.

- Kan man leve for 70 kroner dagen?

- Nei, de færreste kan det. Men du må også spørre om vi som samfunn kan leve med at ungdom tar et friår på sosialkontorets regning.

306.000 uføretrygdede personer

Ferske tall VG Nett har hentet fra Nav viser at det ved utgangen av desember 2011 var 306.700 personer som mottok uførepensjon i Norge.

Det er 5000 flere enn året før, og utgjør 9,5 prosent av hele den voksne befolkningen. Bare 55.074 av disse hadde en uføregrad på under 100 prosent.

4638 ungdommer mellom 18 og 24 år fikk uførepensjon ved utgangen av fjoråret. 4583 av mottakerne var mellom 25 og 29 år gamle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder