ØKENDE: Det blir stadig flere innvandrere i Oslo og rundt en del større norske byer. Foto: Arkivfoto: Markus Aarstad / VG

Ny statistikk: Nesten 50 prosent innvandrere i Oslo i 2040

(VG Nett) Rundt de største byene vil andelen innvandrere øke eksplosivt, tror Statistisk Sentralbyrå.

  • Lars Akerhaug

Statistisk Sentralbyrå har for første gang regnet ut hvor mange med innvandrerbakgrunn som vil bo i landets fylker og i noen større kommuner frem mot 2040. Det går frem av rapportentil SSB.

Når Statistisk Sentralbyrå bruker begrepet innvandrer eller innvandrerbakgrunn, dreier det seg om personer som har innvandret til landet eller norskfødte med innvandrerforeldre.

Beregningene fra byrået tilsier at det vil være mellom 40 og 56 prosent innvandrere i Oslo i 2040. Det mest sannsynlige tallet er 47 prosent, tror statistikerne.

Statistikken viser også at antallet innvandrere er økende. Antallet innvandre vil dobles fra 600.000 til drøyt 1,5 millioner, anslår byrået. Særlig vil andelen innvandrere vokse rundt noen av de største byene, blant annet Sandnes, de østlige delene av Akershus og industribyene i Østfold og Buskerud.

Veksten vil også øke raskt, 3-4 ganger raskere enn nivået i dag.

Foruroligende

Statistisk sentralbyrås anslag over antallet innvandrere i Norge de kommende årene, er svært foruroligende slik dagens integreringspolitikk er, mener Frp-leder Siv Jensen.

En vekst i innvandringen på linje med den SSB anslår, vil gi store integreringsutfordringer, mener Frp-lederen.

- Norge har altfor lenge vært et attraktivt land for asylsøkere og innvandrere. Frp mener det er på høy tid med en mer restriktiv politikk, sier Jensen til NTB.

Frp-lederen mener dagens integreringspolitikk ikke er egnet til å håndtere denne utfordringen.

- Jo flere innvandrere det blir, jo vanskeligere vil det være å få til en god integrering, sier Jensen.

Hun sier Frp vil stramme inn innvandringspolitikken og gi færre opphold i Norge. I tillegg vil Frp tette smutthullene i innvandringspolitikken. Innvandrere som ønsker å gifte seg med personer fra opprinnelseslandet skal ikke automatisk få opphold i Norge.

- Vi må erkjenne at det er store forskjeller på hvilke integreringsutfordringer ulike innvandrere bringer med seg. Norge har fortsatt et stort behov for arbeidskraft, og arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa har helt andre integreringsutfordringer enn innvandring fra Øst-Afrika, sier Siv Jensen.

Kilde: VG Nett / NTB

DE STØRSTE INNVANDRERGRUPPENE I NORGE

Polen:

60.610

Sverige:

34.108

Pakistan:

31.884

Irak:

27. 827

Somalia:

27.523

Tyskland:

24.394

Vietnam:

20.452

Danmark:

19.522

Iran:

16.957

Tyrkia:

16.430

Litauen:

16.309

Bosnia-Hercegovina:

16.125

Russland:

15.879

Filippinene:

14.797

Sri Lanka:

14.017

Storbritannia:

13.395

Kosovo:

13.303

Thailand:

13.293

Afghanistan:

12.043

Tallene viser innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge per 1. januar 2011.

Kilde:

SSB

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder