VINTER: Rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim har fått massiv kritikk etter at de erklærte massemorder Anders Behring Breivik (33) utilregnelig. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Husby og Sørheim: Alltid enige - uten tvil

Psykiaterne Torgeir Husby (60) og Synne Sørheim (45) er aldri uenige når de oppnevnes som sakkyndige sammen - til tross for at de skal opptre uavhengig av hverandre.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Av rettssikkerhetshensyn skal det i straffesaker oppnevnes to sakkyndige som gjør selvstendige vurderinger. Det gikk også klart frem av mandatet til Husby og Sørheim.

Likevel er det ingen uenighet å spore på noen punkter når de erklærte Anders Behring Breivik utilregnelig. De har heller ikke ført separate samtaler med massemorderen.

VG DIREKTE: Følg rettssaken og still spørsmål til våre journalister her

Den rettspsykiatriske erklæringen skrev de sammen ved hjelp av nettjenesten Skype, siden Sørheim flyttet til Sør-Afrika 1. oktober.

VG gikk i desember i fjor gjennom alle sakene de tre siste årene, hvor de to har vært oppnevnt for å vurdere om tiltalte er tilregnelig.

I 12 av 17 saker har observanden fått diagnosen paranoid schizofreni - samme diagnose som gjør at Anders Behring Breivik (32) ikke kan fengsles.

Hver gang duoen har erklært observanden strafferettslig utilregnelig, har diagnosen vært paranoid schizofreni.
I samtlige av sakene var de sakkyndige enige om konklusjonen. Det finnes ingen bemerkninger om tvil.

- Jeg har aldri vært i tvil om konklusjonen, sa Torgeir Husby til VG da han leverte rapporten til Oslo tingrett tirsdag morgen.

Et tett arbeidsforhold

De to rettspsykiaterne har hatt et tett arbeidsforhold gjennom mange år, og den nære knytningen har vært tema for lagmannsretten tidligere.

Husby har vært Sørheims nærmeste overordnede i en periode på rundt fem år.

Synne Sørheim har ikke hatt selvstendige samtale med Breivik. Ifølge erklæringen de har levert skyldes det at samtalene var belastende og Ila fengsel var bekymret for sikkerheten til den kvinnelige rettspsykiateren.

KRITISK: Advokat Arild Humlen. Foto: TROND SOLBERG/VG

Da det i oktober ble arrangert en høringskonferanse om sakkyndighet i Oslo, var samstemte rettspsykiatere en av problemstillingene.

- Det er et faktum at det i de fleste sakene er de samme parene som går igjen. De finner en sakkyndig-makker og så jobber de sammen, påpekte advokat Arild Humlen til VG.

Advokaten mener at kriteriet «jobber best sammen med de som har felles oppfatningen på sentrale områder» innebærer at parene ofte kommer til like konklusjoner.

- Da er på mange måter hensikten med å oppnevne to sakkyndige undergravet. Noe av temaet må være at man får belyst tematikken fra den hele og fulle bredde og ikke bare fra parter med like synspunkter, sa Humlen.

Skaper trygghet

Ifølge advokaten, ble det fra sakkyndige hold nevnt at det kunne være en tendens til at de oppfatter sin rolle på bakgrunn av rettens ønsker om en mest mulig entydig konklusjon og at man derfor strekker seg langt for å komme til enighet.

- Det er i så fall helt klart i strid med sakkyndige oppgaver. De skal ikke bestrebe seg enighet, men ut fra hvert sitt ståsted jobbe med saken og komme med et utfall. Man kan spørre seg om det skjer i stor grad, sa han.

Leder for rettsmedisinsk kommisjon, Tarjei Rygnestad, bekrefter at det er sjelden de sakkyndige er uenige, men mener det er en styrke.

VITNET: Leder Tarjei Rygnestad for Den rettsmedisinske kommisjon forklarte seg om kommisjonens arbeid i terrorsaken tidligere denne uka. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

- Vi har ikke statistikk på dette. Slik jeg ser det er enighet, noe som er med på å styrke erklæringen. I saker hvor det er uenighet mellom de sakkyndige, blir det lett utrygghet, sa Rygnestad.

Husby: Vi har vært åpne om alt

- Vi har vært åpne om alle forhold som omhandler vår rolle i denne saken. Vår uavhengighet har også vært vurdert tidligere, sa rettpsykiater Torgeir Husby.

Han sier det er riktig at han har hatt et sjefsforhold til Synne Sørheim og at hun har etterfulgt ham i noen jobber, men at ikke noe av dette kommer som en overraskelse på noen av aktørene i saken.

- Hvordan forholder du deg til at dere fremstår som konsekvent enige i alle saker dere har hatt sammen?

- Jeg har aldri avgitt en delt erklæring. Det er sjeldent det skjer i rettpsykiatrien, svarte Husby.

- Er det et svakhetstegn at det er så mye enighet?

- Jeg har ikke kapasitet eller tid til å gå inn i prinsipielle debatter nå, svarte Husby.

- Hva var årsaken til at dere to ikke har gjennomført alenesamtaler med Breivik?

- Det har vi gjort rede for i rapporten, og jeg har ikke tenkt å si noe mer enn det, svarte Husby.

Sørheim sier til VG at hun aldri har vært uenig med Husby.

- Det er sjeldent det er uenighet blant sakkyndige. Dette kan du også kontrollere med rettsmedisinsk kommisjon, sa Sørheim.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder