1 / 2
RIVALISERING: Petter Brynildsen er flytogvert. Han sier at kampen om å rulle på jernbanenettet har skapt splid mellom ansatte i Vy og Flytoget.

Bitter tog-strid: Ansatte melder seg ut av fagforening i protest

FLYTOGET (VG) Kampen om jernbanen på Østlandet tilspisser seg. Hovedtillitsvalgt i Flytoget tar sterkt avstand fra ledelsen i sin egen fagforening: – Vi er redde for arbeidsplassen vår.

Publisert:

Flytoget og Vy barker mot hverandre i kamp om å jernbanenettet.

En planlagt oppdeling av togtilbudet på Østlandet kan skrotes, etter at Vy har foreslått at de kan ta seg av hele sulamitten. Nå har regjeringen bedt dem levere et tilbud.

Både Flytoget og Vy er heleide statlige selskaper – men konkurrer nå bittert om å få de samme togoppdragene.

De ansatte i Flytoget tar nå kraftig avstand fra sine egen fagforenings opptreden i saken. Både LO og Jernbaneforbundet har nemlig vært positive til å la Vy få ansvaret for all togtrafikk på Østlandet.

1 / 2
BEKYMRET: Per Stene liker dårlig tanken på å jobbe noe annet sted enn Flytoget.

– Snakker ikke for oss

Per Stene er leder for Flytogforbundet, Flytogets avdeling under Jernbaneforbundet. Han reagerer på hvordan hans eget forbund har opptrådt i denne saken.

Han har sendt et meget kritisk brev Stortinget, Samferdselsdepartementet, LO og Norsk Jernbaneforbund.

Budskapet:

– Norsk Jernbaneforbund snakker ikke for oss, sier han til VG.

«Ansatte i Flytoget er medlemmer i Norsk Jernbaneforbund, men ledelsen har valgt å totalt overse hva vi som er ansatt i Flytoget mener. Dette mener vi er viktig at kommer klart og tydelig frem når Jernbanedirektoratet og politikerne skal fatte en beslutning. Det er altså ikke riktig at ansatte i norsk jernbane står samlet i å ønske å bevare alt som det er i dag.», skriver han blant annet i brevet.

Og videre:

«Vi i Flytogforeningen føler at NJF ikke jobber for våre medlemmer når det gjelder saken om tildelingen av trafikken på Østlandet. De har kun kommet med uttalelser som går i Vys favør.»

BEKYMRET: Per Stene liker dårlig tanken på å jobbe noe annet sted enn Flytoget.

Fortvilet over behandlingen

VG møter Stene på flytoget fra Gardermoen til Oslo. Han er fortvilet over behandlingen han og hans ansatte har fått fra sin egen fagforening – Jernbaneforbundet, og i forlengelsen LO, som har ønsket å slå sammen Flytoget og Vy.

– Jeg kjenner jeg er provosert og frustrert. I 25 år har vi bygget opp et strålende produkt i Flytoget, som både de ansatte og kundene er glad i. Så blir ikke vi lyttet til av vårt eget forbund. Det er fortvilende, sier han til VG.

Stene forteller at det har vært 140 medlemmer i Jernbaneforbundet i Flytoget. Men 14 medlemmer har den siste tiden meldt seg ut av forbundet i protest.

KAMPEN OM SPORENE: Vy og Flytoget kniver om hvem som skal få frakte passasjerer på Østlandet.

– Det er trist at de føler det er den eneste måten de kan få fram sitt budskap, og vise sin misnøye mot ledelsen i forbundet g, sier Stene.

– Heller ikke jeg klarer å få fram vårt budskap i møte med dem. Vi blir ikke hørt.

– Hvorfor er det så viktig for dere at Vy ikke får hele togtrafikken på Østlandet?

– Vi er ikke redde for å miste jobbene våre, men vi er redde for arbeidsplassen vår. Vi liker å jobbe her. Folk smiler til oss på togene. Det er ingen «mandag-mårra-blues»-stemning. Vi liker det sånn ting er, sier han.

Petter Brynildsen har akkurat tørket opp spyet til en av Flytogets passasjerer. Han har kun jobbet flytogvert siden oktober. Han har ikke sterke følelser knyttet til anbudet, men sier at han er fortvilet over rivaliseringen det har skapt.

– Plutselig er det krig mellom folk, avhengig av om de går i Vys grønne uniform eller i Flytoget-uniformen. Jeg synes det er synd at denne saken bidrar til unødig splid og rivalisering mellom Vy og Flytoget, sier Brynildsen.

MØTER MOTSTAND: Jane B. Sæthre er leder av Jernbaneforbundet. Hun forstår at de ansatte i Flytoget er fortvilte.

– Beklager

Lederen i Jernbaneforbundet, Jane B. Sæthre, sier at hun forstår reaksjonen.

– Vi beklager at Flytogforeningen opplever prosessen på denne måten. De har en forståelig reaksjon når LO og forbundet ikke støtter løsningen de hadde sett for seg, sier Sæthre til VG.

Forbundet sier at de ikke vil legge ned Flytoget, men de vil at det skal være én aktør som skal drive toget på Østlandet – i tillegg til Flytoget som et «eksklusivt» produkt.

– Det er ikke riktig at arbeidsplasser er i fare. Det skal være mer tog. På sikt kan man se på en løsning med sammenslåing, men det betyr ikke at det skal bli dårligere. Dette er fremstilt smalt fra de ansatte, sier hun.

Hun varsler at de vil ha møter med de ansatte.

– Det er veldig trist med utmeldinger. Vi skal møte og snakke med ansatte og prøve å demme opp for frustrasjon. Vi vil ikke slå bein under Flytoget, men vi har ikke tro på mer oppsplitting i togtilbudet i og rundt Oslo, sier hun.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no