Birgitte-saken til Høyesterett for tredje gang

Fetteren til Birgitte Tengs vil ikke betale erstatning for drapet han er frikjent for. Kjennelsen fra Gulating lagmannsrett påkjæres til Høyesterett for tredje gang.

  • NTB

Artikkelen er over 15 år gammel

Birgittes fetter vil påkjære kjennelsen fra Gulating lagmannsrett. Kjæremålet blir sendt til Høyesterett i løpet av neste uke, opplyser hans forsvarer, høyesterettsadvokat Håkon Helle til NTB.

Birgittes fetter påklager også avgjørelsen om at drapssaken henlegges, til Riksadvokaten. Statsadvokaten i Rogaland avgjorde tidligere i uken at det ikke er grunnlag for videre etterforskning.

-Vi påkjærer både på grunnlag av bevis og saksbehandling, sier Helle. Han mener at det foreligger nye bevis i saken som skulle tilsi at saken ble tatt opp til ny behandling. Helle mener dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg viser at det var i strid med folkeretten å idømme erstatning etter at fetteren var frikjent.

Det er tredje gangen erstatningsdommen blir anket og påkjært til Høyesterett. Gulating lagmannsrett avgjorde tidligere i høst at dommen fra 1998 skal bli stående. Birgittes fetter ble da dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre, til tross for at han ble frikjent for drapet. Høyesterett fant den gangen ikke grunn til å oppheve dommen.

Etter at fetteren fikk medhold i Strasbourg, behandlet Høyesterett saken nok en gang. Domstolen fant da grunnlag for å sende saken tilbake til Gulating.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder