ADVARER: Forsvarsadvokat Vahid Ala'i mener mange advokater føler seg presset til å gi innsatte gaver og goder for å kunne beholde dem som klienter. Foto:

- Gir gaver for å kapre klienter

Med penger, tobakk og svertende rykter som våpen, forsøker Oslo-advokater å krige til seg lukrative klienter, mener advokat Vahid Ala'i.

  • Lars Håkon Grønning
  • Eric B. Utheim

Nå går han til frontalangrep på sine kollegaer i Oslo.

- Det virker som en del advokater gir gaver til fengselsinnsatte, for å kapre andres klienter, sier Vahid Ala'i til VG.

Føler press

Han mener gaveutdeling er vanlig i forbindelse med såkalt klientkapring, og at det er skapt en forventning i fengslene om at advokatene skal ha med gaver inn.

- Advokater har ikke tatt årevis med utdanning for å bli smuglere. Men mange føler seg presset. Hvis de ikke tar med røyk eller andre gaver, risikerer de å miste klienter, hevder Ala'i overfor VG.

INNKLAGET: Advokat Harald Stabell ble innklaget til advokatforeningen etter at han navnga fire kolleger. Foto: Geir Otto Johansen

Ala'i har jobbet som forsvarsadvokat i snart 14 år, de to siste i Oslo etter mange år på Vestlandet.

- Dette problemet er regelen snarere enn unntaket i Oslo, mens det er mye mer sjeldent andre steder. Spesielt hos utenlandske klienter er forventningen om at forsvareren skal bidra med mer enn advokattjenester stor.

Han tok nylig opp problemstillingen i advokatenes eget fagtidsskrift, Advokatbladet.

Tilbudt penger

En av de som har blitt utsatt for et grovt forsøk på klientnapping, er Lommemannen-forsvarer Gunhild Lærum.

- Jeg hadde et tilfelle der en klient fortalte meg at han hadde fått ti tusen kroner av en annen advokat for å bytte forsvarer, sier Lærum, som ikke ønsker å gi flere detaljer om den aktuelle saken.

- Det har også vært saker hvor tolker har fungert som agenter for enkelte advokater. En av disse klaget jeg inn til advokatforeningen, sier hun.

SPØRRENDE: John Christian Elden spør seg hvem som har skapt forventningene hos fangene. Foto: Trond Solberg

En av landets mest kjente forsvarsadvokater, John Christian Elden, sier at han jevnlig blir bedt om å yte mer bistand til klienter enn det regelverket tillater.

- Man kan få et inntrykk av at innsatte har en del forventninger, og man kan spørre seg hvordan de har fått disse, sier Elden, som ikke ser det som sin oppgave å formidle klær og mat til sine klienter.

Han forteller at han blant annet har opplevd at en klient opplyste at han ønsket å bytte forsvarer fordi han hadde behov for å få formidlet beskjeder ut fra fengselet.

- Samtidig gjorde han det klart at han ville ha meg som forsvarer igjen når saken skulle opp for retten, sier Elden.

- Velkjent problem

Leder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund sier at ansatte i norske fengsler er godt kjent med at advokater bruker gaver og tjenester for å verve klienter.

BEKREFTER: Leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud. Foto: VG

- Dette er en velkjent problemstilling, og de fleste tjenestemenn har etter hvert en oversikt over hvilke advokater de skal være spesielt påpasselige overfor, sier Svenkerud.

Han viser blant annet til et tilfelle i Tromsø i fjor, der en advokat smuglet inn røyk til en mindreårig innsatt.

- Da betjentene oppdaget dette, ble røyken beslaglagt, noe som førte til en konfrontasjon der betjentene ble truet og spyttet på, sier forteller forbundslederen.

Oslo-problem

Høyesterettsadvokat Harald Stabell tror problemstillingen først og fremst er gjeldende i Oslo-området.

- Det er i Oslo at konkurransen er hardest, og det er tydelig at konkurransen om straffesaker har blitt tøffere og hardere. Tendensen har vært helt klar, med mer bruk av etisk tvilsomme metoder. Når man yter tjenester til innsatte, kan dette ha karakter av bestikkelser, sier Stabell.

I Morgenbladet tidligere i år pekte han på fire kjente forsvarere som han mente det ofte dukket opp rykter om når problemstillingen ble diskutert.

En av disse har nå meldt ham inn til advokatforeningen som følge av uttalelsen.

- Det er en klage jeg tar med stor ro, sier Stabell.

SLÅR TILBAKE: Sigurd Klomsæt. Foto: Petter Emil Wikøren

Slår tilbake

Sigurd Klomsæt navngis som en av de verste klientkaprerne. Nå slår han tilbake, og mener hans kritikere selv bedriver klientkapring - ved å sverte ham i media.

Høyesterettsadvokatene Harald Stabell og Mette Yvonne Larsen navnga blant andre Klomsæt som versting i en nylig artikkel i Morgenbladet.

- Det er ikke grenser for hva enkelte tillater seg i sin egen klientkapring. Det finnes ikke saklig grunnlag for å hevde det disse personene gjør i Morgenbladet. De sier de har dette fra rykter. Hva går ryktene ut på? Og hvem har uttalt dette?, spør Klomsæt.

- Det å slenge dritt om andre er bevist klientkapring. Dette er bevisst sjikane uten hold i faktum. Det har rammet min forretning. Jeg har mistet klienter på grunn av disse beskyldningene, og det er jo poenget. Jeg vil anta at personene som gjør dette gjør det for å sverte meg, og for sin egen markedsførings skyld.

ETTERLYSER RYGGRAD: Ellen Holager Andenæs. Foto: VG

- Misfornøyde

Han fyrer også av en ny kraftsalve mot Stabell:

- Ja, jeg har overtatt klienter. Blant annet saker fra Stabell, fordi klientene var misfornøyde.

Klomsæt har siden starten av sin karriere tatt med blader, aviser - og der det er tillatt - tobakk inn til klienter i fengsel.

- Jeg har aldri opplevd dette som et problem. Mange innsatte har ingen andre rundt seg. Jeg kjenner ikke til en eneste kollega som bedriver det Vahid Ala'i beskriver.

Torkjell Solbø er også navngitt som klientrapper, av blant andre Stabell.

- Det gir ingen mening. Mitt firma er i ferd med å trappe ned antall straffesaker. Jeg har intet ønske om å få flere strafferettklienter.

Han har meldt Stabell, Mette Yvonne Larsen og Morten Furuholmen til Advokatforeningens disiplinærutvalg for uttalelsene om at han er klientkaprer.

- Jeg har fått et brev jeg tolker som en beklagelse fra Stabell. Hva som skjer med de to andre vet jeg ikke.

Skjult agenda

Solbø mener det er mye ryktespredning og skjulte agendaer i bransjen.

- Jeg har selv mistet klienter, fordi andre innsatte har truet mine klienter. To sa det rett ut: «Vi kan ikke ha deg som advokat, fordi vi trues av andre innsatte». De har senere byttet tilbake.

Frode Sulland er leder i Forsvarergruppen. Han skiller mellom det å ta med gaver inn i fengsel, og klientkapring.

- At innsatte, og da spesielt utlendinger, forventer at advokatene bringer gaver, låner ut telefon og lignende er et forholdsvis nytt fenomen. Jeg har i liten grad stiftet bekjentskap med dette.

Klientkapring er imidlertid ingen ny problemstilling.

- En viktig problemstilling som det har vært fokusert på i mange år. Internjustisen i advokatmiljøet er streng. Derfor har også omfanget med klientkapring blitt mindre. Det er ikke greit å få et slikt rykte på seg.

Bør ha ryggrad

Ellen Holager Andenæs ser ikke behovet for regelinnskjerpningene Ala'i etterlyser.

- Det er ikke tillatt å ta med tobakk. Hvorfor ikke ha ryggrad nok til å følge reglene som de er?

Hun skiller press fra innsatte om å ta med gaver, og press fra andre advokater mot egne klienter

- Det er mulig jeg har blitt utsatt for klientkapring, men det er ikke noe jeg går og funderer på. Av og til er det berettiget at advokater mister klienter, av og til opplever man ting som tyder på ufine metoder.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med advokatene Mette Yvonne Larsen og Morten Furuholmen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder