FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum (SP) droppet slips og dress da han avla lokallaget i Meråker et besøk. Nå vil han jobbe for å lette på andre rigide konstruksjoner.

– Brukbar mat skal spises, ikke kastes

Overskuddsmat fra norsk sokkel og cruiseskip kastes på grunn av tollregler. Nå vil finansministeren fjerne hindrene, sånn at maten heller kan gis vekk.

Publisert:

VG har fortalt om hvordan det jevnlig rulles i land store mengder kjøtt, brød og annen fullt brukbar mat fra cruiseskip og supplyskip, som sendes rett til avfallshåndtering.

Skipene skulle helst gitt bort maten, til matutdelere slik at den havner hos de som kan ha bruk for den. Det er tollregler og matsikkerhet som gjør at overskuddsmaten ikke bare kan gis bort gratis i Norge.

– Det er fortvilende og det skal vi prøve å gjøre noe med. Fullt brukbar mat skal spises, ikke kastes. Det får nesten være regelen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Cruiseskipet «Costa Fascinoa» har prøvd å gi bort mat i Norge.

De leverer overskuddsmat til lokale matsentraler andre steder i verden. I Norge strandet forsøket på grunn av tollregler og tungrodde system.

«COSTA FASCINAO»: Her fraktes overskuddsmat fra cruiseskipet i land på den karibiske øya Martinique. Hver uke leverer de ut mat, som gis til lokale matutdelere.

Eurosupply leverer mat til blant annet norske olje- og gassplattformer. Med ujevne mellomrom sitter de igjen med store mengder mat, som kan ha blitt avbestilt, har gått ut på dato eller har kort holdbarhet.

Det er mat av «høy kvalitet», ifølge daglig leder Petter Bartz-Johannessen.

– Det er fortvilende. Vi skulle gjerne gitt denne maten til Matsentralen.

Dette har fått politikere fra Mdg, Venstre og Frp på Stortinget til å reagere. De har bedt Vedum svare på hva han har tenkt å gjøre.

Nå har han satt igang arbeidet med å flytte to hindre ut av veien:

«FORTVILET»: Skipshandleren Eurosupply leverer mat og forsyninger til et skip ved kai i Haugesund. Selskapet leverer mat til blant annet cruiseskip og oljeplattformer.

Toll og trygghet

1. Maten det er snakk om, fra cruiseskipene og supplyskipene, er ikke godkjent for salg innenfor EU og ikke kontrollert etter de strenge reglene for matsikkerhet. Norge er forpliktet til de samme reglene gjennom EØS.

– En utfordring her er å klare å ta imot maten og samtidig være innenfor reglene. Mattilsynet jobber nå med hvordan vi kan gjøre tilpasninger, og samtidig være sikker på at maten er trygg og god, sier Vedum.

2. Maten må fortolles før det tas inn i Norge, ifølge skattereglene. Det vil si at de som vil gi bort mat, må betale for å få lov til å gjøre det.

– Nå ser Mattilsynet på hva de kan gjøre for å få dette innenfor regelverket. Hvis vi får til det, skal jeg sørge for at det ikke er utfordringer med avgifter, sier Vedum.

KLARE: Leder i Matsentralen Oslo, Christiano Aubert, frakter paller med meieriprodukter og frukt. Matsentralen skal stå klare til å ta imot, hvis reglene kommer på plass.

– Vil ikke skje over natten

– Hvor raskt vil dette avklares?

– Det vil ikke skje over natten, sier Vedum til VG.

Et unntak fra tollreglene kan tidligst vedtas neste gang Stortinget skal sette toll og avgifter, ifølge Vedum. Juristene må ha tid til å sjekke at et tollunntak ikke kan misbrukes av noen med mindre edle hensikter.

Mattilsynet må også sikre at et unntak ikke er i strid med EØS-forpliktelser, og at matsikkerheten fortsatt er god.

– Dette må rammes godt inn. I løpet av året får være målet, sier Vedum.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no