Voldtektsutvalg ba om 30 politietterforskere - fikk bare 12

SA NEI: Justisminister Knut Storberget forkastet ideen om å sette ned en egen spesialenhet for å forhindre seksuell vold. (Ap) Foto: Alf Øystein Støtvig/ VG

Knut Storberget vraket egen voldtektsenhet

(VG Nett) Et voldtektsutvalg nedsatt av Knut Storberget, foreslo i 2007 en spesialenhet i politiet med ansvar for seksuelle overgrep. Men justisministeren har selv forkastet forslaget.

Artikkelen er over åtte år gammel

Et av hovedtiltakene voldtektsutvalget foreslo var å etablere en ny sentral, landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (Sepol). Utvalget ba om 30 årsverk, at enheten skulle være operativ 24 timer og kunne bidra til med etterforskning ved landets politidistrikter. Dette ble aldri noe av.

Statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, sier at de har vurdert et Sepol veldig nøye, men konkluderte med at det ikke var et hensiktsmessig alternativ.

GODT NOK: Statssekretær i justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, mener SEPOL er unødvendig, og at dagens løsning er det beste. Foto: Scanpix

- Det ville tatt altfor lang tid å få på plass et eget særorgan for etterforskning av voldtekter. Vi ville få på plass en voldteksenhet raskt, og opprettet derfor denne hos Kripos. Etterforskerne i spesialenheten gjør en fantastisk god jobb ved blant annet å bistå politidistriktene i voldtektssaker, sier Aas-Hansen.

LES OGSÅ: Svært grov voldtekt i Oslo

Selv om voldtektsutvalget ba om 30 årsverk til Sepol, er det i dag bare 12 årsverk i Kripos.

- Vi har i dag så mange vi har kapasitet til. Vi startet med 4 og nå er det 12. Vi vurderer om det skal inn enda flere spesialetterforskere, forteller Aas-Hansen.

I Bergen og Oslo er situasjonen alvorlig. Av 19 anmeldte overfallsvoldtekter, er bare tre gjerningsmenn tatt i Bergen.

I Oslo er det registrert 40 overfallsvoldtekter eller forsøk på overfallsvoldtekt. Det er 16 flere enn i samme periode i fjor. Politiet viser også i en rapport at det stadig oftere er flere gjerningsmenn involvert i voldtektene.

Ikke godt nok

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener at dagens situasjon er uakseptabel.

LES OGSÅ: Storberget ber om mobilisering etter voldtektsbølge

- Vi må se på vellykketheten til den situasjonen vi har i dag. Vi har et rekordhøyt antall overfallsvoldtekter og oppklaringsprosenten er lav. Når vi ser en slik utvikling er det klart at dagens system ikke fungerer.

Elvestuen etterlyser oppfølging av det voldtektsutvalget foreslo.

UAKSEPTABELT: Nesteleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener at rapporten fra voldtektsutvalget har blitt oversett. Foto: Scanpix

- Vi ønsker en tettere oppfølging av av voldtektsutalgets rapport. Det holder ikke med 12 årsverk i Kripos, når utvalget ba om 30. Hvis vi skal gå videre med det som er etablert i Kripos, må det synliggjøres at det er vellykket. Justisdepartementet har bare gjennomført noen få tiltak i stedet for å ha en systematisk oppfølging av rapporten, mener Elvestuen.

LES OGSÅ: Lederen for voldtektsutvalget skuffet

Skylder på skjenketider

Aas-Hansen mener at en reduksjon i skjenketidene ville gjort for eksempel hovedstaden tryggere.

- Sånn som situasjonen er i dag, blir store politiressurser bundet opp i sentrumsgatenr pga fyllebråk i helgene. Dermed blir det lite politi i andre deler av byen på denne tiden. Dette går ut over særlig kvinners trygghetsfølelse og bevegelsesfrihet. Vi må få redusert skjenketidene og vi har sett at det har hjulpet i andre byer.

Elvestuen er uenig med Aas-Hansen om at skjenketidene må strammes inn.

- Jeg mener det blir feil å begrense alle sin frihet på grunn av noen få voldtektsmenn. Man skal ikke straffe befolkningen, det er gjerningsmannen man skal ta. Du skal føle deg trygg uansett om du går hjem 02.00 eller 03.00.

Justisministeren må handle

Ordfører i Oslo, Fabian Stang, mener justisminister Knut Storberget må involvere seg mer i saken.

- Jeg mener at Storberget må gå inn i virksomheten og se hvordan ting kan drives bedre. Vi må ha mer fokus på å forebygge voldtekter, det sparer også etterforskningsressurser. Vi står ovenfor et stort samfunnsproblem, og den voldtektsbølgen vi nå ser over hele landet må være en prioritet å få kontroll over.

OMORGANISERING: Ordfører i Oslo, Fabian Stang, mener Knut Storberget må gå inn i systemet, og endre det slik at det fungerer. Foto: Scanpix

Stang mener det handler mye om pengemangel.

- Det er alltid et spørsmål om penger, og Storberget må få bevilget mer penger til politiet. Spesielt i den spesielle situasjonen vi er i nå med tanke på terrorangrepet. Det er selvfølgelig nødvendig å bruke store ressurser på dette, men det må være mulig å gjøre begge deler. Det må faktisk være mulig å skaffe nok ressurser i dette landet, så folk kan føle seg trygge. Vi trenger mer synlig politi i gatene.

Ordføreren har sett seg nødt til å ta saken i egne hender.

- Jeg er ikke tilhenger av lokalpoliti, men vi har i vår fortvilelse engasjert vektere til å gjøre politiets jobb. Det koster penger, men vi mener at sikkerhet er så viktig at vi har funnet rom til det i vårt allerede stramme budsjett. Dette gjøres da ved at vektere må patruljere voldtektutsatte områder.

Ikke nok politi

Justispolitisk talsmann og nestleder i Frp, Per Sandberg, er enig med Stang i at Storberget må frigjøre mer midler.

- Det er helt klart at det er en sammenheng mellom antall voldtekter og synlig politi i gatene. Vi har mange politifolk som står uten jobb pga ressursmangel, men som kunne gjort en stor innsats for å forebygge mot voldtekt. Synlig politi er ikke bare forebyggende mot voldtekt, men også andre ting som for eks. tagging. Bare dette alene koster oss rundt 120 millioner i året i Oslo.

MER POLITI: Nestleder i FRP, Per Sandberg, etterlyser mer synlig politi i gatene. Foto: Scanpix

At Oslo kommune har engasjert vektere til å gjøre politiets jobb synes Sandberg er uheldig, men nødvendig.

- Det er rett og slett ikke nok kapasitet hos politiet. Nå har vi faktisk flere vektere i landet enn vi har politifolk. Og når situasjonen er som den er i dag, må vi gjøre noen grep. Dette gjelder ikke bare Oslo, men også andre politidistrikt som har avgitt kompetanse til etterforskningen av terrorangrepet 22. juli.

Sandberg påpeker at det er viktig å bruke ressurser på terrorangrepet, men er ikke fornøyd med resultatet av det.

- Når vi ser konsekvensene av å avgi så mye kompetanse uten at det blir erstattet på noe vis, så er det en katastrofe for samfunnet. For eks. så besøkte jeg Follo politidistrikt for litt siden. Før 22. juli hadde de ca. 300 saker i behandlingskø. Nå er det tallet oppe i 450.

Siden onsdag har VG Nett bedt om et intervju med justisminister Knut Storberget har ikke ville stille, og forklart det med at han ikke har hatt tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder