ULLEVÅL: Oslo universitetssykehusbestår av sykehusene Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Foto: SCANPIX

ULLEVÅL: Oslo universitetssykehusbestår av sykehusene Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Foto: SCANPIX

Brannvesenet vurderte å stenge sykehus

Brann- og redningsetaten har vurdert å stenge deler av Oslo universitetssykehus fordi rømningsveiene er for dårlige.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL


Etaten har nylig vært på befaring på sykehuset, og det ble avdekket mange brudd på brannforskriftene, melder TV 2. Dårlige rømningsveier, nødutganger som kun kan åpnes med nøkkelkort, avdelinger uten sprinkleranlegg og dører som ikke er godkjent er noen av funnene.

I rapporten etter tilsynet heter det at en brann her raskt vil kunne utvikle seg til en katastrofe. Videre heter det at brannvesenet vil ha store problemer med å begrense og slukke en brann på sykehuset.

Vurderte stenging

- Vi har vurdert å stenge, men i dette tilfellet anser vi risikoen ved å flytte pasientene som større enn å stenge sengepostene, så det har vært en totalvurdering fra vår side, sier seksjonsleder Karl-Henning Lund i Oslo brann- og redningsetat til TV 2.

På spørsmål om ikke sykehuset burde gjort noe med dette tidligere, må administrerende direktør Bjørn Erikstein si seg enig.

- Det kan man jo lett si seg enig i, og så er vi der vi er i dag og må ta tak i det på en god måte, sier Erikstein til TV 2.

Varslet tvangsmulkt

Fra før har Arbeidstilsynet anbefalt utbedringer for flere milliarder kroner ved Oslo universitetssykehus, som består av sykehusene Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

I november varslet Arbeidstilsynet dessuten tvangsmulkt til Oslo universitetssykehus på 1 million kroner per virkedag hvis de ikke vedtar en tidfestet vedlikeholdsplan for å utbedre bygninger, arbeidslokaler og inneklima. Fristen for å oppfylle pålegget er 1. mars 2012.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder