GJØR FOLK SYKE: Diesel- og bensinbiler har utslipp som gjør folk syke. Bellona har brukt EU-modeller og regnet på hvor mye det koster Norge i helsekostnader. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Helsefordel ved elbiler: – 47 milliarder kroner

Bellona har brukt EU-modeller og regnet på helsefordelen ved at landets biler blir elbiler: 47 milliarder kroner i året.

Artikkelen er over to år gammel

– Vi har brukt EUs tall og beregningsmodeller og regnet på hva norske fossilbiler koster staten i helseutgifter hvert år. Den årlige helsekostnaden for staten Norge er 47 milliarder kroner. Det er kostnader man slipper med elbiler, sier Bellonas transportekspert, Teodora Serafimova, ved deres kontor i Brussel.

Sjekk nykommerne: Disse elbilene kommer de neste fire årene

– Hva har dere målt?

– Kostnaden omfatter sykdom, redusert produktivitet på grunn av sykefravær og for tidlig død som følge av utslipp fra fossilbiler.

– Elbiler bidrar også til forurensing, gjennom svevestøv?

– Veistøv er ikke med i disse anslagene. Disse tallene omfatter kun eksosutslipp som elbiler ikke har.

– Våre anslag er konservative. Vi har ikke tatt med kostnadene av støy, redusert transport av drivstoff, korrosjonsskader eller klimaeffekt. Altså er ikke våre tall den endelige fasiten, men vi ønsker å starte en nyttig debatt. Vi ønsker også å legge press på myndighetene for at de skal lage sine egne beregninger, og legge dem til grunn når de tar beslutninger i transportsaker, sier Serafimova.

Tallgrunnlaget

Hun sier de har brukt et gjennomsnitt av flere beregninger som Europakommisjonen baserer sine tall på: European Commission Staff Working Document (2013), EU-parlamentet, The European Economic and Social Committee, CoR (Clean Air Programme) og en såkalt Impact Assessment som er et underlagsmateriale til en sak som har gått fra Europakommisjonen til Rådet.

– Det er ille at så mange mennesker har store plager og dør for tidlig på grunn av forurensing. Fossilbilene koster samfunnet enorme summer som ingen snakker om, og som ikke regnes inn i noe budsjett eller avgiftsgrunnlag. Skal man få en redelig diskusjon om kostnadene ved å fase inn elbiler, må man også ta med seg kostnadene forårsaket av fossile biler, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Snakkes aldri om hva staten sparer

Han reagerer på at enkelte politikere stadig fokuserer på hvor mye det koster å gi momsfritak til elbiler og fnyser av saken i VG nylig, som viste at staten vil få redusert sine bilavgiftsinntekter med 23 milliarder kroner årlig, når elbilene overtar.

– Men det snakkes aldri om hvor mye staten sparer i helseutgifter på grunn av elbilene. Med disse moderate beregningene kan vi si at staten sparer 1,9 milliarder hvert år på de 100.000 elbilene vi har på veiene i dag, sier Hauge.

Han mener det er latterlig å kutte i elbilgodene når man ikke setter noen grenser for hvor mye en fossilbil kan belaste statens helsebudsjetter.

– Vi har 2,5 millioner fossilbiler i Norge, men likevel velger Arbeiderpartiet å gå etter de hundre tusen elbilene. Det er en merkelig og kortsiktig prioritering, sier Hauge.

Volkswagen vil slå tilbake: Fersk utfordrer til Tesla

Helsekost pr. fossilbil: 19.000 kroner

Bellonas beregning viser at årlig helsekostnad per bil er litt over 19.000 kroner.

– Gjennom sin levetid på 17 år har bilen kostet samfunnet 350.000 kroner i helseutgifter. Spørsmålet er hvor lenge ikke-bilister og el-bilister finner seg i å være med på dette spleiselaget, sier Bellona-lederen og legger til:

HELSE-ARGUMENT: Bellona-leder Frederic Hauge sier det er på tide å balansere bortfallet av statlige inntekter når elbilene overtar for fossilbilene og at helsefordelene er store. Foto: Kristofer Sandberg VG

– Våre anslag er konservative og det er heller ikke lagt inn støy i våre tall.

– Dere erkjenner vel også at subsidieringen av elbiler etterhvert må kuttes?

– Ja, når alt nybilsalg er elbiler, men det er langt dit. Men våre tall illustrerer hvor mye mindre staten trenger å ta inn i bilavgifter.

European Environmental Agency har beregnet at utslipp fra biler bidrar til 467.000 for tidlige dødsfall i Europa årlig.

– I Norge er anslagene at 1600 mennesker rammes av for tidlige dødsfall som følge av utslipp fra alle kjøretøy, ifølge Det europeiske miljøbyrået EAA og NILU, sier Hauge.

– Klimapolitikk er også helsepolitikk

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier de er klar over at elbilsatsning vil kutte helsekostnadene.

– Jeg kan ikke gå god for de eksakte tallene, men klimapolitikk er også helsepolitikk. Vi vil videreføre elbil-fordelene fordi utslippene i trafikken må reduseres drastisk. Det vil gi gode resultater både for klima, folkehelse og helseutgifter, sier han.

Så mye sponses Tesla-eiere: Tilsvarer 30 000 gratisreiser

Verken Transportøkomomisk Institutt eller Statens folkehelseinstitutt sier de i dag har tilgjengelig materiale som kan underbygge eller bekrefte de EU-baserte regnestykkene til Bellona.

– Det er hele poenget: Helgesen og myndighetene må sørge for at det startes et arbeid som kan vise de helsemessige gevinstene i Norge ved å gå fra fossile biler til elbiler. Det vil være viktig for å underbygge at overgangen til elbiler også har store helseøkonomiske konsekvenser, sier Hauge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder