VENNENEKT: To av Breiviks beste venner mener det vil gå ut over privatlivets fred om deres vitnemål skal filmes. FOTO: VG/HELGE MIKALSEN

Breivik-venner ber om filmfritak

(VG Nett) To av Anders Behring Breiviks beste venner ber om fritak fra å bli filmet når de vitner i retten. De frykter at opptak skal komme på avveie.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL


Forrige fredag fikk de to vennene av Breivik vite at de er stevnet som politiets vitner i rettssaken. Begge to har vært nære venner av Breivik siden videregående, og de har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å ha kontakt med media

På avveie

I en anke som er levert Oslo tingrett i dag, forklarer de to hvorfor de ikke ønsker å bli filmet når de skal stå i vitneboksen og hvorfor de ikke vil at opptakene skal lagres hos Riksarkivet.

- Lyd- og bildeopptak for overføring til andre rettssaler vil innebære en krenkelse av vårt personvern og vår rett til privatliv og familieliv, skriver de to i anken.

De to frykter at filmopptak kan komme på avveie og havne i redaksjoner hvor det kan bli publisert. I brevet påpeker vennene at saken har vært en stor belastning for dem.

Fare for personvern

De to argumenterer også for at det er en krenkelse av deres personvern at deres vitnemål skal filmes og oppbevares i Riksarkivet.

- Domstolsadministrasjonens intensjon om at opptaket ikke skal publiseres er ingen garanti, og utgjør en fare for vårt personvern, heter det i anken.

De to frykter også for hvordan opptakene med vitnemålene kan bli brukt i fremtiden.

- Hvis ingen kan benytte vårt vitnemål etter 25 år uten etter samtykke fra oss, bør vi allerede i dag kunne nekte samtykke til at vårt vitnemål blir tatt opp på film, står det i anken.

Brevet er signert av begge vennene. En av de to jobber som advokat i Justisdepartementet.

Vanskelig å komme unna

Proffessor Jo Stigen ved Universitetet i Oslo mener det skal bli vanskelig for de to å nå gjennom med anken.

- Jeg vet ikke om noen bestemmelser som kan gi dem medhold i anken. I realiteten er det kun en utvidelse av rettssalen, sier strafferettsekspert og professor Jo Stigen ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo (UiO).

Stipendiat Anine Kierulf mener at vitnemål i utgangspunktet er offentlig og at det ikke er en menneskerett for vitner å unnta sin forklaring for retten.

- Hadde rettssalen vært stor nok, hadde ikke dette vært en problemstilling, sier Kierulf til VG.

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 verner fire rettigheter: privatlivet, familielivet, hjemmet og korrespondansen.

- Belastningen må da være så stor at det kan sies å være en menneskerettighetskrenkelse, men i utgangspunktet høres det ikke ut som om det er det, sier Kierulf.

Stipendiaten mener det er vanskelig å kommentere tingrettens beslutning om arkivering og Breivik-vennenes anke siden man ikke vet hva som skjer med saken i fremtiden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder